Du er her: IRF Nyheder Mixtard udgår - et bekymrende markedstiltag

Print

Mixtard udgår – et bekymrende markedstiltag


NovoNordisk har valgt at lade Mixtard udgå fra årsskiftet, til trods for at ca. 8.000 patienter ifølge firmaet selv vil blive berørt heraf. Det anbefales at skifte til NovoMix 30, enhed til enhed.

 

Der findes ikke tungtvejende evidens for, at et skift til NovoMix medfører kliniske fordele for patienterne, hverken i forhold til effekt eller bivirkninger.

 

NovoMix 30 er 26 % dyrere end Mixtard 30.

 

IRF mener, at tilbagetrækningen af Mixtard er et meget bekymrende markedstiltag, som tvinger mange tusinde patienter over på en mere omkostningsfuld behandling, der ikke synes modsvaret af kliniske fordele.


Baggrund


NovoNordisk har meddelt, at alle Mixtard formuleringer (Mixtard 30 Innolet undtaget) udgår 31. december 2008.

Novo Nordisk anbefaler, at de ca. 8.000 patienter dette vil berøre, skifter til NovoMix 30, enhed til enhed.

 

Prisen for 5 x 3 ml NovoMix 30 Penfill er 398,15 kr. Som Flexpen er prisen 459,90 kr.
Prisen for 5 x 3 ml Mixtard 30 Penfill er 316,20 kr. Som Novolet er prisen 363, 10 kr.
Forskellen er på 26 %.

 

I et nyligt publiceret review (Qayyhum 2008) vurderes effekt og bivirkninger af bifasiske insulinanaloger til behandling af type 2-diabetes. På baggrund af metaanalyser var forfatternes overordnede konklusion, at der ikke var forskel på bifasiske insulinanaloger og human insulin med hensyn til reduktion af HbA1c og faste blodglukose. Analogerne var mere effektive til reduktion af det postprandiale blodsukker. Der var ingen forskel i incidensen af hverken lette eller svære tilfælde af hypoglykæmi.

 

NovoNordisk meddeler endvidere, at også Insulatard og Actrapid vil blive udfaset over en årrække. IRF har tidligere refereret to Cochrane reviews, der konkluderede, at der kun er meget begrænsede kliniske fordele ved de hurtigt virkende og langtidsvirkende analoger (Siebenhofer 2006 og Horvath 2007).

 

 

Kliniske sammenligninger af NovoMix og Mixtard enhed til enhed


Der er publiceret to studier, der sammenligner NovoMix med Mixtard, begge injiceret i forbindelse med morgen- og aftenmåltidet:


Første studie (Boehm 2002) er en ublindet, randomiseret undersøgelse med 294 deltagere med type 1- eller type 2-diabetes, et BMI ≤ 35,0 kg/m2 og HbA1c ≤ 11,0 %. Samtlige deltagere var allerede i behandling med insulin to gange daglig.
Efter 12 ugers behandling med hhv. NovoMix 30 og Mixtard 30 var forskellen i HbA1c grupperne i mellem -0,01 % (90 % CI -0,14 til 0,12). Studiet var et non-inferioritets studie, og den foruddefinerede non-inferioritets margin var 0,6 %. Idet den øvre konfidensgrænse ligger herunder, kan det konkluderes, at NovoMix 30 er non-inferior, altså ikke væsentlig ringere end Mixtard 30.
NovoMix 30 var signifikant mere effektiv mht. blodsukkerkontrol til tiderne 90 min efter morgenmad (-1,01 mmol/l, p<0,05), før frokost (-0,93 mmol/l, p<0,02), 90 min efter aftensmad (-1,03 mmol/l, p<0,02) og ved sengetid (-0,88 mmol/l, p<0,05). Før morgenmad, 90 min efter frokost, før aftensmad og kl. 02.00 var der ingen forskel mellem grupperne.
Der var statistisk signifikant forskel på de anvendte doser. I NovoMix-gruppen var middeldosis 0,65 ± 0,01 U/kg mod 0,62 ± 0,01 U/kg i Mixtard-gruppen (p<0,01).
Der var ingen forskel i risikoen for lette eller svære hypoglykæmiske tilfælde, hverken samlet set, eller i natte- hhv. dagtimerne.

