Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Vaccination af gravide

Print

Vaccination af gravide


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Vaccination med ikke-levende virale eller bakterielle vacciner anses almindeligvist for uskadelige under graviditeten. Den konkrete datamængde er dog begrænset, og det anbefales generelt at udskyde vaccinationen til efter graviditetens ophør. Såfremt der foreligger en konkret ekspositionsrisiko bør vaccinationen gennemføres efter almindelige principper.

 

Vaccination med levende virale og bakterielle vacciner bør principielt undgås (sygehistorie 1). Vaccination før erkendt graviditet bør ikke indgå i overvejelse om svangerskabsafbrydelse uanset vaccinetype (sygehistorie 2).

 

Sygehistorie

Lægemiddelinformationen i Odense modtager ofte spørgsmål omkring vaccination af gravide kvinder. Det kan dreje sig både om kvinder, som er kendt gravide, som står for at skulle ud at rejse, eller kvinder, som er blevet vaccineret på et tidspunkt, hvor graviditeten er uerkendt.

 

Sygehistorie 1

En 30-årig kvinde skal rejse til Thailand, men har nu opdaget, at hun er gravid i uge 6. Der var planlagt vaccination mod difteri/tetanus og hepatitis A.  Kan hun fortsætte vaccinationsprogrammet?

 

Sygehistorie 2

En 34–årig kvinde er blevet vaccineret mod hepatitis B. Samme dag blev der udført en graviditetstest, som var negativ. Imidlertid viste en ny graviditetstest 9 dage senere sig at være positiv. Patienten ønsker nu abort, da hun har hørt, at hepatitis B-vaccination kan være farligt for fostret. 

 

Baggrund

En vaccine kan bestå af levende, men svækkede mikroorganismer, af dræbte mikroorganismer, dele af mikroorganismer eller af inaktiverede toksiner – de såkaldte toksoider. Levende vaccine kan resultere i et mildt sygdomsforløb, der ligner de naturligt forekommende sygdomme, hvorimod inaktiverede dræbte vacciner frembringer eller vedligeholder et immunrespons uden at fremkalde infektion.

 

Generelt betragtes det som sikkert at vaccinere gravide kvinder bortset fra vaccination med levende virale eller bakterielle vacciner, hvor der er en teoretisk risiko for føtal infektion. Dog er der aldrig rapporteret om skadelige effekter, selvom subklinisk infektion har været dokumenteret.  Der er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet embryotoksicitet eller teratogen effekt for nogen vacciner. Dog anbefales vaccination udsat, i det mindste indtil 2. trimester, med mindre der foreligger en konkret risikofyldt eksposition. En anden årsag til at undgå vaccination under graviditet, er risikoen for maternel hypertermi, da dette er almindeligt for mange vacciner og udgør en moderat risiko for barnet. Ved maternel hypertermi bør man behandle med paracetamol, så snart tilstanden erkendes.

 

Er der en overhængende risiko for infektion og kvinden ikke er beskyttet af tidligere immunisering, bør vaccination foretages mhp beskyttelse af både moder og barn. Immunisering af gravide er formentlig lige så effektiv som hos ikke-gravide. Normalt anbefales at undgå graviditet i tre måneder efter vaccination med levende vacciner.

 

Vaccination af en kvinde med uerkendt graviditet, selv med levende vacciner bør ikke i sig selv føre til afbrydelse af graviditeten.

 

Difteri/tetanus og hepatitis A vaccine efter erkendt graviditet (sygehistorie 1)

Vaccinen indeholder difteri- og tetanustoksoid. To case kontrol studier har ikke fundet øget risiko for misdannelser ved anvendelser af tetanus vaccine i graviditeten. For difteri- og tetanusvaccine er der data for henholdsvis 140 og 420 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning, men denne mængde data kan ikke udelukke en mindre, øget risiko. Da tetanus og difteri imidlertid er sygdomme med forholdsvis høj morbiditet og mortalitet opvejer fordelene ved vaccination ofte denne usikkerhed. Gravide anbefales derfor vaccination, såfremt de ikke er vaccineret primært mod difteri-tetanus eller ikke har fået en booster inden for de sidste 10 år, og hvor der foreligger risikofyldt eksposition.  

 

Hepatitis A-vaccine indeholder inaktiveret hepatitis A virus, og som ved andre inaktiverede virusvacciner betragtes risikoen som ubetydelig. Der er data for omkring 270 1. trimester eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning, men en mindre, øget risiko for uønsket fosterpåvirkning kan ikke udelukkes. Hepatitis A er en hyppig årsag til akut hepatitis og forbundet med betydelig morbiditet og lejlighedsvis mortalitet. Akut hepatitis hos gravide er muligvis associeret med for tidlig fødsel, ligesom infektion in utero har været rapporteret med manifestationer som meconium peritonitis, føtal ascites og polyhydramnios. Vaccinen kan derfor anvendes til gravide i tilfælde, hvor der er høj risiko for infektion.

 

Hepatitis B vaccine før erkendt graviditet (sygehistorie 2)

Hepatitis B vaccine indeholder overfladeantigen af hepatitis B-virus HBsAg fremstillet ved genteknologi. Der er data for 360 eksponerede, heraf 40 i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en mindre, øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition.

 

Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her

 

Referencer:

  • Medicinsk kompendium, 16. udgave, p. 624
  • UpToDate (Cited 2008-08-13) http:www.utdol.com/utd/index.do
  • Schaefer, Peters, Miller, editors. Drugs during pregnancy and lactation. 2nd Ed. Amsterdam : Elsevier; 2007: p. 179
  • Vacciner. Medicin.dk (Cited 2008-09-11) http://www.medicin.dk/
  • diTebooster. Summary of Product Characteristics. The Danish Medicines Agency (Cited 2008-09-16) http:// www.produktresume.dk
  • Difteri-tetanusvaccine. Medicin.dk (Cited 2008-09-11) http://www.medicin.dk/
  • Tetanus/Diphteria. Drugs in Pregnancy and Lactation. (Cited 2008-09-16) http://www.briggsdrugsinpregnancy.com
  • Havrix. Medicin.dk (Cited 2008-09-10) http://www.medicin.dk/
  • Havrix. Summary of Product Characteristics. The Danish Medicines Agency (Cited 2008-09-10) http:// www.produktresume.dk 
  • Engerix-B. Medicin.dk (Cited 2008-09-16) http://www.medicin.dk/

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top