Du er her: IRF Nyheder Cochrane-oversigter mangler oplysninger om interessekonflikter

Print

Cochrane-oversigter mangler oplysninger om interessekonflikter


Plads til forbedringer

 

En international forskergruppe har gennemgået de 151 systematiske oversigtsartikler (reviews) om studier af lægemidlers effekt, som Cochrane-samarbejdet publicerede i 2010 (1).

 

I 46 reviews (30 %, 95 % confidens interval (CI) 24 % til 38 %) blev oplysninger om sponsorering af enkeltstudier, som indgik i analysen rapporteret. I 30 reviews (20 %, CI 14 % til 27 %) var der oplysninger for alle studierne, og i 16 reviews (11 %, CI 7 % til 17 %) for nogle men ikke alle studier.

 

I kun 16 af de 151 reviews (11 %, CI 7 % til 17 %) blev tilsvarende oplysninger om økonomiske relationer mellem forfattere og lægemiddelindustri rapporteret.

 

Der var ingen systematik i, hvor i oversigtsartiklerne oplysningerne om interessekonflikter var placeret.

Diskussion

Ved tolkningen af kliniske undersøgelser af lægemidlers effekt er det essentielt at vide, om studiet er sponsoreret af lægemiddelproducenten, og om en eller flere af forfatterne har økonomiske relationer til, eller ligefrem er ansat i lægemiddelfirmaet.

 

Information af denne type har i adskillige år være standard i de fleste store lægevidenskabelige tidsskrifter. I det vigtigste studie af et sjælden brugt osteoporosemiddel, som blev publiceret i JAMA i 1999, var afsnittet om økonomiske interessekonflikter mere omfangsrigt end litteraturlisten (2).

 

Ved vurderingen af metaanalyser af randomiserede kliniske undersøgelser er oplysninger om interessekonflikter af lige så stor betydning. Læseren har krav på at vide, om resultater fra de enkelte studier, der indgår i metaanalysen, kan være behæftet med bias som følge af interessekonflikter. Men endnu er der ingen international konsensus herom (1).

 

Af den nyeste udgave af Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (3) fremgår det, at oplysninger om sponsorering af de inkluderede studier skal udtrækkes, og at udtræk af oplysninger om økonomiske relationer mellem forfattere og lægemiddelfirmaer kan overvejes. Forfatterne til Cochrane-oversigten får ingen vejledning i, om eller hvordan de nævnte data skal afrapporteres.

 

Cochrane-databasens systematiske oversigtsartikler anses som den gyldne standard for videnskabelig dokumentation. Aktuelle studie viser, at selv det ypperligste kan gøres bedre.

Referencer

  1. Roseman M, Turner EH, Lexchin J, Coyne JC, Bero LA, Thombs BD. Reporting of conflicts of interest from drug trials in Cochrane reviews: cross sectional study. BMJ 2012; 345: e5155 doi: 10.1136/bmj.e5155 (Published 21 August 2012)
  2. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH et al. Reduction of Vertebral Fracture Risk in Postmenopausal Women With Osteoporosis Treated With Raloxifene. Results From a 3-Year Randomized Clinical Trial. JAMA 1999; 282(7): 637-45.
  3. Higgins JPT, Green S, eds. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions.Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration, 2011.

 

Kontakt: Bjørn Krølner bjk@dkma.dk 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 18. september 2012.


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top