Du er her: IRF Nyheder Nyhedsarkiv Spironolacton - stadig kun til systolisk hjertesvigt NYHA klasse III-IV

Print

Spironolacton - stadig kun til systolisk hjertesvigt NYHA klasse III-IV


Ingen effekt ved hjerteinsufficiens med bevaret ejection fraction (EF).

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 19. maj 2014.

 

 

Det er tidligere vist, at tillæg af lavdosis spironolacton (25 mg per dag) reducerer mortalitet og risiko for hospitalisering for hjerteinsufficiens med ca. 30 % hos patienter, der trods maksimal behandling er i NYHA klasse III-IV med ejection fraction (EF) ≤ 35 % (1). En efterfølgende populationsundersøgelse blandt ældre ≥ 66 år i Canada viste, at øget brug af spironolacton førte til flere indlæggelser for hyperkaliæmi samt øget mortalitet (2). En mulig forklaring på denne divergens kunne være, at spironolacton blev brugt udenfor den registrerede indikation, eller at kontrollen af serum-kalium var mangelfuld, efter at behandlingen blev indført i almindelig klinisk praksis.

 

Et aktuelt internationalt studie har vist, at spironolacton ingen effekt har hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens med bevaret systolisk funktion (EF ≥ 45 %) (3).

 

3445 patienter blev dobbelt-blindt randomiseret til enten spironolacton (15 til 45 mg daglig) eller placebo. Det primære effektmål var et sammensat endepunkt af kardiovaskulær død, overlevet hjertestop, og hospitalisering for hjerteinsufficiens. Efter 3,3 års follow-up forekom det primære endepunkt hos 320 af 1722 patienter, der fik spironolacton (18,6 %), og hos 351 af 1723 i placebogruppen (20,4 %) (HR (hazard ratio) 0,89; 95 % confidens interval (CI) 0,77 til 1,04; P = 0,14). Hyppigheden af hyperkaliæmi blev fordoblet (18,7 % vs. 9,1 % i placebogruppen).

 

32,5 % af patienterne var i NYHA klasse III og 0,4 % i NYHA klasse IV. I denne subpopulation var HR for det sammensatte endepunkt 0,91 (CI 0,73 til 1,13).

 

Den optimale behandling af kronisk systolisk hjerteinsuffciens (EF < 45 %) er ACE hæmmer/angiotensin II receptorantagonist, β-blokker (bisoprolol, carvedilol eller metoprolol) og ved behov diuretikum som symptomatisk behandling af væskeretention. Hos patienter i NYHA klasse III-IV og EF ≤ 35 % suppleres med spironolacton under nøje kontrol af serum-kalium (4).

 

 

Konklusion

Ved kronisk hjerteinsufficiens med bevaret systolisk funktion er der ingen evidens for effekt på morbiditet eller mortalitet for nogen lægemidler (5). Symptomatisk behandling med diuretika udgør hjørnestenen i behandlingen. ACE-hæmmere/angiotensin II receptorantagonister og β-blokkere vil ofte blive anvendt på andre ikke-hjertesvigtrelaterede indikationer, som fx hypertension, iskæmisk hjertesygdom eller atrieflimren. Aktuelle studie viser, at tillæg af spironolacton ikke er relevant.

 

 

Referencer

  1. Pitt B, Zannad F Remme WJ, Cody R, Castaiigne A, Perez A, Palensky J, Wittes J. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. N Engl J Med 1999; 341: 709-17.
  2. Juurlink DN, Mamdani MM, Lee DS et al. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med 2004; 351(6):543-551.
  3. Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF et al. Spironolactone for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2014; 370: 1383-1392 April 10, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1313731
  4. http://www.irf.dk/download/pdf/rationelfarm_01_2010.pdf
  5. http://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318192

 

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til nyheden, kan IRF kontaktes på: irf@sst.dk.

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 22. september 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top