Du er her: IRF Nyheder IRF´s anbefalinger for brug af NSAID

Print

IRF´s anbefalinger for brug af NSAID


Som følge af den seneste presseomtale om skadelige effekter af NSAID, herunder diclofenac, skal IRF hermed gentage tidligere budskaber:


NSAID generelt:

  • NSAID har ikke længere nogen generel plads i den kroniske smertebehandling pga. den gastrointestinale og kardiovaskulære risiko.
  •  Paracetamol har oftest lige så god effekt
  • Ved smerter med inflammation - fx akut arthritis urica - er kortvarig behandling med NSAID i lavets mulige dosis relevant. Ibuprofen er 1. valg pga. relativ lav blødnings- og kardiovaskulær risiko i forhold til andre NSAID
  • Ved behov for kortvarig NSAID-behandling hos personer med høj risiko for ulcus (ældre, prednisolon-, AK-behandling, svær systemsygdom eller tidligere ulcus): Tillæg altid protonpumpehæmmer (fx lansoprazol 15 mg eller pantoprazol 20 mg)
  • Personer med erkendt hjerte-karsygdom bør ikke anvende NSAID. Ved behov  vælges kortvarigt naproxen, som har den laveste kardiovaskulære risiko.

Diclofenac specifikt:

  • Diclofenac tabletter er ikke rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste pga. højere kardiovaskulær risiko end fx ibuprofen ved selv kortvarig behandling
  • Ved behandling af fx akutte nyrestenssmerter anvendes ofte 1-2 injektioner med diclofenac . Den kardiovaskulære risiko herved vurderes at være uendelig lille.

 

Referencer

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer risikoen ved gigtmidlet diclofenac. 19. juni 2012. http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger/nyheder/det-europaeiske-laegemiddelagentur-vurde--diclofenac

 

Akut behandling med NSAID. Rationel Farmakoterapi nr. 12. 2011 http://irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2011/akut_behandling_med_nsaid.htm.

 

NSAID – risiko ved hypertension og koronar sygdom . Oktober 2011http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/studieanmeldelse_af_invest-studiet.htm

 

Nationale rekommandationer for NSAID. 27. oktober 2011. http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm

 

NSAID og risiko for atrieflimren. August 2011 http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/nsaid_og_risiko_for_atrieflimren.htm

 

NSAID og kardiovaskulær risiko. 17. januar 2011 http://irf.dk/dk/nyheder/nsaid_og_kardiovaskulaer_risiko.htm

 

Nyt om NSAID – skal bruges med omtanke af alle. 20. november 2008 http://irf.dk/dk/nyheder/arkiv/nyt_om_nsaid_-_skal_bruges_med_omtanke_til_alle.htm

 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 21. juni 2012.

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top