Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Statin – myalgi/myopati

Print

Statin – myalgi/myopati


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


En patient har udviklet myalgi under behandling med simvastatin. Kan patienten anvende et andet statin?

 

Myalgi er en almindelig bivirkning ved statin behandling og forekommer hos 2-7 % af patienterne. Fluvastatin er det statin, hvor hyppigheden af myalgi er lavest.

 

Den eksakte mekanisme ved statin-induceret myopati er uklar. Krydsreaktion mellem statiner er velkendt og er rapporteret hos mere end 50 % af patienter, som tidligere har haft statin-associeret myopati. Behandling med  alternativ statin i laveste dosis og med omhyggelig monitorering kan overvejes.

 

Et alternativ til statinbehandling er behandling med en anionbytter eller et nikotinsyrederivat samt ezetrol. Typen af hyperlipidæmi og mulige interaktioner med andre lægemidler er afgørende for valget af behandling.

 

Baggrund (Odense Universitetshospital, afd. for biokemi, farmakologi og genetik.)

Myotoksitet ses som klasseeffekt i varierende grad ved statiner. Ved myotoksicitet forstås myalgi, myopati og rhabdomyolyse. Myopati defineres som muskelsmerter, ømhed, muskelsvaghed og forhøjelse af kreatin kinase 10 gange over øverste normalområde. Udvikling af de myopati og rhabdomyolyse er sjælden (<0.1 %). Myalgi er deimod en almindelig bivirkning, idet store undersøgelser rapporterer om myalgi hos 2-7 % af patienterne (3).

 

I en undersøgelse af 7.924 patienter, som blev behandlet med store doser statin, fandt man, at fluvastatin var associeret med muskelsymptomer hos 5,1 %, simvastatin 18,2 %, atorvastatin 14,9 %, og pravastatin 10,9 %. Samlet fandtes muskelsymptomer hos 10,5 % af patienterne (4).

 

Den stærkeste risikofaktor for muskelsymptomer var anamnese med smerter under lipidsænkende behandling (LLT) (OR 10,1, 95 % CI 8,2 til 12,5, p<0,0001).

 

Andre signifikante risikofaktorer var: Uforklarede krampetilfælde, tidligere stigning af kreatin kinase, familiær optræden af muskelsymptomer uden LLT og hypothyreoidisme. Alder, køn og BMI var ikke risikofaktorer for muskelsymptomer. kreatin kinase blev ikke målt i undersøgelsen. Der var tale om lette til moderate muskelsmerter.

 

En anden undersøgelse drejede sig om 45 patienter med statin-associeret myopati. 37 patienter fik senere et andet statin. Af dem fik 21 igen muskelsmerter. 12 tolererede et andet statin, og 4 det samme statin (5).

 

Fibrater (gemfibrozil (Lopid) og bezafibrat) og ezetimibe (Ezetrol) er også associeret med myopati, og risikoen øges, når to lipidsænkende lægemidler kombineres, især når statin og fibrat gives sammen (3,6). Anionbytterne colestipol (Lestid) og colestyramin (Questran), colesevelam (Cholestagel) samt nikotinsyrederivatet acipimox (Olbetam) menes ikke at fremkalde myopati (2).

 

Den eksakte mekanisme ved statininduceret myopati er uklar. En velkendt årsag til myopati er lægemiddelinteraktioner med statin. Samtidig brug af kraftige CYP3A4 inhibitorer som makrolid antibiotika og svampemidlerne itrakonazol og ketokonazol kan øge risikoen for myopati og rhabdomyolyse (7). Genetiske faktorer med høj biotilgængelighed af statiner eller nedarvet vulnerabilitet muligvis med mitokondrie abnormitet, kan forværre symptomerne hos patienter, som for statiner.

 

IRF’s tilføjelse

Hvis en patient har udviklet myopati med kreatinin-forhøjelser under behandling med et statin, behøver det ikke at betyde, at patienten ikke mere må få statin. Det afhænger af symptomernes sværhedsgrad, om man efter symptomerne er forsvundet vil starte behandlingen igen eventuelt med et andet statin. En del patienter vil ikke få nye symptomer, når de senere får statin (8). Start med laveste dosis. Omhyggelig monitorering er nødvendig (1).

 

Litteratur

  1. LIWEB database. The Drug Informatiom Center, Odense. Denmark. Case no 1010(2002).
  2. LIWEB database. The Drug Informatiom Center, Odense. Denmark. Case no 1847(2006).
  3. Baer AN, Wortmann RL. Myotoxicity associated with lipid-lowering drugs. Curr Opin Rheumatol 2007;19:67-73.
  4. Bruckert E, Hayem G, Dejager S, Yau C, Bégaud B. Mild to moderate muscular symptomswith high-dosage statin therapy in hyperlipidemic patients--the PRIMO study. Cardiovasc Drugs Ther. 2005;19:403-14.
  5. Hansen KE, Hildebrand JP, Ferguson EE, Stein JH. Outcomes in 45 patients with statin-associated myopathy. Arch Intern Med. 2005;165:2671-6.
  6. Simvastatin. MARTINDALE –The complete Drug Reference Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 07/12).
  7. Laaksonen R. On the mechanisms of statin-induced myopathy. Clin Pharmacol Ther. 2006;79:529-31.
  8. Hansen KE, Hildebrand JP, Ferguson EE, Stein JH. Outcomes in 45 patients with statin-associated myopathy. Arch Intern Med. 2005;165:2671-6.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top