Du er her: IRF Nyheder Læger starter ofte med den dyreste medicin

Print

Læger starter ofte med den dyreste medicin


Når læger udskriver medicin til patienter med depression eller stærke smerter lyder recepten ofte på et af de dyreste præparater. Også selvom patienten ikke tidligere har prøvet et billigere præparat først. Det viser to ny studier. Sygehusene og praktiserende speciallægers ordinationsmønster synes at være en del af forklaringen.


Langt de fleste recepter er udskrevet af en almen praktiserende læge. To undersøgelser, som er gennemført på initiativ af IRF tyder på, at sygehusene og de praktiserende speciallæger kan have en indflydelse på ordinationsmønsteret af opioider og antidepressiva i almen praksis (1,2).


Psykiatere vælger oftere escitalopram
De praktiserende psykiatere udskriver kun en lille del af recepterne på antidepressiva, men har til gengæld en større tilbøjelighed end de alment praktiserende læger til at starte med et dyrt antidepressivum. Hos hver 4. patient valgte psykiaterne således det dyre escitalopram som førstevalg, selvom patienten ikke tidligere havde prøvet citalopram og sertralin. Blandt alment praktiserende læger var det tilfældet hos ca. hver 6. patient (1).  

 

Sygehuslæger vælger lidt oftere oxycodon
Ved udskrivning af recepter på stærke opioider var der en stor tilbøjelighed til at starte med at udskrive oxycodon (2) selvom morfin er rekommanderet som førstevalg (3,4,5). I 2010 valgte således både de alment praktiserende læger og sygehuslægerne at udskrive oxycodon frem for morfin til mere end halvdelen af patienter, som ikke tidligere havde fået udskrevet et stærkt opioid (hhv. 57% og 64%).

 

De seneste års intensiverede regionale indsats for at ændre forbruget fra det de dyre oxycodon præparater til morfin på sygehusene bekræfter, sammen med studiets resultater (1), at ordinationsmønsteret på sygehuse kan have en potentiel afsmittende effekt på forbruget i primærsektoren. Oxycodons andel af opioidforbruget på sygehusene er dog faldet markant fra 2009 til 2010, og tendensen fortsætter i 2011. Faldet i primærsektor er derimod mindre markant og slår først rigtig igennem i 2011 (6). De samme data fra 2009 viste en markant højere oxycodon-andel for både almen praksis og sygehus, men forskellen i mellem dem var stort set den samme som i 2010.

 

I efteråret 2012 er der kommet generisk konkurrence, og dermed prisfald på oxycodon, hvilket må forventes at påvirke udskrivningsmønstrene fremover.

 

Konklusion
Selvom almen praksis generelt står for at udskrive størstedelen af medicinforbruget, er der god grund til også at interessere sig for sygehusenes og speciallægers ordinationer, når ordinationsvanerne i almen praksis skal ændres i mere rationel retning. Det gælder også andre områder som fx de nye orale antikoagulationshæmmere, nyere diabetesmidler eller nyere antipsykotika, som er kendetegnet ved, at behandlingen af nye patienter oftest initieres på sygehusene, men fortsætter i almen praksis. Således bliver over 90% af denne medicin købt på et apotek i primærsektoren (7), hvor der ikke ydes de store prisrabatter som man opnår på sygehusene.

 

Forfatttere

Undersøgelserne er gennemført og publiceret i et samarbejde mellem:
Karen Killerup Poulsen (Roche, tidligere Københavns Universitet og IRF)
Dorte Glintborg (IRF)
Søren Ilsøe Moreno (IRF)
Steffen Thirstrup (Sundhedsstyrelsen)
Lise Aagaard (Syddansk Universitet)
Stig Ejdrup Andersen (Bispebjerg Hospital)

 

Referencer

  1. Poulsen KK, Glintborg D, Moreno SI et al. Danish physicians’ preferences for prescribing escitalopram over citalopram and sertraline to treatment-naïve patients: a national, register-based study. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Nov 6. [Epub ahead of print]  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23128965 
  2. Poulsen KK, Andersen SE, Moreno SI et al. General Practitioners’ and Hospital Physicians’ Preference for Morphine or Oxycodone as First-Time Choice for a Strong Opioid: A National Register–Based Study. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2012 Jul 14. doi: 10.1111/j.1742-7843.2012.00927.x. [Epub ahead of print]
  3. Den Nationale Rekommandationsliste http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/ 
  4. Smertemanual. Region Nordjylland http://www.basislisten.dk/NR/rdonlyres/AFED6688-38F4-4C1F-88F0-9F4EAEE1AC5F/0/smertemanual.pdf 
  5. Region Hovedstaden.  Rekommandationsbogen 2010.
  6. Oxycodonbarometer http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Analyser%20og%20rapporter/Lagemiddelforbrugsanalyser/2012.aspx 
  7. Medstat.dk http://medstat.dk/

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 7. januar 2013


 

Siden sidst opdateret: 5. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top