Du er her: IRF Nyheder Forbruget af diabetesmedicin i perioden 2000 til 2009

Print

Forbruget af diabetesmedicin i perioden 2000 til 2009


Lægemiddelstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af forbruget af diabeteslægemidler i perioden 2000 til 2009.
Analysen kan læses her.

 

Førstevalg til type 2-diabetes

Analysen viser blandt andet, at metformin siden 2004 har været det overvejende førstevalgspræparat hos personer med type 2-diabetes. I 2009 fik ca. 88 % af disse udskrevet metformin på deres første recept, ca. 10 % fik sulfonylurinstof og de resterende 1 – 2 % fik primært insulin. Dette er i god overensstemmelse med danske og internationale guidelines, der alle anbefaler metformin som førstevalg ved type 2-diabetes.

 

Glitazoner

I analysen ses, at forbruget af glitazoner i årene 2003 – 2007 steg kraftigt, men at antallet af brugere siden 2007 er faldende. I 2007 kom de første advarsler om en øget risiko for myokardieinfarkt ved brug af rosiglitazon. IRF har i flere år advaret mod brugen af glitazoner generelt, da der ikke er dokumentation for væsentlige kliniske fordele ved præparaterne, men derimod for flere alvorlige bivirkninger, såsom hjerteinsufficiens og frakturer – og for rosiglitazons vedkommende formentlig også for myokardieinfarkt.
Dette til trods viser data fra www.ordiprax.dk, at langt størstedelen af glitazonforbruget i Danmark udgøres af netop rosiglitazon:

 

 

Førstevalg til type 1-diabetes

Lægemiddelstyrelsens analyse viser, at patienter med type 1-diabetes i stigende omfang behandles med insulinanaloger uden først at have prøvet human insulin. Hvor insulinanalogerne i 2005 udgjorde ca. 25 % af de første recepter, er tallet i 2009 næsten 60 %. Der er f.eks. 27 % af de nydiagnosticerede patienter med type 1-diabetes, der ikke har fået en recept på human insulin, før de fik ordineret en langtidsvirkende insulinanalog.
Dette er bekymrende, da der ikke er dokumenterede fordele ved insulinanaloger i forhold til human insulin. Den eneste markante forskel er prisen; 1 international enhed (IE) human NPH insulin koster 7 – 11 kr., hvorimod 1 IE langtidsvirkende insulinanalog koster 18 – 19 kr.

 

Samtidig forebyggende hjerte-kar medicin

Glædeligt er det, at der i den undersøgte periode er sket en markant stigning i andelen af patienter med diabetes, som også er i behandling for deres risikofaktorer for hjerte-kar sygdom. Således er andelen af patienter i behandling med minimum ét forebyggende hjerte-kar lægemiddel (defineret som blodtryksmidler, blodpropforebyggende og kolesterolsænkende lægemidler) steget fra 64 til 85 % i perioden. Mest markant er stigningen i forbruget af de kolesterolsænkende midler; fra 12 % i 2000 til 64 % i 2009.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 16. august 2010.


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top