Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Nødprævention – levonorgestrel eller ulipristal acetat?

Print

Nødprævention – levonorgestrel eller ulipristal acetat?


Nødprævention er en betegnelse for akut postcoital svangerskabsforebyggelse, som anvendes efter ubeskyttet samleje eller ved mistanke om svigt af anden svangerskabsforebyggende metode. Der er to forskellige metoder til nødprævention: Hormonbehandling eller kobberspiral. Den mest effektive metode er kobberspiral. Hormonbehandling er imidlertid lettere tilgængelig. I Danmark er levonorgestrel (LNG) 1,5 mg og ulipristal acetat (UPA) 30 mg registreret som nødprævention. Begge tages som engangsdosis og fås i håndkøb. LNG har været på markedet i længere tid end UPA, og prisen for LNG (79 kr.) er omtrent det halve af UPA (173 kr.). Der blev i 2013 solgt ca. 100.000 enkeltdoser LNG og ca. 400 enkeltdoser UPA (1). 


Spørgsmål
Skal man vælge ulipristalacetat frem for levonorgestrel i forhold til effekt og bivirkninger?

 

Konklusion
På baggrund af den foreliggende evidens anbefaler IRF LNG som førstevalg som svangerskabsforebyggelse efter ubeskyttet samleje, idet begge præparater synes at være lige effektive og har samme bivirkningsprofil, mens LNG er billigere og har været på markedet i længere tid og derfor er bedre undersøgt. UPA anbefales som nødprævention mellem 3 og 5 dage efter ubeskyttet samleje, da LNG ikke er registreret til brug ud over 3 dage efter ubeskyttet samleje.

 

Baggrund - effekt
Få studier har direkte sammenlignet effekt af LNG og UPA. Et dobbeltblindet  non-inferiority studie omhandlende 1549 kvinder sammenlignede UPA 50 mg med LNG to doser á 0,75 mg med 12 timers interval. Behandling var inden for 3 døgn efter ubeskyttet samleje. Pregancy rate (antal graviditeter/antal kvinder) var 0,9% ved UPA og 1,7% ved LNG med RR 0,54 (95% CI 0,22 til 1,34) (2). Man fandt således ingen statistisk signifikant forskel mellem UPA og LNG. Et andet enkeltblindet non-inferiority studie omhandlende 1899 kvinder undersøgte UPA 30 mg med enkeltdosis LNG 1,5 mg administreret indenfor 5 døgn efter ubeskyttet samleje. Pregnancy rate var 1,59 ved UPA og 2,61 ved LNG med OR på 0,57 (95% CI 0,29 til 1,09) (3).

 

Man fandt således heller ingen statistisk signifikant forskel mellem UPA og LNG her. Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA, US) anser de to LNG dosisregimer som ækvieffektive. En Cochrane metaanalyse baseret på de to nævnte studier med behandling inden for 3 døgn efter ubeskyttet samleje viser større men ikke statistisk signifikant effekt af UPA med RR på 0,63 (95% CI 0,37 til 1,07) (4). Ved pooling af data fra ovennævnte studier med behandling inden for 3 og 5 døgn fandt man statistisk signifikant lavere pregnancy rate blandt kvinderne, som fik UPA fremfor LNG med RR 0,59 (95% CI 0,35 til 0,99). Tillid til estimatet er dog begrænset dels grundet forskellig timing af medicinindtagelse (inden for 3 og 5 dage) og UPA-dosis (30 og 50 mg).

 

Baggrund - bivirkninger
De mest almindelige bivirkninger til behandling med LNG og UPA er kvalme, opkast, hovedpine og blødningsforstyrrelser. Bivirkningsprofil er ensartet for LNG og UPA. Bivirkningerne er oftest lette og forbigående. Ved opkastning inden for tre timer efter indtagelse bør dosis gentages. Blødningsforstyrrelserne er hovedsagligt forskydning af forventet tidspunkt for næste menstruation. Oftest drejer det sig om få dage, men der er rapporteret om flere ugers forsinkelse og amenorré (2,3,5,6). Et udtræk fra Bivirkningsdatabasen i Sundhedsstyrelsen viser, at der siden 2001 er indberettet 14 bivirkninger ved LNG og én indberettet bivirkning ved UPA. Der er ikke indberettet nogle alvorlige bivirkninger (serious adverse events).

 

Referencer

1.  http://www.medstat.dk
2. Creinin MD et al. Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2006 Nov;108(5):1089-1097.
3. Glasier AF et al. Ulipristal acetate versus levonorgestral for emergency contraception: a randomized non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet. 2010; 375(9714):555-562.

4. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database of Systemic Reviews. 2012, Issue 8. Art.No.: CD001324. DOI: 10.1002/14651858.CD001324.pub4.
5. European Medicines Agency – CHMP ”European Public Assessment Report – Ellaone. Scientific discussion No 1027:49 pages: posted on EMEA website 3 June 2009.
6. Levy et al. Ulipristal acetate for emergency contraception: postmarketing experience after use by more than 1 million women. Contraception. 2014;89(5):431-433.

 


 

Siden sidst opdateret: 9. marts 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top