Du er her: IRF Nyheder Type-2 diabetikere har stadig effekt af hjertemagnyl

Print

Type-2 diabetikere har stadig effekt af hjertemagnyl


Den 12. januar 2011 omtalte Hjerteforeningen et nyt dansk studie, der stiller spørgsmålstegn ved, om patienter med type-2 diabetes fortsat skal behandles med lavdosis acetylsalicylsyre (ASA). Du kan læse Hjerteforeningens artikel her.

 

Det mener IRF
Der er maksimalt tale om et hypotesegenerende studie. Konklusionerne er udelukkende baseret på biokemiske markører uden at inddrage den kliniske relevans af disse fund. Således har studiet ikke styrke nok til at retfærdiggøre en ændring af de nuværende rekommandationer for brug af ASA til type-2 diabetikere. Dvs. patienter med type-2 diabetes og hjerte-karsygdom anbefales behandling med lavdosis ASA.

 
Studiets metode og resultater
Der er udført et studie på 177 personer med stabil koronar-hjertesygdom (85 type-2 diabetikere og 92 non-diabetikere), hvor thrombocytternes aggreationsevne vurderes efter behandling med 75 mg ASA (Aspirin) i mindst 7 dage.

 

De primære biomarkører er:
 
Aspirin Reaction Units (ARU), hvor personer klassificeres som low-responders (manglende eller begrænset ASA hæmning af blodpladeaggregering) hvis ARU ≥ 550 ARU.
 
Area Under the Curve (AUC) for arachidonsyre og collagen, hvor personer klassificeres som low-responders hvis AUC for arachidonsyre ≥ 300 AUC.
 
 
Resultaterne viste følgende gennemsnitsmålinger (p<0,05 er signifikant):

 

 

Type-2

diabetikere

 

(N=85)

Non-

diabetikere

 

(N=92)

 

p-værdi

 

Vurdering

ARU

(cut-off ≥550)

449 +/- 39

438 +/- 27

0,03

Signifikant, men under cut-off grænse

 

AUC

(Arachidonsyre)

(cut-off ≥300)

91 (52-144)

69 (36 – 104)

0,005

Signifikant, men under cut-off grænse

AUC

(Collagen)

 

281 (194 – 438)

264 (182 – 386)

0,26

Ikke signifikant

 

5 ud af de 177 forsøgspersoner (3 Type-2 diabetikere og 2 non-diabetiker) blev vurderet til at være low-responders ud fra de respektive cut-offs.
 
Som det ses, er der tale om statistisk signifikans for to af markørerne, men hverken gennemsnittet for ARU eller AUC for arachidonsyre kommer i nærheden af de fastsatte cut-off grænser. De observerede parakliniske fund er desuden ikke diskuteret i forhold til klinisk relevante endepunkter. Dvs. den kliniske forskel mellem grupperne kan ikke differentieres.

 

Studiet har følgende begrænsninger:
 
• Thrombocytternes aggreationsevne er ikke målt ved baseline til at vurdere forskel mellem grupperne.

• Type-2 diabetikere var signifikant ældre og havde fået foretaget signifikant flere by-pass operationer end non-diabetikere.

• Et meget lavt antal patienter
 
Forfatterne påpeger i opsummeringen, at der bør foretages yderligere randomiserede studier, der kan undersøge ovenstående resultater.


Reference

Mortensen SB, Larsen SB, Grove EL et al. Reduced platelet response to aspirin in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus. Thromb Res. 2010 Oct;126(4):e318-22. Epub 2010 May 7.

 

Kontakt: Søren Ilsøe-Kristensen sikr@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 27. januar 2011


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top