Du er her: IRF Nyheder ALK'e i nye klæder

Print

ALK'e i nye klæder


5 storregioner er på vej i Danmark som amternes afløsere.

 

Dermed vil de amtslige lægemiddelkonsulenter – også kaldet ALK’ene – i bogstavelig forstand forsvinde fra alfabetet, men de vil formentlig straks genopstå under en – endnu ukendt – ny regional betegnelse.

 

Behovet for ALK’enes arbejde vil derimod forblive uændret. Nogle ALK’e får lidt længere på arbejde – eller længere at køre i løbet af ugen, men mængden af arbejde er fuldstændig den samme som før strukturreformen. Antallet er patienter har heller ikke ændret sig og det samme gør sig gældende for antallet af de praktiserende læger. Der er derfor ikke lagt op til nogen rationaliseringsgevinst i forhold til antallet af ALK’e.

 

Det daglige arbejde for ALK’ene vil i de nye storregioner giver nogle fordele i forhold til vores nuværende amtsbaserede landkort:

 

ALK’ene vil med den ny regionsinddeling få et større område at operere i, og de vil være flere i hver gruppe. Dermed bliver det også lettere at bakke dem op, og vi vil fortsat støtte deres arbejde meget, siger Jens Peter Kampmann, chef for Institut for Rationel Farmakoterapi, IRF.

 

Brug medicinen bedre

Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at ALK’enes arbejde hjælper. Det viser også Lægemiddelstyrelsens rapport "Brug medicinen bedre" - Perspektiver i klinisk farmaci, der netop er offentliggjort. IRF har har deltaget aktivt i arbejdsgruppen bag rapporten. Den fastslår blandt andet:

  • At der er både penge og liv at spare i det lange løb ved systematisk anvendelse af klinisk farmaci.
  • Stor tilfredshed med forsøgsprojekter, hvor en klinisk farmaceut har været tilknyttet almene lægepraksis. Dette arbejde supplerer fint ALK’enes arbejde med blandt andet at overvåge og iværksætte initiativer, der kan resultere i mere rationelt lægemiddelforbrug.
  • ALK’enes arbejde bliver først rigtig udbytterigt, når patienten tager medicinen på den rigtige måde. Dette kan støttes af den kliniske farmaci, understreger Jens Peter Kampmann, der er meget tilfreds med rapporten og dens anbefalinger.

Foruden ovennævnte punkter er også flere af debatemnerne fra IRFs ALK’e-konference i foråret grundigt behandlet i rapporten. Læs i øvrigt referatet fra konferencen "Kriterier for rationelt valg af lægemidler".

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 8. juli 2004


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top