Du er her: IRF Nyheder Nyt om NSAID - skal bruges med omtanke til alle

Print

Nyt om NSAID – skal bruges med omtanke til alle 

 

IRF anbefaler

• Smertestillende behandling bør primært bestå af paracetamol.
• Ved utilstrækkelig effekt og især ved inflammatoriske lidelser, f.eks. arthritis urica, kan NSAID bruges i lavest mulig dosis af kortere varighed evt. i kombination med paracetamol.
• Blandt NSAID synes ibuprofen op til 1.200 mg og naproxen uden betydende risiko for hjerte-karsygdom hos i øvrigt raske personer.

 

Patienter med høj risiko for hjerte-karsygdom og erkendt hjertesyge

IRF har tidligere anbefalet og anbefaler fortsat stor tilbageholdenhed og forsigtighed med brug af NSAID – i særlig grad COX-2 hæmmere.

 

Det vil sige lavest mulig dosis i kortest mulig tid.

 

Raske personer uanset alder

Det nye er, at også hos raske uden tegn til hjertesygdom er der grund til forsigtighed. En stor dansk undersøgelse har vist, at rofecoxib, celecoxib, diclofenac og i mindre grad ibuprofen øger risikoen for død eller akut myokardieinfarkt (1).

 

Den relative risikoøgning er betydende for især cox-2 hæmmerne i høje doser, for diclofenac i alle doser og i mindre grad for ibuprofen i høj dosis, mens der ikke fandtes øget risiko for naproxen.

 

Uanset at den relative risiko er stor (1½-3 gange for diclofenac, ibuprofen >1.200 mg pr dag og celecoxib >200 mg pr dag til mere end 12 gange for rofecoxib) er den absolutte risiko lille: 

 

Lægemiddel

Død per 1.000 personår (95%CI)

Absolut risikoøgning for

Død per 1.000 personår 

Numbers needed to harm (NNH) per 1.000 personår

(95 % CI)

Ibuprofen 16 (13 til 19)   432* (184 til 1251)
Diclofenac  31 (25 til 38) 13  77 (51 til 158)
Rofecoxib  87 (59 til 116) 69  14 (10 til 25)
Celecoxib 68 (41 til 95) 50  20 (13 til 43)
Naproxen 12 (5 til 19)    -165  (-76 til -941)
Ingen NSAID  18      

  * Svarer til, at der forekommer ét dødsfald per 432.000 behandlede i et år. Tilsvarende for de andre præparater.
         

Ovenstående tal er baseret på en subpopulation karakteriseret ved ikke at have været hospitalsindlagt de sidste 10 år før og ved ikke at have fået udskrevet hjerte-karmedicin fra 1995 og indtil første ordination af NSAID. De var behandlet med NSAID i mediant 14-24 dage. Det fremgår, at ibuprofen generelt ikke øgede risikoen, men for den gruppe, der havde fået mere end 1200 mg pr. dag, var risikoen øget.

 

Referencer


1. Fosbøl EL, Gislason GH, Jacobsen S et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: A nationwide cohort study. Clin Pharm Ther. (2008); advance online publication 5 November 2008. doi:10.1038/clpt.2008.204

 


Institut for Rationel Farmakoterapi, 20. november 2008


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top