Du er her: IRF Nyheder NSAID og kardiovaskulær risiko

Print

NSAID og kardiovaskulær risiko


Det er i de seneste år blevet kendt, at NSAID, især med stor COX-2-selektivitet, øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.


Såvel IRF som Dansk Cardiologisk Selskab har tidligere konkluderet, at patienter med erkendt hjertekarsygdom ikke bør behandles med COX-2 selektive NSAID såsom celecoxib, etodolac og diclofenac, da disse stoffer vurderes at have en højere kardiovaskulær risiko end uselektive NSAID såsom ibuprofen eller naproxen (1,2). 


Såfremt NSAID-behandling hos patienter med erkendt kardiovaskulær sygdom er nødvendig, bør der desuden behandles med mindst mulige dosis (eks. naproxen < 500 mg dgl. eller ibuprofen < 1.200 mg dgl.) i så kort en periode som muligt (1,2).

 

Et nyt dansk kohorte studie af patienter med tidligere AMI har bekræftet, at NSAID er forbundet med en øget risiko for død og nyt AMI i denne højrisikogruppe. Undersøgelsen fandt, at:

  • Diclofenac var associeret med øget risiko for død eller nyt AMI fra starten af behandlingen (hazard ratio (HZ) 2,5-3).
  • Ibuprofen var associeret med øget risiko for død eller nyt AMI efter >1 uges behandling (HZ omkring 1,5).
  • Naproxen var ikke associeret med øget risiko ved < 90 dages behandling men ved > 90 dages behandling (HZ ca. 1,5) (3).  

IRF mener:

  • Studiet (3) tyder på, at selv kortvarig behandling hos patienter med erkendt hjertekar-sygdom er forbundet med en øget risiko for AMI eller død
  • NSAID bør så vidt muligt undgås hos denne patientgruppe
  • Såfremt andre analgetika ikke er tilstrækkelige bør vælges naproxen fremfor andre NSAID.

Referencer

 

1. http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm

2. http://irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2009/fornuftig_laegemiddelbehandling_02.htm

3. Olsen AMS, Fosbøl EL, Lindhardsen J et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: A nationwide cohort study. Circulation online pub 9. maj 2011 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/CIRCULATIONAHA.110.004671v1

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 17. januar 2011. 

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top