Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Valg af prævention hos kvinde med faktor V Leiden mutation

Print

Valg af prævention hos kvinde med faktor V Leiden mutation


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med klinisk farmakologisk enhed, Bispebjerg Hospital, Tonny Studsgaard Petersen.

 

Baggrund

23-årig kvinde, som er heterozygot for faktor V Leiden. Kvinden er normalvægtig og ryger. Hun har ikke tidligere haft flebotrombose. Hun ønsker anden prævention end kondom.

 

Kan p-piller anvendes?

 

Faktor V Leiden mutationen forekommer hyppigt, hos ca. 6 % af befolkningen næsten altid i heterozygot form.

 

Faktor V Leiden mutation indebærer en øget risiko for venøs tromboemboli (VTE). Ved heterozygot faktor V Leiden er odds-ratio (OR) for udvikling af VTE 3,8 sammenlignet med befolkningen som helhed.

 

Ved den meget sjældne homozygote form er OR meget højere - omkring 25.

 

Dyb venøs trombose ses hos ca. 1 ud af 1000 personer hvert år, ofte i forbindelse med operationer, ved udbredte kvæstelser efter ulykker, ved graviditet eller eventuelt provokeret af p-piller. 50 % af tilfældene er familiære, og hos disse findes Faktor V Leiden mutationen hos ca. 50 %.

 

Hos yngre kvinder i aldersgruppen <35 år som ikke bruger p-piller er incidensen af DVT meget lav nærmere 0,5-1 pr 10.000 år.

 

I tabellen ses OR for VTE.

 

Risikofaktor OR[95 % konfidens interval] Reference
Ryger 11-20 cigaretter dgl. 1,7[1,4-2,1]  (1)
Ryger >20 cigaretter dgl.   1,9[1,4-2,7] (1)
BMI 26-30  1,9[1,5-2,5] (1)
BMI >30  5,1[3,8-6,9]  (1)
Langvarig transport  2,1[1,5-3,0] (2)
Graviditet, alder 18-29 år   12,5[4,0-39,5] (3)
Postpartum, alder 18-29 år   299,3[49,4-1813,1] (3)
Regelmæssig motion mindst x 2 pr. uge 0,71[0,64-0,78]  (4)
Mindre traumer i underekstremiterne  5,1[3,9-6,7] (5)
Heterozygot Faktor V Leiden  3,8[2,2-6,4] (6)
P-piller 2. generation 2,9[2,0-3,4]*  (1)
P-piller 3. generation  4,0[3,2-4,9]* (1)
P-piller 50 mikrogram ætinylestradiol 4,2[2,3-6,2]  (1)
P-piller 30-40 mikrogram ætinylestradiol 3,4[2,7-3,8] (1)
*Risikoen for VTE ved p-pille behandling er størst det første år og falder derefter ca. 50 %, den opgivne OR er den gennemsnitlige risiko

 

Af tabellen fremgår det, at OR for VTE hos en kvinde, som er heterozygot for faktor V Leiden vil øges, hvis hun tager p-piller. Den samlede OR fremkommer ved multiplikation af OR. Dvs. ved brug af 2. generations p-piller vil OR for kvinden være 2,9 x 3,8 = 11,0.

 

Kvinden, som ikke tidligere har haft DVT, og som ryger 10-20 cigaretter dgl., vil have en årlig risiko for udvikling af VTE på 0,03 % (7). Brug af 2. generations p-piller vil øge risikoen til 0,09 %.

 

Kontraceptiva, som kun indeholder gestagen, vil ikke påvirke hyppigheden af DVT (1;8-12).

 

Gestagenpræparater kan gives i form af i.m. depotpræparat, s.c. implantat, hormonspiral, lavdosis gestagen tablet eller højdosis gestagentablet. Blødningsforstyrrelser optræder hyppigst de første måneder og forekommer med en hyppighed på 10-50 %. Oftest ses en reduktion i blødningsstyrken, amenoré, uregelmæssig menstruation eller pletblødninger.

 

Fordelen ved høj-dosis peroral gestagen (Cerazette) frem for lav-dosis (Mini-Pe/Noriday) er, at man ikke behøver at tage dem lige så præcist som lav-dosis tabletterne. Høj-dosis gestagen kan tages op til 12 timer forskudt mod 3 timer for lav-dosis (13).

 

Ulempen er hyppigere blødningsforstyrrelser (50 % versus 25-40 %) og en højere pris.

 

Konklusion

Kvindens årlige absolutte risiko for VTE er 0,03 %. Brug af 2. generations p-piller med 30-35 μg ætinyløstradiol øger risikoen med en faktor 3.

Dette kan undgås ved at anvende et rent gestagenpræparat, som til gengæld er forbundet med en øget frekvens af blødningsforstyrrelser.

 

Referencer

 1. Lidegaard O, Edstrom B, Kreiner S. Oral contraceptives and venous thromboembolism: a five-year national case-control study. Contraception 2002;65:187-96.
 2. Cannegieter SC, Doggen CJ, van Houwelingen HC, Rosendaal FR. Travel-related venous thrombosis: results from a large population-based case control study (MEGA study). PLoS Med 2006;3:e307.
 3. Pomp ER, Lenselink AM, Rosendaal FR, Doggen CJ. Pregnancy, the postpartum period and prothrombotic defects: risk of venous thrombosis in the MEGA study. J Thromb Haemost 2008;6:632-7.
 4. van Stralen KJ, Le CS, Rosendaal FR, Doggen CJ. Regular sports activities decrease the risk of venous thrombosis. J Thromb Haemost 2007;5:2186-92.
 5. van Stralen KJ, Rosendaal FR, Doggen CJ. Minor injuries as a risk factor for venous thrombosis. Arch Intern Med 2008;168:21-6.
 6. Christiansen SC, Cannegieter SC, Koster T, Vandenbroucke JP, Rosendaal FR. Thrombophilia, clinical factors, and recurrent venous thrombotic events. JAMA 2005;293:2352-61.
 7. Lidegaard O. Thrombotic diseases in young women and the influence of oral contraceptives. Am J Obstet Gynecol 1998;179:S62-7.
 8. Cardiovascular disease and use of oral and injectable progestogen-only contraceptives and combined injectable contraceptives. Results of an international, multicenter, case-control study. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Contraception 1998;57:315-24.
 9. Conard J, Plu-Bureau, Bahi N, Horellou MH, Pelissier C, Thalabard JC. Progestogen-only contraception in women at high risk of venous thromboembolism. Contraception 2004;70:437-41.
 10. Vasilakis C, Jick H, del MM-M. Risk of idiopathic venous thromboembolism in users of progestagens alone. Lancet 1999;354:1610-1.
 11. Kemmeren JM, Algra A, Meijers JC, Bouma BN, Grobbee DE. Effect of second- and third-generation oral contraceptives on fibrinolysis in the absence or presence of the factor V Leiden mutation. Blood Coagul Fibrinolysis 2002;13:373-81.
 12. Kemmeren JM, Algra A, Meijers JC, Bouma BN, Grobbee DE. Effects of second and third generation oral contraceptives and their respective progestagens on the coagulation system in the absence or presence of the factor V Leiden mutation. Thromb Haemost 2002;87:199-205.
 13. Korver T, Klipping C, Heger-Mahn D, Duijkers I, van OG, Dieben T. Maintenance of ovulation inhibition with the 75-microg desogestrel-only contraceptive pill (Cerazette) after scheduled 12-h delays in tablet intake. Contraception 2005;71:8-13.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top