Du er her: IRF Nyheder Ekstern evaluering: IRF er på rette vej

Print

Ekstern evaluering: IRF er på rette vej


IRF har siden 1999 arbejdet for at fremme rationel brug af lægemidler i Danmark. Lægemiddelstyrelsen iværksatte i 2005 en ekstern evaluering af IRF. Evalueringen havde til hensigt at undersøge IRF’s renommé og troværdighed blandt instituttets primære målgruppe, de alment praktiserende læger og andre relevante målgrupper. Den vedlagte rapport er resultatet af denne evaluering.

 

Rapporten har været drøftet i IRF’s styregruppe og her noterede man sig med tilfredshed, at hovedmålgruppen - de praktiserende læger - er meget tilfredse med instituttets indsatser og har stor tillid til bladet ’Rationel Farmakoterapi´ og til IRF´s kurser som de aktiviteter, der scorer højest blandt de adspurgte læger. Disse aktiviteter er samtidig de, der er valgt som hovedprioriteringerne for instituttets arbejde. Alt i alt en evaluering, der siger, at man gør det man ønsker og gør det godt.

 

Evalueringen er udført af en ekstern lægefaglig nordisk ekspertgruppe. Den er gennemført som en kombination af et spørgeskema til alle praktiserende læger og en række interviews med relevante organisationer med tilknytning til IRF.

 

Svarprocenten er 59 % og fordelingen blandt de, der har svaret, geografisk, alders- og kønsmæssigt mv., er meget tæt på de samme parametre for alle praktiserende læger. Når dette kombineres med den store entydighed i svarene giver det meget valide resultater. Disse viser, at de praktiserende læger benytter IRF som en troværdig og uafhængig kilde til videnbaseret information om rationel lægemiddelbehandling. Instituttets aktiviteter er generelt velkendte og bruges bredt af lægerne. Aktiviteterne opfattes af lægerne som en støtte i deres arbejde og giver adgang til information, som ikke er tilgængelig andre steder. Lægernes interesse for IRF afspejler sig også i, at over halvdelen af de læger, som har besvaret spørgeskemaet, har brugt muligheden for at komme med idéer til IRF.

 

De personlige interviews spænder interessenternes meget forskellige synspunkter ud. De er struktureret i et såkaldt SWOT net og dermed opdelt i styrker og svagheder, muligheder og trusler. Der er således tale om en helt anden slags analyse end den kvantitative spørgeskemaundersøgelse og et supplement til denne.

 

Evalueringsgruppen konkluderer, at Institut for Rationel Farmakoterapi opfylder sin erklærede mission og følger de værdier, som er opstillet for IRF. Gruppen finder, at IRF er en unik institution i nordisk sammenhæng ved dens formidling af uafhængig information om farmakoterapi. Evalueringsgruppen anbefaler er fremkommet med en række anbefalinger ud fra de to undersøgelser og egen bearbejdning af disse. Lægemiddelstyrelsen vil sammen med IRF drøfte evalueringen og anbefalingerne og ligeledes inddrage styregruppen i drøftelserne før en eventuel opfølgning på evalueringsgruppens anbefalinger besluttes.

 

Evalueringsgruppens medlemmer er Ph.D. Mikael Hoffman, Lægemiddelkomiteen i Östergötland, Sverige (formand), professor, Odd Brørs, Ullevål Universitets Hospital, Norge, professor, Rune Dahlquist, Umeå Universitet, Sverige og lektor Claire Gudex, Syddansk Universitet, Danmark (akademisk sekretær).

 

Læs evalueringen af IRF her (1096 KB)

 

Med venlig hilsen

Lægemiddelstyrelsen


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top