Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Simvastatin – kreatin kinase

Print

Simvastatin – kreatin kinase


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


En 67-årig diabetisk mand i behandling med simvastatin fik muskelsmerter og kreatin kinase forhøjelse på 1000 U/l (ref. 40-280 U/L), hvorefter behandlingen blev seponeret. Tre måneder efter seponering er kreatin kinasen fortsat høj.

 

Hvor hurtig normaliseres en statin-induceret forhøjelse af kreatin kinase?

 

Statin kan fremkalde forhøjelse af kreatin kinase, som sædvanligvis normaliseres i løbet af 3 uger efter seponering af statin. Hvis det ikke sker, må man undersøge for andre årsager til myopati.

 

Baggrund (Odense Universitetshospital, afd. for biokemi, farmakologi og genetik.)

En kendt bivirkning ved statiner er myopati (M) og rhabdomyolyse (RM). M viser sig ved muskelsmerter, ømhed, muskelsvaghed og forhøjelse af kreatin kinase (CK) 10 gange over øverste normalområde (ULN). Af og til udvikler M sig til RM med muskeldestruktion (1).

 

Asymptomatisk CK stigninger til mere end tre gange ULN forekommer hos 3-5 % af patienter. Disse stigninger er normalt midlertidige, og seponering er her sjældent nødvendig (2).

 

Incidensen af M/RM blandt patienter, som behandles med simvastatin, var i Heart Protection Study under 0,1 % (2). Der er fundet øget risiko ved: gamle, lav kropsvægt, hypothyreoidisme, nyreinsufficiens, disposition til muskelskader, alkohol misbrug og tidligere påvist muskeltoksicitet efter behandling med fibrater og statiner (1). Den eksakte mekanisme ved statin-induceret myopati er uklar. Der er tale om en klasseeffekt af statiner.

 

Der har været flere rapporter om svær M/MR med stigning af CK hos patienter i behandling med statin (3,4,5,6). I alle tilfælde er symptomerne og CK stigningen gradvist forsvundet i løbet af 7-18 dage efter seponering af statin. I meget sjældne tilfælde er der fundet forhøjelse af CK i op til 6 måneder efter seponeringen af statin, men i disse tilfælde er der fundet andre grunde til forhøjelsen (7). Hvis forhøjet kreatin kinase ikke aftager i løbet af 3 uger, må man søge efter andre årsager til forhøjet kreatin kinase.

 

Er CK koncentrationer signifikant forhøjede (>5 x ULN), uden forudgående hård motion, bør behandlingen stoppes. Er der alvorlige muskulære symptomer selvom CK er mindre end 5x ULN, bør seponering overvejes. Hvis symptomerne forsvinder, kan man overveje at genoptage statinet eller at give et andet statin med laveste dosis og med omhyggelig monitorering (1).

 

Alle statiner med undtagelse af fluvastatin og pravastatin metaboliseres af CYP3A4. Risikoen for M/RM øges, når der samtidig gives lægemidler, som hæmmer CYP3A4. Det er medicin som makrolidantibiotika, svampemidlerne itrakonazol og ketokonazol samt verapamil.

 

IRF’s tilføjelse:

Hyppigheden af rhabdomyolyse er beregnet for 252.460 patienter i lipidsænkende behandling (8).

 

Litteratur

  1. Simvastatin. Produktresumé. www.produktresume.dk.
  2. Simvastatin. Micromedex Healthcare Series. www.thomsonhc.com.
  3. Aronson JK, editor. Meyler’s Side effect of drugs. 15th ed. Amstredam: Elsevier, 2006:3146.
  4. Lau TK, Leachman DR, Lufschanowski R. Severe rhabdomyolysis associated with the cerivastin-gemfibrozil combination therapy: report of a case. Tex Heart Inst J. 2001; 28:142-5.
  5. Tufan A, Dede DS, Cavus S, Altintas ND, Iskit AB, Topeli A. Rhabdomyolysis in a patient treated with colchicine and atorvastatin. Ann Pharmacother. 2006;40:1466-9.
  6. Schmidt GA, Hoehns JD, Purcell JL, Friedman RL, Elhawi Y. Severe rhabdomyolysis and acute renal failure secondary to concomitant use of simvastatin, amiodarone, and atazanavir. J Am Board Fam Med. 2007;20:411-6.
  7. Drugline no 21933 (2004).
  8. Graham DJ, Staffa JA, Shatin D, Andrade SE, Schech SD, La Grenade L, Gurwitz JH, Chan KA, Goodman MJ, Platt R. Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs. JAMA. 2004;292:2585-90.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. februar 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top