Du er her: IRF Nyheder Medicin mod Alzheimers demens

Print

Medicin mod Alzheimers demens


Det britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), som beslutter hvilke behandlinger National Health Service (NHS) skal betale for har i 2006, på basis af sundhedsøkonomiske analyser, som igen er baserede på kliniske undersøgelser, hævdet, at kolinesterasehæmmerne kan anvendes til moderat Alzheimers sygdom, men ikke til tidlige stadier af sygdommen og ikke til svære tilfælde. Det betyder, at omkring 100.000 patienter med let Alzheimer ikke kan få betalt medicinen af NHS.

 

Det har fået det japanske firma Eisai og Pfizer til at føre retssag mod NICE for procedural unfairness, irrationality and discrimination.

 

Retssagen er afsluttet. NICE har udsendt reviderede anbefalinger:

 

Kolinesterasehæmmerne anbefales fortsat kun til behandling af moderat Alzheimers sygdom. NMDA antagonisten memantin (Ebixa) anbefales fortsat ikke til moderat eller svær Alzheimers sygdom undtagen i forbindelse med kliniske undersøgelser. NICE anbefaler fortsat stillingtagen hver 6. måned til indikationen for fortsat behandling.

 

Det nye er, at lægen i nogle tilfælde ikke må stole på MMSE testen alene fx hvis personen er døv eller blind, har talebesvær fx efter apopleksi eller har andre problemer med kommunikation fx pga. af sprogproblemer.

 

I disse tilfælde må lægen anvende en anden metode til at vurdere, om personen har moderat Alzheimers sygdom.

 

IRF’s anbefaling er:

Der er fundet signifikant effekt af demensmidlerne på Alzheimers demens på globale og kognitive funktioner i op til 6 måneder.

  • Der er debat om effektstørrelsen i kliniske studier set i forhold til klinisk relevant effekt.
  • Der er mindre omfattende evidens for effekt på daglig aktivitetsniveau, usikker evidens for effekten på adfærdsforstyrrelser, og ingen evidens for bedre livskvalitet eller nedsat plejehjemsbehov.
  • Der er kun få studier ud over 6 måneder.

Derfor rekommanderes alle stoffer med forbehold.

 

 

Den symptomatiske effekt hos den enkelte patient bør revurderes med 6-12 måneders interval. Ved manglende effekt (sygdomsprogression til et niveau svarende til en ubehandlet patient) kan man forsøgsvis seponere medicinen i maksimalt 4 uger. Behandlingen genoptages, såfremt der ses umiddelbar forværring.

 

Der er tale om relativ dyr medicin. Kolinesterasehæmmerne donepezil (Aricept), galantamin (Reminyl) og rivastigmin (Exelon) koster omkring 30kr for en dagsdosis.

 

I Danmark skal man søge om tilskud til medicinen. Kriterierne for enkelttilskud til kolinesterasehæmmerne, Aricept, Reminyl og Exelon er:

  • Patienten har let til middelsvær Alzheimers demens.
  • Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.
  • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) skal være udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.

Indikationen for memantin (Ebixa) er i Danmark moderat til svær Alzheimers demens.

 

Tilskudsbevillinger tidsbegrænses til 12 måneder. Ved eventuel genansøgning skal sværhedsgraden af patientens Alzheimers demens på ansøgningstidspunktet oplyses, og patienten kan være testet af alment praktiserende læge eller speciallæge.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top