Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Sildenafil (Viagra) – optimal anvendelse og kardiovaskulær risiko

Print

Sildenafil (Viagra) – optimal anvendelse og kardiovaskulær risiko


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Med udgangspunkt i spørgsmål fra læger svarer den klinisk farmakologiske enhed ved Odense Universitetshospital på et spørgsmål om behandling med sildenafil.

 

Konklusion

Forkert anvendelse af sildenafil er hyppigt, og ved manglende effekt af sildenafil bør patienten have en grundig instruktion i korrekt anvendelse af lægemidlet. Højere dosis end 100 mg sildenafil kan ikke anbefales, da bivirkningsfrekvensen øges betydeligt. Patienter der ikke responderer på sildenafil kan opnå bedre effekt ved at skifte til en anden phosphodiesterase-5-hæmmer (fx. vardenalfil).

 

Risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser synes at være lav, også hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer. Hvis patientens kardiovaskulære tilstand er stabil og vurderes til at kunne klare seksuel belastning kan sildenafil anvendes. Dog ikke ved samtidig behandling med nitroglycerin.

 

Sygehistorie/Case 1:

En 61-årig mand har fået udført flere bypass operationer i hjertet og har for nyligt fået udført en ballondilatation med stentindlæggelse. Patienten er i behandling warfarin, diuretika, antihypertensiva, insulin og simvastatin. Før den seneste operation havde patienten et stort behov for nitroglycerin. Lægen ved ikke om dette stadig er tilfældet. Patienten klager nu over erektil dysfunktion og lægen spørger, om han kan behandle patienten med sildenafil.

 

Sygehistorie/Case 2:

En patient tager sildenafil 200 mg næsten hver dag. Patientens læge spørger om dette forbrug er sikkert, da den maksimale anbefalede dosis er 100 mg.

 

Erektil dysfunktion (ED) er manglende evne til at opnå og/eller vedligeholde en erektion, så samleje kan gennemføres. Prævalensen af ED hos raske er ca. 5-10% hos 40-årige stigende til ca. 50% hos 70-årige. Prævalensen er højere hos patienter med diabetes, kardiovaskulær sygdom, dyslipidæmi samt hos rygere. Lægemidler, specielt antihypertensiva, betablokkerende midler og psykofarmaka, kan ligeledes medføre ED.

 

Ved farmakologisk behandling af ED er phosphodiesterase-5-hæmmere (PDE-5-hæmmere) førstevalg. Udover sildenafil (Viagra), findes også tadalafil (Cialis) og vardenafil (Levitra) på det danske marked. Før behandling begyndes bør lægen vurdere om seksuel aktivitet er kontraindiceret, f.eks. ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjertesvigt.

 

Der har hersket nogen usikkerhed om den kardiovaskulære risiko i forbindelse med sildenafil behandling. Milde bivirkninger, såsom hovedpine og ansigtsrødmen, der optræder som følge af vasodilatation, forekommer hos mere end 10 % af patienterne. Risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser synes at være lav, også hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer. Myokardieinfarkt er beskrevet blandt patienter uden risikofaktorer. Generelt vil patienter med ED være ældre og vil dermed være mere tilbøjelige til at have risikofaktorer der disponerer til kardiovaskulær sygdom. Systemisk behandling med phosphodiesterase-5-hæmmere er kontraindiceret ved samtidig behandling med nitratpræparater da dette kan udløse svær hypotension.

 

Flere kliniske studier har undersøgt muligheder for at forbedre responsraten. I et studie af 100 non-responders havde 44 patienter fået tilstrækkelig information om anvendelsen. 56 patienter havde fejlagtig anvendelse som omfatter: manglende dosisøgning til max dosis (100 mg), indtagelse i forbindelsen med et måltid hvor absorbtionen er langsommere, taget tabletten umiddelbart før seksuel aktivitet (bør tages mindst 30 min. før seksuel aktivitet), manglende samtidig seksuel stimulation, samt mindre en fire behandlingsforsøg.

 

Et studie undersøgte anvendelsen af doser højere end de anbefalede 100 mg. Fireoghalvtreds patienter med kronisk ED, som ikke havde responderet på behandling med sildenafil 100 mg, blev behandlet med eskalerende doser, op til 200 mg. Tretten patienter fik erektion, fire patienter stoppede pga. intolerable bivirkninger, som dyspepsi, ansigtsrødme hovedpine og svimmelhed. Bivirkninger blev rapporteret af 34 patienter ved anvendelsen af maksimal dosis. Der blev dog ikke registreret nogen kardiovaskulære bivirkninger de følgende 24 timer efter indtagelsen af sildenafil, men kardiovaskulære hændelser ramte tre patienter hhv. fire, fem og ni dage efter sidste anvendelse af sildenafil.

 

Muligheden for en bedre effekt med en anden PDE-5-hæmmer er også blevet undersøgt i et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 463 patienter med moderat eller svær ED, og som ikke havde responderet på sildenafil behandling. Patienterne blev randomiseret til vardenafil eller placebo og succesraten for gennemført sammenleje var fire gange højere i vardenafil gruppen.

 

Konklusion:

Forkert anvendelse af sildenafil er hyppigt, og ved manglende effekt af sildenafil bør patienten have en grundig instruktion i korrekt anvendelse af lægemidlet. Højere dosis end 100 mg sildenafil kan ikke anbefales, da bivirkningsfrekvensen øges betydeligt. Patienter der ikke responderer på sildenafil kan opnå bedre effekt ved at skifte til en anden phosphodiesterase-5-hæmmer (fx. vardenalfil).

 

Risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser synes at være lav, også hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer. Hvis patientens kardiovaskulære tilstand er stabil og vurderes til at kunne klare seksuel belastning kan sildenafil anvendes. Dog ikke ved samtidig behandling med nitroglycerin.

 

Referencer:

  • Viagra og Erektil dysfunction. www.medicin.dk
  • Erektil dysfunction. Rationel Farmakoterapi, August 2003. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF). www.irf.dk
  • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 1795   (2005)
  • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 1922   (2006)
  • Sildenafil citrate. Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version,
    Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com
  • Hatzichristou D, Moysidis K, Apostolidis A, Bekos A, Tzortzis V, Hatzimouratidis K, Ioannidis E. Sildenafil failures may be due to inadequate patient instructions and follow-up: a study on 100 non-responders. Eur Urol. 2005 Apr;47(4):518-22; discussion 522-3.
  • McMahon CG. High dose sildenafil citrate as a salvage therapy for severe erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2002 Dec;14(6):533-8.
  • Carson CC, Hatzichristou DG, Carrier S, Lording D, Lyngdorf P, Aliotta P, Auerbach S, Murdock M, Wilkins HJ, McBride TA, Colopy MW; Patient Response with Vardenafil in Slidenafil Non-Responders (PROVEN) Study Group. Erectile response with vardenafil in sildenafil nonresponders: a multicentre, double-blind, 12-week, flexible-dose, placebo-controlled erectile dysfunction clinical trial. BJU Int. 2004 Dec;94(9):1301-9. Erratum in: BJU Int. 2005 Aug;96(3):466.

Læs andre spørgsmål og svar fra De Kliniske Farmakologiske Enheder.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top