ARTIKLER

Vælg emne i figuren:

Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Hud Smerte/Bevægelsesapparat Ben og knogler Gynækologi/Urologi Mave og tarm Hjerte og kar Luftveje Mund, tand og kæbe Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øre, næse og hals Øjne Hjerne og CNS Endokrinologi Infektioner

Figuren er fremstillet efter forslag på www.janusinfo.se og publiceret med tilladelse fra Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting.

LuftvejeKonferencer

Stor tilslutning til IRF´s stormøde om KOL - 2. Febr 2011

Lægemiddelspørgsmål

Allergi og graviditet - 20. Jun 2007
Methotrexat og udvikling af interstitiel lungesygdom - 27. Apr 2006
Svar: Methotrexat og udvikling af interstitiel lungesygdom - 27. Apr 2006

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Allergi og astma – én luftvej – én sygdom - 19. Jun 2006
Anvendelse af farmaka til rygeafvænning - 17. Febr 2009
Astma - 23. Nov 2010
Astma hos børn - 16. Mar 2010
Farmakologisk behandling af allergiske lidelser i øjne og næse - 8. Jun 2006
Pressemeddelses til Rationel Farmakoterapi nr. 2 (februar 2009) - 17. Febr 2009
Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi - 23. Aug 2011

National rekommandationsliste

ATC-gruppe R06 – Antihistaminer - 31. Maj 2006
ATC-kode R03: Midler mod obstruktive lungesygdomme - 31. Maj 2006
ATC-kode R05: Midler mod hoste - 31. Maj 2006
Midler til rygeophør - 9. Jun 2010

Præparatanmeldelser

Alvesco inhalationsspray (ciclesonid) - 30. Aug 2012
Avamys næsespray (fluticason furoat) - 26. Mar 2008
Braltus® - 14. Nov 2016
Champix (vareniclin) - 7. Dec 2006
Daxas (roflumilast) - 5. Okt 2010
Dymista (azelastin + fluticason) - 5. Jul 2013
Eklira Genuair inhalationspulver (aclidinium) - 26. Sept 2012
Flavamed (ambroxol) - 16. Mar 2011
Grazax (græs allergenekstrakt) - 23. Jan 2007
Innovair (beclometason + formoterol) - 2. Dec 2008
Onbrez (indacaterol) - 1. Mar 2010
Revitelle (bilastin) - 4. Apr 2013
Seebri Breezhaler (glycopyrronium) - 27. Nov 2012
Striverdi Respimat (olodaterol) - 3. Apr 2014
Ultibro Breezhaler (indacaterol/glycopyrronium) - 20. Maj 2014
Zitromax Uno oral suspension eller azithromycin tabletter? - 26. Jul 2007

Studieanmeldelser

Azithromycin til forebyggelse af eksacerbationer ved KOL - 19. Sept 2011
Betablokkere – fortsat kontraindiceret til astmapatienter? - 30. Sept 2008
Effekt af 4 års behandling af kronisk obstruktiv lungelidelse med tiotropium - 5. Nov 2008
Effekt af carbocystein på eksacerbationer ved kronisk obstruktiv lungelidelse - 19. Jun 2008
Fortsat mistanke om astma som følge af paracetamol - 21. Okt 2008
Gabapentin som hostestillende medicin? - 26. Sept 2012
INSPIRE - 23. Jan 2008
Kardiovaskulære bivirkninger ved vareniclin (Champix) - 11. Jul 2011
Langtidsvirkende beta-2-agonister fordobler risikoen for alvorlige astmaanfald - 21. Jul 2006
Metaanalyse: Antikolinergika bedre end beta-2-agonister ved KOL? - 15. Maj 2007
Mulig sammenhæng mellem paracetamol og astma hos børn - 23. Sept 2008
Optrapning af astmabehandling hos børn - 21. Apr 2010
SMART studiet - 27. Febr 2006
Tiotropium ved moderat KOL. Data fra en subgruppe af UPLIFT - 5. Mar 2010
Tiotropium versus salmeterol ved KOL - 13. Maj 2011
TORCH: Bedre prognose af KOL med salmeterol - med eller uden steroid - 26. Jun 2007
Vægtøgning efter rygestop - 16. Aug 2012
Ændring af FEV1 over tid ved KOL - 13. Okt 2011
Øget mortalitet ved brug af Spiriva Respimat - 6. Jul 2011

Ændrede retningslinjer

Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser - 26. Okt 2012
Grazax har fået generelt klausuleret tilskud fra den 2. maj 2011 - 3. Maj 2011


Siden sidst opdateret: 20. december 2006 Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen - Islands Brygge 67 - 2300 København S - tlf. +45 72 22 74 00 - E-mail: irf@sst.dk