Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål P-piller, minipiller og arvelig disposition til brystkræft

Print

P-piller, minipiller og arvelig disposition til brystkræft


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Studier af kvinder, der var familiært disponerede for brystkræft eller kvinder, der var bærere af BRCA1/2 mutation, fandt ikke øget risiko for brystkræft ved brug af p-piller, sammenlignet med p-pille brugere blandt baggrundsbefolkningen. Data på perorale gestagen-præparater/minipiller er begrænsede, men indikerer, at risikoen for brystkræft er sammenlignelig med risikoen ved brug af kombinationspræparaterne.

 

Sygehistorie og spørgsmål

En 18-årig kvinde har igennem 3 år anvendt p-piller. Patientens mor blev, som 44-årig behandlet for brystkræft. Der har ikke været andre tilfælde af brystkræft i familien. Patientens læge overvejer at ændre behandlingen til minipiller og spørger nu om minipiller også er kontraindicerede til denne patient.

 

Baggrund

P-piller og brystkræft er til stadighed et kontroversielt emne. Den bedste evidens har indikeret en let øget risiko for brystkræft hos nuværende og tidligere brugere af p-piller. Imidlertid kunne man også vise, at brystkræft opstået under p-pillebrug var mindre fremskreden end brystkræft opstået blandt ikke-brugere af p-piller (1). De aktuelle data kan dog ikke forventes at vise den mulige risiko ved de p-piller, der anvendes i dag, da p-piller har gennemgået en løbende udvikling igennem årene.

 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi konkluderer i sin guideline at: Risikoen for brystkræft er ikke generelt øget blandt kvinder, som aktuelt benytter p-piller eller tidligere har benyttet p-piller. Blandt kvinder med genetisk disposition for sygdommen kan p-piller indebære en øget risiko for at udvikle sygdommen (2).

 

Et case-control studie, som undersøgte brystkræft hos familiemedlemmer som en mulig risikofaktor blandt 2206 p-pille brugere, fandt ingen signifikant øgning i den relative risiko for brystkræft (i forhold til andre p-pille brugere) (3).

 

Kvinder med mutationer i BRCA1 og BRCA2 gener har en øget risiko for at udvikle cancer i brystet eller ovarier. Et case-control studie fandt ikke nogen effekt af p-piller på risikoen for brystkræft, hverken i bærere eller ikke-bærere af BRCA1/BRCA2 mutation. Andre studier har vist at p-piller mindsker risikoen for ovarie cancer i såvel bærere som ikke-bærere af BRCA1/BRCA2 mutationer (4).

 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) anbefaler, at kvinder, der er yngre end 35 år og med familiær disposition for brystkræft, følger de almindelige anbefalinger omkring anvendelse af p-piller. Med hensyn til kvinder, der er bærere af BRCA mutationer, må de modstridende effekter af p-piller (en potentielt øget risiko for brystkræft før 40-års alderen mod en livslang mindre risiko for ovarie cancer) diskuteres med patienten i hvert enkelt tilfælde (5).

 

De fleste tilgængelige data omhandler kombinationspræparater, hvorimod data på gestagenpræparater og brystkræft er meget begrænset. Der er ikke fundet nogen studier, der beskriver anvendelse af gestagen præparater i kvinder med familiær disposition for brystkræft.

 

Et epidemiologisk review (hovedsageligt baseret på nogle få studier af langtidsvirkende injektionspræparater) kunne ikke vise nogen sammenhæng mellem langtidsbehandling med gestagen præparater og brystkræft (6).

 

En analyse af data fra bl.a. syv case-control studier (baseret på 725 brugere af gestagen præparater og 528 kontrolpersoner) fandt en relativ risiko for brystkræft på 1,1, som var på grænsen til at være statistisk signifikant. Der var ingen statisktisk signifikante ændringer i risikoen i forhold til varighed af behandlingen, kvindernes alder ved behandlings start eller varighed siden behandlingsstart og behandlingsophør. Konklusionen var, at risikomønsteret svarer til den beskedne øgning i risikoen for brystkræft, der ses blandt brugere og tidligere brugere af kombinationspræparater (1).

 

Et svensk-norsk studie fandt en øget risiko for brystkræft (RR 1,6) blandt kvinder, der var nuværende eller tidligere brugere af p-piller. En tilsvarende øget risiko sås for gestagen-præparater. Gestagen resultaterne var dog baseret på et lille antal tilfælde, hvilket begrænser den statistiske styrke (7).

 

Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her

 

Referencer

  1. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1996. Breast cancer and hormonal contraceptives: further results. Contraception 54 (Suppl 3):1S-106S.
  2. DSOG Guidelines. Kontraception (2003)(Cited 08-12-18) http://www.dsog.dk
  3. Contraceptive Combination. Klasco RK (Ed): DRUGDEX(R) System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 08-12-18).
  4. Lee E, Ma H, McKean-Cowdin R, Van Den Berg D, Bernstein L, Henderson BE, Ursin G. Effect of reproductive factors and oral contraceptives on breast cancer risk in BRCA1/2 mutation carriers and noncarriers: results from a population-based study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 Nov;17:3170-8.
  5. Familial breast cancer. The classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary, secondary and tertiary care. http://www.nice.org.uk/CG041 (Issued October 2006).
  6. Staffa JA, Newschaffer CJ, Jones JK, Miller V. Progestins and breast cancer: an epidemiologic review. Fertil Steril. 1992 Mar;57:473-91.
  7. Kumle M, Weiderpass E, Braaten T, Persson I, Adami HO, Lund E. Use of oral contraceptives and breast cancer risk: The Norwegian-Swedish Women's Lifestyle and Health Cohort Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002 Nov;11:1375-81.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top