Du er her: IRF Nyheder Ingen større forskel på antidepressiva

Print

Ingen større forskel på antidepressiva


Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har tidligere tilkendegivet, at der ikke er den store forskel på effekten blandt de nye antidepressiva, og at prisen derfor bør være en vigtig parameter i valget af behandling. En sundhedsøkonomisk analyse (1) sponsoreret af medicinalvirksomheden H. Lundbeck konkluderer imidlertid, at de totale udgifter ved brug af SSRI’et escitalopram (Cipralex) er lavere end generisk citalopram (Akarin, Cipramil, Citaham, Citalopram mfl.) og på niveau med venlafaxin (Efexor) over en seks måneders periode.

 

Det problematiske ved sundhedsøkonomiske analyser er generelt, at datagrundlaget er usikkert, ligesom der er mange faldgruber. Kvaliteten af analyserne afhænger blandt andet af validiteten af de kliniske studier. I dette tilfælde bygger analysen af escitalopram, citalopram og venlafaxin på udvalgte kliniske studier af 8-24 ugers varighed samt en spørgeskemaundersøgelse med ni praktiserende læger og 21 psykiatere.

 

Ikke klinisk fordel

IRF finder det væsentligt at kommentere, at den nationale rekommandationsliste for nyligt, på baggrund af de nyeste randomiserede kliniske studier og metaanalyser, har konkluderet, at SSRI’erne citalopram, escitalopram og sertralin (Zoloft, Sertralin mfl.) bør rekommanderes som ligeværdige førstevalg ved depression i forhold til effekt og bivirkninger (2). En marginal forskel på escitalopram i forhold til de øvrige SSRI-præparater, som er vist i nogle, men ikke i andre, kliniske undersøgelser, vurderes derfor ikke at give en klinisk fordel for størstedelen af patienterne i almen praksis.

 

Dette støttes blandt andet af det engelske National Institute for Clinical Excellence, NICE, der i en rapport konkluderer, at der ikke er klinisk betydende forskel på escitalopram og andre antidepressiva i forhold til remission ved depressioner (3).

 

Tillige er de anvendte priser i den danske undersøgelse behæftet med usikkerhed, idet prisen på en dagsdosis fra den billigste pakke generisk citalopram siden den valgte to-ugers periode i 2005 er faldet drastisk, og langt mere end tilfældet er for escitalopram. Det betyder, at en daglig dosis escitalopram (10 mg) i dag koster mindst ti gange mere end en tilsvarende dagsdosis af citalopram (20 mg), nemlig syv kroner mod omtrent 50 øre ved køb af en pakning med 100 stk. (4).

 

Konklusion

Som forfatterne til den omtalte sundhedsøkonomiske analyse konkluderer, giver beregningen ikke endeligt svar med hensyn til antidepressivas cost-effectivitet. Læger bør fortsat bruge sund fornuft og viden om effekt, bivirkning og pris ved valg af antidepressiva til den enkelte patient.

 

Referencer

  1. A Danish Cost-effectiveness model of escitalopram in comparison with citalopram and venlafaxine as first treatments for major depressive disorder in primary care. Nord J Psych  2007;61(2):100-108.
  2. Rekommandationer for ATC-gruppe N06A – Antidepressiva (inkl. referencer), http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n06a_96_antidepresiva_.htm
  3. National Institute of Clinical Excellence: “Management of depression in primary and secondary care”, 2004 (opdateret 10. maj 2007).
  4. www.medicinpriser.dk (prisperiode 10.09.2007 - 23.09.2007)

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top