Du er her: IRF Nyheder Adfærdsforstyrrelser ved demens

Print

Adfærdsforstyrrelser ved demens


Gunstig effekt af optimeret smertebehandling

 

 

Det er velkendt at ældre demente hyppigt reagerer med vrede, aggressivitet og eventuelt fysisk vold. Adfærden kan være en følge af selve demenssygdommen, men delir eller smerter er ofte en direkte eller medvirkende årsag.


Et norsk studie (1) har vurderet effekten af 8 ugers optimeret smertebehandling på denne type adfærdsforstyrrelse hos 65+ - årige plejehjemsbeboere med moderat til svær demens. 352 patienter med klinisk relevant adfærdsforstyrrelse, defineret som en score på mere end 39 points på Cohen-Mansfield Agitation Inventory, blev randomiseret til enten vanlig pleje eller vanlig pleje plus udredning og behandling af uerkendt eller underbehandlet smertetilstand. Der anvendtes en behandlingsalgoritme med 4 trin.


1. Paracetamol p.o. max. 3 g per dag
2. Morfin p.o. max. 20 mg per dag
3. Buprenorfin plaster max. 10 µg per time
4. Pregabalin p.o.(Lyrica) max. 300 mg per dag 


Patienter, der vanskeligt kunne indtage tabletter startede på 3. trin.


I interventionsgruppen (N = 175) blev ubehandlet eller underbehandlet smertetilstand påvist hos henholdsvis 89,7 % og 10,2 %. Man skønnede således at alle patienter havde behov for smertebehandling.  69 % blev behandlet på 1. trin, 2 % på 2. trin, 22 % på 3. trin og 7 % på 4. trin.


Sammenlignet med kontrolgruppen medførte interventionen en statistisk signifikant svækkelse af adfærdsforstyrrelserne i form af en gennemsnitlig reduktion på 7 point eller 17 % på Cohen-Mansfield Agitation Inventory.


Der var ingen forskel i kognition (MMSE) eller ADL (activities of daily living) mellem de to grupper.


Forfatterne konkluderer, at en forbedret behandling af smertetilstande hos demente plejehjemsbeboere forventeligt vil reducere behovet for psykofarmakologisk intervention.


Resultaterne understreger budskabet: Adfærdsforstyrrelser hos demente ældre har en somatisk årsag til det modsatte er bevist. Hvis intensiveret smertebehandling ikke medfører en forbedring af adfærdsforstyrrelserne efter ca. 2 uger, skal situationen revurderes.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 15. august 2011.
Kontaktperson på IRF: Bjørn Krølner bjk@dkma.dk


 

Reference 

1. Husebo BS, Ballard C, Sandvik R, Nilsen OB, Aarsland D. Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in resident of nursing homes with dementia. Cluster randomised clinical trial. BMJ 2011; 343: d 4065 doi

 

 


 

Siden sidst opdateret: 6. december 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top