Du er her: IRF Nyheder Beskeden effekt af Tamiflu ved forebyggelse af komplikationer ved influenza

Print

Beskeden effekt af Tamiflu ved forebyggelse af komplikationer ved influenza


Konklusion
I et nyligt opdateret Cochrane review (1) konkluderede man, at:
• neuraminidase inhibitorer har beskeden effekt på symptomer af influenza hos ellers raske voksne.
• Midlerne havde en vis effekt på postexposure laboratoriebekræftet influenza, men det er en lille del af influenzasygdommen.
• Manglende adgang til rådata og dermed muligheden for at vurdere disses kvalitet har undermineret tidligere fund af oseltamivirs forebyggende effekt på komplikationer ved influenza.

 

Baggrund

Anvendelse af neuraminidase inhibitorer er øget dramatisk med udbruddet af H1N1 influenza pandemien i april 2009. Neuraminidase inhibitorer som middel til at begrænse sygdommen og afbryde smitteveje blev anbefalet af WHO (4).

 

IRF har tidligere gennemgået effekten af Tamiflu ved almindelig sæsonbetinget influenza. Konklusionen var, at Tamiflu forkortede sygdomsperioden med mindre end 1 døgn hos i øvrigt raske voksne og børn, hvorimod der ikke fandtes effekt hos højrisikopatienter (ældre > 65 år, kronisk hjerte- eller lungesygdom).

 

Der er nu foretaget en opdatering af et Cochrane review om neuraminidase inhibitorers effekt ved influenza (1). Ved en gennemgang af reviewet (2) fandt man flere uoverensstemmelser. 20 undersøgelser indgik i analysen. Fire drejede sig om profylakse, 12 om behandling og 4 om forebyggelse efter udsættelse for smitte.

 

I det oprindelige Cochrane review indgik en meta-analyse af Kaiser og medarbejdere (3), der var baseret på 10 undersøgelser, som alle var finansieret af Roche og forfattet af ansatte i Roche. Af de 10 undersøgelser blev 8 undersøgelser, som omfattede 2.691 patienter, ikke publiceret. Denne meta-analyse indgår ikke i den opdaterede version af Cochrane review’et da forfatterne har afslået at underskrive en fortrolighedserklæring med Roche som betingelse for udlevering af rådata.

 

 

Resultater

Gennemgangen af Cochrane reviewet viste, at som forebyggelse havde neuraminidase inhibitorer ingen effekt på influenza (ikke H1N1) eller asymptomatisk influenza.
Mod symptomatisk, laboratoriebekræftet influenza havde oral oseltamivir (Tamiflu) 75 mg dgl en effekt på 61 % (risk ratio 0,39, 95 % sikkerhedsgrænser 0,18 til 0,85) og 150 mg dgl en effekt på 73 % (0,27, 0,11 til 0,67). Inhaleret zanamivir (Relenza) havde en effekt på 60 % 80, (38, 0,17 til 0,85).
 
Ved postexposure forebyggelse havde oseltamivir en effekt på 58 % (15 % til 79 %) og 84 % (49 % til 95 %) i 2 undersøgelser af husstande. Zanamivir havde en lignende effekt.

Hazard ratio for tid til lindring af influenzasymptomer var til fordel for behandling 1,20 (1,06 til 1,35) for oseltamivir og 1,24 (1,13 til 1,36) for zanamivir.

 

De otte upublicerede undersøgelser fra meta-analysen af Kaiser et al om komplikationer udgik af analysen.  Evidensen tydede ikke på, at oseltamivir reducerede influenzarelaterede komplikationer i nedre luftveje. (risk ratio 0,55, 0,22 til 1,35).

 

Oseltamivir fremkaldte kvalme (odds ratio 1,79, 1,10 til 2,93). Evidensen for sjældne bivirkninger var dårlig og blev formentlig underrapporteret.

 

Referencer
1. Jefferson T, Jones M, Doshi P et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2009;339:b5106.
2. Jefferson TO, Demicheli V, Di Pietrantonj C, Jones M, Rivetti D. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001265.
3. Kaiser L, Wat C, Mills T, Mahoney P, Ward P, Hayden F. Impact of oseltamivir treatment on influenza-related lower respiratory tract complications and hospitalizations. Arch Intern Med 2003;163:1667-72.
4. World Health Organization. Global agenda on influenza surveillance and control. 2002. www.who.int/csr/disease/influenza/

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 15. december 2009.


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top