Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål A-vitaminindtag under graviditet - vurdering

Print

Risikovurdering af A-vitaminindtag under graviditet


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Konklusion

En gravid kvinde i 1. trimester (22. uge) har indtaget et produkt med folinsyre, som samtidig indeholdt A-vitamin. Nu er hun blevet i tvivl om, hvorvidt hun har fået for meget af vitaminet. Det vigtigste i det primære forløb er at få afklaret præcist, hvor meget A-vitamin patienten har indtaget, idet der let kan opstå tvivl om A-vitamin, der måles i tre forskellige enheder. Man må bede patienten tage pilleglasset med, så man kan afgøre, hvilken dosis, hun har fået. Det kan evt. være flere former for A-vitamin i tabletterne. Den faktiske dosis kan udregnes således:

 

1 µg RE = 1 µg retinol = 6 µg β-karoten = 12 µg af øvrige karotenoider = 3,33 IE vitamin A aktivitet fra retinol

 

I værste tilfælde ligger patientens forbrug omkring den øvre grænse. Hvis der ikke er set misdannelser på skanningen i18-20 uge er det vel ikke sandsynligt, at en misdannelse pludselig forekommer i 22. uge. Men man kunne overveje en kontrolskanning (udvidet scanning). Hvis denne er normal, mener vi ikke, at A-vitamin forbruget i sig selv giver anledning til sen abort.

 

Med udgangspunkt i en læges spørgsmål svarer Klinisk Farmakologisk Afdeling, RH, hermed på et spørgsmål om A-vitaminindtag.

Spørgsmål

En kvinde født i 1974 er gravid i 22. uge. Det er oplyst, at hun ikke får medicin eller fejler noget væsentligt. Hun oplyser, at hun i de første 14 uger af graviditeten har indtaget produktet Omnium for at sikre folinsyreindtag. Imidlertid har hun nu opdaget, at der også er tilsat A-vitamin. Hun oplyser at have indtaget to tabletter dagligt, og hun har læst på glasset, at vitamin A indholdet er 750 µg, og at hun derfor har indtaget 750 µg x 2. Jordemoderen har imidlertid også slået produktet Omnium op. I denne kilde angives det, at indtaget svarer til 5000 IE x 2. Afdelingen spørger nu, hvad konsekvensen af dette forbrug er. Patienten er skannet omkring uge 18-20 – angiveligt med normalt resultat.

Baggrund

Spørgsmålet om brugen af A-vitamin under graviditet er interessant på grund af den velkendte teratogenicitet af A-vitamin-isomeren isotretinoin (Roaccutan). A-vitamin omfatter flere forskellige stoffer herunder retinol, som findes i animalske fødevarer og Β-karoten, som findes i grøntsager. På grund af de forskellige former, angives effekten i retinolækvivalenter (RE). Således er:

 

1 µg RE = 1 µg retinol = 6 µg Β-karoten = 12 µg af øvrige karotenoider = 3,33 IE vitamin A aktivitet fra retinol (1)

 

Nordisk Næringsstof Anbefalinger (NNA) for A-vitamin per dag er 800 µg RE (2700 IE eller 4800 µg Β-karoten) for kvinder og 1200 µg RE (∼4000 IE eller 7200 µg &Beta-karoten) for ammende kvinder. De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) angiver 8000 IE/dag (∼2400 µg RE eller 14500 µg &Beta-karoten) som RDA ("recommended daily allowance") for gravide. Denne dosis skal opfattes som øvre grænse, idet højere doser klassificeres som kontraindicerede under og lige før graviditet og markeres som klasse X. Klasse X angiver, at der er sikker dokumentation for teratogenicitet, og at risikoen ved anvendelse under graviditet under alle omstændigheder klart overstiger fordelene. Parallelt angives i Menneskets Ernæring, at daglige doser over 3000 µg RE (∼10.000 µg IE eller 18.000 µg Β-karoten) muligvis er teratogene. I produktresumeet står der, at doser over 5000 IE per dag (∼1500 µg RE eller 9000 µg Β-karoten) kan have teratogen effekt.

