Du er her: IRF Nyheder Patentudløb på Seroquel (quetiapin)

Print

Patentudløb på Seroquel (quetiapin)


Nu er der ingen undskyldning for at begynde med et dyrt antipsykotikum

I oktober 2011 udløb patentet på Zyprexa, hvilket medførte et markant prisfald og dermed en besparelse på kr. 60 mio. på olanzapin alene i 4. kvartal 2011.

 

Nu er turen kommet til Seroquel, som efter Zyprexa, var det næstmest solgte antipsykotikum i 2010 med en omsætning på kr. 265 mio.. Med introduktion af generika d. 2. april 2012 med en tabletpris på 0,50-1,34 på de forskellige styrker må der også her forventes en markant besparelse om end noget mindre. Årsagen er, at depottabletter (Seroquel Prolong, XR mv.) udgør godt en tredjedel af forbruget af quetiapin. Patienter, der behandles med depottabletter, får ikke automatisk tilbudt de billigste generika på apoteket, da depottabletterne ikke kan substitueres med almindelige tabletter. Lægen skal altså aktivt skifte patienten til almindelige tabletter.

Tre mulige rationelle førstevalg ved skizofreni

Patentudløbet på quetiapin gør, at både quetiapin, olanzapin og risperidon nu kan være et rationelt førstevalg til behandling af skizofreni og andre psykoser ud fra en samlet vurdering af effekt, bivirkninger og pris (1). En mulig ulempe er, at almindelige quetiapin tabletter skal doseres 2 gange daglig. Det retfærdiggør dog ikke den 10-20 gange højere pris for Seroquel Prolong (fx kr. 1,00 vs. 8,69 for en dagsdosis på 50 mg og kr. 2,54 vs. 47,30 for en dagsdosis på 600 mg). Er engangsdosering afgørende for compliance så vælg risperidon eller olanzapin i stedet.

Mulig profylakse ved bipolær depression 

Både quetiapin og olanzapin har vist dokumenteret effekt på behandling af de depressive episoder ved bipolær lidelse uden statistiske signifikante forskelle (1, 2, 3). I et nyligt studie fandt man signifikant effekt af fortsat behandling med quetiapin på recidiv af depressive episoder sammenlignet med patienter, som i stedet for quetiapin blev randomiseret til enten placebo eller lithium Det bemærkes, at 50% patienterne faldt fra i open-labelfasen, hvor alle fik quetiapin. Studiet siger derfor kun noget om de patienter, som har vist sig at respondere og kan tåle quetiapin, og det kan derfor ikke konkluderes, om quetipin virker bedre eller ringere end litium, ligesom der intet kan siges om birvirkningerne (4).

Andre indikationer

Ved behandlingsresistent depression er der ikke fundet forskel i effekten mellem olanzapin, risperidon, quetiapin og aripiprazol (1).

 

Effekten ved psykotiske symptomer ved demens er for alle antipsykotika lille og behæftet med mange bivirkninger og øget mortalitet (1). I et nyligt epidemiologisk studie var quetiapin forbundet med en relativt lavere risiko end de øvrige antipsykotika, men den absolutte forskel var meget lille (5).

Det mener IRF

IRF mener, at både quetiapin og risperidon tabletter fremover vil være et rationelt førstevalg. Olanzapin er et relevant valg til patienter, som er uden øget risiko for metaboliske bivirkninger eller patienter, som ikke har responderet på andre antipsykotika.

 

Lægemiddel 

Ækvieffektiv dosis

Pris per dosis

EPS  

Sedation  

Autonome/ kardiovaskulære bivirkninger 

Vægtøgning/ Diabetogen effekt  

Prolaktin stigning

Abilify (aripiprazol) 

15 mg

37,26

(+)*

+

+

+

-

Dogmatil (sulpirid)

800 mg

6,16

+(+)

+

+

+

++

Seroquel (quetiapin)

600 mg

2,54

(+)

++

+

+

(+)

Seroquel Prolong (quetiapin)

600 mg

47,30

(+)

++

+

+

(+)

Risperdal (risperidon)

4 mg

2,10

+(+)**

+

+(+)

+(+)

++

Solian (amisulprid)

200 mg

8,75

+(+)

+

+

+

++

Zeldox (ziprasidon)

120 mg

34,10

+

+

+(+)

-

(+)

Zyprexa (olanzapin)

20 mg

1,63

+

++

+(+)

+++

(+)

*   Akatisi

** Ved doser på 6 mg og derunder.

EPS: Ekstrapyrimidale bivirkninger (engelsk forkortelse)

Pris per dosis er for billigste generiske eller parallelimporterede produkt og pakningsstørrelse.

 

 

Kontakt: Dorte Glintborg 4488 9126 dog@dkma.dk

 

Referencer

  1. Den Nationale rekommandationsliste for antipsykotika http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n05a_-_antipsykotika.htm#Rekommandation
  2. Cruz N, Sanchez-Moreno J, Torres F, Goikolea JM, Valentí M, Vieta E.Efficacy of modern antipsychotics in placebo-controlled trials in bipolar depression: a meta-analysis. Int J Neuropsychopharmacol. 2010 Feb;13(1):5-14. Epub 2009 Jul 29. Review.
  3. De Fruyt J, Deschepper E, Audenaert K, Constant E, Floris M, Pitchot W, Sienaert P, Souery D, Claes S. Second generation antipsychotics in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis. J Psychopharmacol. 2011 Sep 22. [Epub ahead of print]
  4. Weisler RH, Nolen WA, Neijber A, Hellqvist A, Paulsson B; for the Trial 144 Study Investigators. Continuation of quetiapine versus switching to placebo or lithium for maintenance treatment of bipolar I disorder (trial 144: a randomized controlled study). J Clin Psychiatry. 2011 Oct 18. [Epub ahead of print]
  5. Huybrechts KF, Gerhard T, Crystal S, Olfson M, Avorn J, Levin R, et al. Differential risk of death in older residents in nursing homes prescribed specific antipsychotic drugs: population based cohort study. BMJ 2012; 344: e977.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 16. april 2012

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top