Du er her: IRF Nyheder Fortsat stort fald i benzo-forbruget

Print

Fortsat stort fald i benzo-forbruget


(NB Værdierne herunder er let korrigerede i forhold til vores nyhedsbrev af 16. juni, pga. en ombytning af tallene for angstdæmpende medicin og sovemedicin).

 

Forbruget af benzodiazepiner som angstdæmpende medicin  (’dag-benz’) og som sovemedicin (’nat-benz’) og de benzodiazepin-lignende lægemidler brugt som sovemidler (Z-stofferne zolpidem, zopiclon og zaleplon) falder nu kraftigere end i de foregående to år.

 

Forbruget af de angstdæmpende benzodiazepiner (N05BA) er således faldet 10 % fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, mens faldet i forbruget i 1. kvartal 2008 og 1. kvartal 2007 opgjort på samme måde var på henholdsvis 4 % og 3 %.

 

Forbruget af benzodiazepiner til natten (N05CD) er faldet 11 % fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, hvor faldet i 1. kvartal 2008 og 1. kvartal 2007 var på 5 % og 3 %.

 

Endelig faldt forbruget af de benzodiazepin-lignende stoffer (N05CF) med 6 % fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 sammenlignet med faldet i 1. kvartal 2008 og 1. kvartal 2007, som var på hhv. 2 % og 0 %.

 

Forbruget er opgjort i DDD/1000 regionsindbyggere/kvartal.

 

Primær sektor

4. kvartal 2008-

1. kvartal 2009

4. kvartal 2007-

1. kvartal 2008

4. kvartal 2006-

1. kvartal 2007

N05BA (fx Stesolid)

10 %

4 %

3 %

N05CD (fx Apodorm)

11 %

5 %

3 %

N05CF (fx Imovane)

6 %

2 %

0 %

 

Tallene er baseret på data fra www.ordiprax.dk, som er Lægemiddelstyrelsens grafiske fremstilling af forbruget af lægemidler i Danmark. Dataene stammer fra apotekernes salg af lægemidler på recepter udstedt af læger i almen praksis, speciallæger samt læger på sygehusene. Forbruget af lægemidler hos indlagte patienter er ikke med i opgørelserne.

 

Faldet i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin kan formodentligt ses som en reaktion på informationsindsatsen til læger, praksispersonale og patienter samt information om begrænsningen i bilkørsel, hvis man samtidig indtager benzodiazepiner.

 

Lægemiddelstyrelsen vil snarest muligt udarbejde en mere detaljeret redegørelse.

 

Tjek i mellemtiden IRF’s nye nedtrapningsskemaer, som er opdateret efter bruger-feedback fra flere læger.

 

Nye nedtrapningsskemaer kan hentes på IRF's hjemmeside:

http://irf.dk/dk/publikationer/vejledninger/benzodiazepin_nedtrapningsskemaer_til_praktiserende_laeger.htm

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 17. juni 2009


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top