 

Således er der altså under graviditet tilsyneladende en øvre grænse, der ligger mellem 2500 og 3000 µg RE (∼8400IE – 10.000IE eller 15.000-18.000 µg Β-karoten) per dag (se i øvrigt tabel). A-vitamin overføres til barnet under graviditet ved passiv diffusion. Derfor er det muligt, at højere dosis fører til højere risiko.

 

Af følgende tabel fremgår forskellige grænser for A-vitamin indtag samt tilhørende ækvivalerede doser:

 

Reference Retinol Ækvivalenter (RE) (µg) A-vitamin aktivitet (IE) Β-karoten (µg)
NNA (Kvinder) (1) 800  2.700  4.800
NNA (Kvinder, ammende) (1)  1.200  4.000  7.200
FDA, RDA (Gravide) (1)  2.400  8.000  14.500
FDA, Klasse X teratogenicitet (Gravide) (1)  > 2.400  > 8.000  > 14.500
Øvre grænse (Gravide) (1)   > 3.000  > 10.000  > 18.000
Øvre grænse (Gravide) (3)  > 1.500  > 5.000  > 9.000

 

Hvilke bivirkninger er beskrevet?

Her må man gøre sig klart, at den betydelige underrapportering, der gør sig gældende for bivirkninger under lægemiddelbehandling formentligt er endnu større, når det gælder bivirkninger under behandling med vitaminer og lign. Med det in mente drejer det sig om bivirkninger, som minder om de bivirkninger, der er observeret under isotretinoin behandling. Altså typiske organdefekter, karakteristisk for 1. trimester eksposition. Således nævnes det også i Briggs (2), at risikoen formentligt er størst ved eksposition i de første 2 måneder af graviditeten. Det drejer sig om kraniofaciale defekter, ekstremitetsdefekter, CNS defekter som mikrooftalmi, anencephali og spina bifida. Der er også beskrevet hjertemisdannelser og misdannelser i urinveje og fordøjelseskanal. Det drejer sig om kasuistikker og case-control studier. Det skal endelig bemærkes, at A-vitamin mangel også kan medføre teratogenicitet. Her er der kasuistikker, som beskriver defekter i CNS – specielt øjne. De misdannelser, man kan tilskrive for meget A-vitamin vil kunne ses på en udvidet scanning.

Konklusion

Det vigtigste i det primære forløb er at få afklaret præcist, hvor meget A-vitamin, patienten har indtaget. Den mængde, jordemoderen har slået op, svarer til 3000 RE. Den mængde, patienten har angivet, svarer til 250 RE. Man må derfor bede patienten tage pilleglasset med, så man kan afgøre, hvilken dosis, hun har fået. Det kan evt. være flere former for A-vitamin i tabletterne, så de 250 RE således kun er en del af indholdet. I værste tilfælde ligger patientens forbrug omkring den øvre grænse. Patientens forbrug er i 1. trimester – inden skanningen. Det er vel ikke sandsynligt, at en misdannelse på grund af indtagelse i første trimester pludselig forekommer i 22. uge, hvis den ikke er set på skanningen i 18-20 uge. Men man kunne overveje en kontrolskanning (udvidet scanning). Hvis denne er normal, mener vi ikke, at A vitamin forbruget i sig selv giver anledning til sen abort.

Referencer

  1. Menneskets Ernæring 2.ed. (ed. Arne Astrup) Redigeret af Astrup A, Dyerberg J og Stender S. Munksgaard 2005.
  2. Briggs GC, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs, pregnancy and lactation. 7th edition.
  3. A-vitamin ”Medic” produktresume (12.07.2005).
  4. Micromedix (www.smi.dk).

Institut for Rationel Farmakoterapi, 28. juli 2006.


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top