Du er her: IRF Nyheder Bedst og billigst i Roskilde

Print

Bedst og billigst i Roskilde


I Roskilde amt har man opnået et fald i lægemiddeludgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten af lægemiddelbehandlingen.

 

I Roskilde amt er der foretaget en evaluering af en intensiveret medicinindsats (BOB) i perioden 2002-2004. Det primære formål med indsatsen var at bremse stigningen i medicinudgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten af behandlingen. Indsatsen har været koncentreret omkring fem omkostningstunge lægemiddelgrupper, for hvilke der er udarbejdet fælles vejledninger for både primær- og sekundærsektor. Lægerne har, med underskrivning af en samarbejdsaftale, forpligtiget sig til at følge de terapivalg som fremgår af vejledningen. Den primære intervention har været opfølgning på vejledningerne med udsendelse af kvartalsvise statistikker til både praktiserende læger og sygehuse med bl.a. angivelse af det mulige besparelsespotentiale ved valg af billigste analog. Desuden var der et frivilligt tilbud om et personligt opfølgende besøg, hvilket 60 % af lægerne har takket ja til.

 

Faldende lægemiddeludgifter

Som resultat af indsatsen sås et fald i udgiften for de fem aktuelle lægemiddelgrupper på 8,6 % fra 2003 til 2004 – et fald som var 6,4 % større en for resten af landet (2,2 %). For de totale lægemiddeludgifter sås et fald i udgifterne på 0,2 % fra 2003 til 2004, mens man for hele landet oplevede en stigning på 2,9 %.

 

Vigtigt at lægerne er med

Til vurdering af de praktiserende lægernes reaktion på indsatsen blev der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt 150 læger (svarprocent 79,3 %). Undersøgelsen viste, at de fleste læger har læst vejledningerne og, at ca. halvdelen bruger vejledninger ofte. Det var endvidere interessant, at over halvdelen af lægerne blev overraskede over, hvordan deres ordinationsniveau lå i forhold til gennemsnittet.

 

Perspektiv

Fra mange undersøgelser ved man, at det er både meget vanskeligt og tidskrævende at ændre ordinationsvaner. Den største succes opnås som regel med personlige lægebesøg, som er meget tidskrævende og derfor ikke altid lige omkostningseffektive. Resultatet fra Roskilde er især interessant, fordi det er lykkedes at ændre ordinationsvaner ved at anvende en relativt enkel interventionsmetode, som fortrinsvis har bestået af skriftlig information til den enkelte læge og kun et relativt få antal personlige besøg.

 

Se hele rapporten eller et sammendrag på Roskilde Amts netsted

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 23. juni 2005


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top