Du er her: IRF Nyheder Interaktion mellem statiner og calciumblokkere

Print

Interaktion mellem statiner og calciumblokkere – hvad gør vi?


I Den Nationale Rekommandationsliste for hjerte-karmidler omtales en klinisk betydende interaktion mellem statiner og de to calcium-antagonister diltiazem og verapamil. IRF har efterfølgende modtaget flere henvendelser, der tyder på, at denne interaktion ikke er alment kendt. Der er utvivlsomt en del patienter, der er i behandling med denne kombination, og hvad skal man så gøre?

 

Øget risiko for rhabdomyolyse

Interaktionerne er beskrevet i den nye fælles interaktionsdatabase som værende af klinisk betydning. Verapamil hæmmer P-glycoprotein i tarmen, hvilket medfører en større biotilgængelighed af statin og dermed højere plasmakoncentrationer. Desuden hæmmer både verapamil og diltiazem statinernes omsætning i lever og tarm bl.a. via en hæmning af CYP3A4. Resultatet bliver en højere plasmakoncentration af statin og dermed en større risiko for myopatier/rhabdomyolyse.

 

Interaktionen er overvejende påvist ved forsøg på raske forsøgspersoner, men kasuistisk er meddelt rhabdomyolyse hos patienter i behandling med disse kombinationer.

 

Overvej indikationen

Konsekvensen bør være, at man undgår verapamil/diltiazem kombineret med statin, men der er ikke grund til at ændre en velindiceret behandling, der ikke har medført bivirkninger. En anden mulighed er at overveje indikationen og evt. ændre  behandlingen med verapamil eller diltiazem til behandling med et af dihydropyridinerne, for hvilke der ikke er beskrevet interaktion med statinerne.

 

Nye brugere

For patienter, der skal starte behandling med statin og calcium-antagonister, bør kombinationen med verapamil eller diltiazem undgås. I stedet kan i mange tilfælde anvendes felodipin eller amlodipin. For patienter med hjertesygdom vil disse calcium-antagonister også i de fleste tilfælde være mere hensigtsmæssige.

 

Se endvidere Den Nationale Rekommandationsliste: Baggrundsnotat for Calcium-antagonister

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 7. juni 2005


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top