Du er her: IRF Nyheder Forbruget af ADHD-medicin 2000 - 2008

Print

Forbruget af ADHD-medicin 2000 - 2008


Behandling af ADHD er en specialistopgave

- Forbruget bør følges tæt

 

Lægemiddelstyrelsen har netop offentliggjort et notat, som beskriver udviklingen i anvendelse af lægemidler indeholdende methylphenidat (fx Ritalin®) og atomoxetin (Strattera®) i perioden 2000-2008. Lægemidlerne anvendes overvejende til behandling af ADHD (Attention Deficit/Hyperactive Disorder). Læs notatet her

 

Undersøgelsen viser blandt andet en meget kraftig stigning i antallet af børn (især drenge) i alderen 10-19 år, som behandles med disse lægemidler. Således var 22 ud af 1.000 drenge i denne aldersgruppe i 2009 i behandling med mindst ét af lægemidlerne. Også antallet af voksne, som behandles er i kraftig stigning. Desuden viser undersøgelsen blandt andet, at den gennemsnitlige mængde medicin, som anvendes per person per år også er steget markant. Dette er enten udtryk for, at personerne behandles i længere perioder ad gangen og/eller at der anvendes større doser af medicinen.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi finder flere af undersøgelsens resultater bekymrende, om end der også er eksempler på rationel anvendelse af disse lægemidler.

 

Det er IRF’s vurdering, at behandling af ADHD hos såvel børn som voksne er en specialistopgave, som ikke bør varetages af den praktiserende læge alene. Behandlingen bør varetages af - eller som et minimum ske i samråd med – en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri. Lægemiddelstyrelsens undersøgelse kan ikke afdække, i hvilket omfang dette finder sted. Farmakologisk behandling bør forbeholdes de moderate og svære tilfælde af tilstanden, og kan ikke stå alene. Methylphenidat er førstevalg, og depotformuleringer bør foretrækkes ved længerevarende behandling. Der bør holdes regelmæssige behandlingspauser til vurdering af tilstanden.

 

Særligt hæfter IRF’s sig ved følgende forhold vedr. det aktuelle forbrug af ADHD-medicin:

 

  • En betydelig stigning udover de aktuelle 2,2% i andelen af drenge i aldersgruppen 10-19 år, som behandles medicinsk forekommer ikke rationelt. Forbruget i denne gruppe bør i særdeleshed følges tæt.
  • Forbruget blandt piger i aldersgruppen 10-19 år afspejler næppe forekomsten af tilstanden, hvorfor en yderligere stigning i forbruget i denne gruppe ikke kan udelukkes.
  • Det stigende forbrug blandt voksne afspejler den øgede opmærksomhed omkring tilstanden også hos voksne. Forbruget i denne gruppe bør ligeledes følges tæt og potentialet for misbrug haves in mente.
  • Stigningen i den gennemsnitlige dosis per år kan afspejle færre/kortere behandlingspauser og/eller anvendelse af større doser. Begge forhold er ikke nødvendigvis rationelle.
  • Methylphenidat anvendes i udstrakt grad som førstevalg, hvilket er rationelt.
  • Der anvendes i stor udstrækning depotformulering af methylphenidat, hvilket også er rationelt.

  

Institut for Rationel Farmakoterapi, 29. marts 2010 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top