Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Tandekstraktion, bisfosfonat og kæbenekrose

Print

Tandekstraktion, bisfosfonat og kæbenekrose


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Kæbenekrose er en alvorlig, men sjælden bivirkning til bisfosfonat-behandling. Risikoen synes i særlig grad knyttet til intravenøs administration af potente (nitrogen-holdige) bisfosfonater hos patienter med en kræftdiagnose samt forudgående dento-alveolære kirurgiske procedurer. Det er i det aktuelle sygdoms-tilfælde vanskeligt at vurdere en evt. øget risiko forbundet med tandekstraktion, men den synes begrænset. Det er dog skærpende, at patienten tidligere er behandlet med kemoterapi.

 

Der er ikke belæg for at anbefale pause med etidronat.

 

Sygehistorie

Det drejer sig om en 76-årig kvinde med diagnoserne osteoporose og coloncancer. To år tilbage blev hun behandlet for sin coloncancer med kemoterapi og efterfølgende også bevacizumab. Den aktuelle behandling består af cyklisk monoterapi med etidronat 400 mg daglig i 2 uger efterfulgt af 12 ugers behandlingspause. Patientens tandlæge overvejer tandudtrækning men er tilbageholdende pga. risikoen for kæbenekrose.

 

Spørgsmål

Er tandudtrækning kontraindiceret hos patienter, der bruger bisfosfonatet etidronat?

 

Baggrund

Bisfosfonater er osteoclast-hæmmende stoffer, der bruges til behandling af osteoporose, hypercalcæmi, Pagets sygdom, osteogenesis imperfecta og fibrøs dysplasi. Den perorale biotilgængelighed er mindre end 1%. Optaget lægemiddel absorberes hastigt i knoglerne hvorfra det frigives meget langsomt (over år) og udskilles uomdannet via nyren. Bisfosfonater deles i to grupper med forskellig virkningsmekanisme afhængigt af om de indeholder nitrogen; de inddeles yderligere efter deres relative potens. Etidronat er det mindst potente bisfosfonat (1).

 

Kæbenekrose er associeret til tandudtrækning og/eller mundhule infektioner og rapporteres primært i forbindelse med intravenøs bisfosfonat-behandling af patienter med maligne lidelser dvs. patienter der også ofte behandles med kemoterapi og kortikosteroider. Kæbenekrose er også rapporteret ved oral anvendelse af bisfosfonater hos patienter med osteoporose. Forebyggende tandlægebehandling anbefales til patienter med risikofaktorer (kræft, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider og dårlig tandstatus). Når først bisfosfonat behandlingen er iværksat er invasive procedurer i mundhulen ikke anbefalet. Hos patienter, der har udviklet kæbenekrose kan kirurgi forvære situationen (2).  

 

En rapport fra EMA fastslår, at den mest betydende risikofaktor for udvikling af kæbenekrose i forbindelse med bisfosfonater er den samlede eksponering - således har specielt potensen af bisfofonatet samt administrationsvejen og den kumulerede dosis betydning (3). I hovedparten af de publicerede studier af peroral bisfosfonat til osteoporose og Pagets sygdom rapporteres hyppigheden af kæbenekrose meget lavt (fra 0.0004% til 0.06%). Etidronat er blandt de mindst potente bisfosfonater. Kendt tand/mundhule-lidelse og invasive procedurer i mundhulen kan være en vigtig risikofaktor for udvikling af kæbenekrose (dog er det muligt, at visse tilfælde af kæbenekrose er forårsaget af invasive procedurer snarere end det omvendte). Andre mulige risikofaktorer omfatter maligne lidelser og kemoterapi samt kortikosteroider. Der er ikke evidens for betydningen af at holde pause med bisfosfonat-behandling op til en invasiv procedure.

Ved litteratursøgning fandtes ingen tilfælde af kæbenekrose forårsaget af etidronat.


Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her.

 

References

(1) Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U (eds). Basal og klinisk farmakologi 4. udg. 2010:390-99
(2) Didronate. Produktresume. Lægemiddelstyrelsen (Citeret 10-03-03) www.produktresume.dk
(3) CHMP opinion pursuant to Article 5(3) of regulation (EC) No 726/2004, on bisphosphonates and osteonecrosis of the jaw. www.ema.europa.eu/htms/human/opiniongen/bisphosphonates.htm (accessed 10-03-03)


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top