 

Undersøgelsen blev forlænget med 21 måneder. Der er kun publiceret resultater vedr. de 125 deltagere med type 2- diabetes (Boehm 2004).
Efter de ekstra 21 måneder var forskellen i HbA1c mellem NovoMix- og Mixtard-grupperne 0,03 % (90 % CI -0,29 til 0,34). Det kunne konkluderes, at NovoMix ikke er væsentlig ringere end Mixtard efter langtidsbehandling, idet non-inferioritetsmargin var 0,6 %.
Der var statistisk signifikant forskel på de anvendte doser. I NovoMix-gruppen var middeldosis efter de 21 måneder 0,68 ± 0,05 U/kg mod 0,60 ± 0,03 U/kg i Mixtard-gruppen (p<0,001).
Der var ingen forskel i risikoen for hverken lette eller svære hypoglykæmiske tilfælde i 2-års perioden samlet, eller i det første år, men færre svære tilfælde i NovoMix-gruppen i det andet år (0 vs. 8, p=0,04).

 

 

Der er også publiceret en mindre sammenligning af NovoMix og Mixtard, begge givet tre gange daglig i forbindelse med måltiderne og med tillæg af NPH til natten:

 

Studiet var en randomiseret, ublindet cross-over undersøgelse inkluderende 27 deltagere med type 1-diabetes over 18 år, med BMI < 35,0 kg/m2 og HbA1c ≥ 8,0 %. Samtlige deltagere var allerede i behandling med Actrapid tre gange daglig + NPH (Chen 2006). Under behandling med NovoMix var det op til patienterne, om de ville tage NPH til natten. Elleve ud af 23 valgte tillæg af NHP. Kun resultater for disse 11 deltagere er relevante i denne sammenhæng, men er i publikationen kun udspecificeret i relation til HbA1c, og ikke i relation til andre effektparametre eller bivirkningerne.
Efter 12 ugers behandling var HbA1c signifikant mindre (p<0,05) i NovoMix/NPH-gruppen (8,2 %) end i Mixtard/NPH gruppen (8,7 %). 
 
Der foreligger ingen studier, der sammenligner NovoMix og Mixtard i samme dosisregime med hensyn til mortalitet og morbiditet.


Referencer

  • Boehm BO, Home PD, Behrendt C et al. Premixed insulin aspart 30 vs. premixed human insulin 30/70 twice daily: a randomized trial in Type 1 and Type 2 diabetic patients. Diabet Med 2002; 19:393-9.
  • Boehm BO, Vaz JA, Brøndsted L et al. Long-term efficacy and safety of biphasic insulin aspart in patients with type 2 diabetes. Eur J Int Med 2004; 15:496-502.
  • Chen J-W, Lauritzen T, Bojesen A et al. Multiple meal-time administration of biphasic insulin aspart 30 versus traditional basal-bolus human insulin treatment in patients with type 1 diabetes. Diab Obes Metab 2006; 8: 682-9.
  • Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J, Kaiser T, Pieber TR, Siebenhofer A. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005613. DOI: 10.1002/14651858.CD005613.pub3.
  • Siebenhofer A, Plank J, Berghold A, Jeitler K, Horvath K, Narath M, Gfrerer R, Pieber TR. Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.:CD003287.pub4. DOI: 10.1002/14651858.CD003287.pub4.
  • Qayyhum R, Bolen S, Maruthur N et al. Systematic Review: Comparative Effectiveness and Safety of Premixed Insulin Analogues in Type 2 Diabetes. Ann Int Med 2008; 149: 549-59.
     


Institut for Rationel Farmakoterapi, 2. december 2008


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top