Du er her: IRF Nyheder Originalfirmaers forhindringer for generika koster 25 milliarder kr.

Print

Originalfirmaers forhindringer for generika koster 25 milliarder kr.


Generika markedsføres i EU gennemsnitligt først syv måneder efter originalpræparaternes patent er udløbet. EU Kommissionen har foretaget en uanmeldt inspektion hos flere store europæiske medicinalfirmaer for at belyse årsagerne hertil. På baggrund af beslaglagte dokumenter vedrørende 219 præparater, hvis patent udløb i perioden 2000-2007, er der udarbejdet en foreløbig rapport.

 

I rapporten kan man – udover citater fra de beslaglagte dokumenter – blandt andet læse om de økonomiske følger af og årsagerne til denne sene markedsføring. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der sælges årligt medicin for 214 milliarder euro i Europa.

 

Når et generisk lægemiddel markedsføres, er prisen i gennemsnit 25 % lavere end prisen på originalpræparatet. To år efter markedsføringen er tallet 40 %.

 

Det anslås, at et land sparer 20 – 25 % på udgifterne til et givent lægemiddel i de første to år efter, et generikum er introduceret.

 

I hele EU har det i årene 2000 – 2007 kostet 3 milliarder euro (svarende til 25 milliarder kr.), at generika ikke kommer på markedet umiddelbart efter originalpræparaternes patentudløb.

 

De fem strategier

Rapporten viser, at originalfirmaerne gør brug af fem strategier for at forsinke markedsføringen af generika.

 

Strategiske patenter

Ved at knytte op til 1.300 patenter til ét præparat og ved løbende at indsende nye patentansøgninger gør originalfirmaerne det bevidst svært for de generiske producenter at gennemskue, hvornår eksklusivretten til et lægemiddel bortfalder.

 

Forlig om patentrettigheder

Ved tvister om patentrettigheder vælger firmaerne ofte at indgå forlig for at undgå lange og dyre retssager. Rapporten dækker 200 forlig. I næsten halvdelen af de belyste forlig bliver de generiske producenters adgang til markedet indskrænket via forliget. Ofte ledsages et forlig af en direkte pengeoverførsel fra originalfirmaet til generikaproducenten, eller af særlige distributionsaftaler.

 

Retssager om patentrettigheder

Antallet af retssager er firedoblet fra 2000 til 2007. I gennemsnit varer en sådan sag 2,8 år. Det er hovedsageligt originalfirmaerne, der lægger sag an, men oftest generikaproducenten som vinder. Patentlovgivningen i Europa er kompliceret og varierer medlemsstaterne i mellem. Dette afspejler sig i forskelle i de nationale domme vedrørende samme lægemiddel.

 

Påvirkning af godkendelsesmyndighederne

Originalfirmaerne anvender gennemsnitligt 17 % af omsætningen på forskning og udvikling, og 23 % på markedsføring og reklame. Markedsføring er dog ikke kun at fremme sit eget produkt, men også at så tvivl om konkurrenternes. I flere tilfælde forsinker originalfirmaerne godkendelse, prisfastsættelse og tilskudsforhandlinger vedrørende generika ved at postulere, at disse er mindre effektive, har flere bivirkninger og er af dårligere kvalitet.

 

Markedsføring af 2. generationspræparater

I 40 % af de undersøgte tilfælde markedsfører originalfirmaerne nye formuleringer (fx smeltetabletter eller depottabletter i stedet for almindelige tabletter) eller modifikationer (stereoisomere i stedet for racemiske blandinger, ændrede saltformer, ændrede partikelstørrelser) af kendte, velsælgende lægemidler. Dette sker i gennemsnit et år og fem måneder før, patentet på 1. generationspræparatet udløber.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top