Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Nedtrapning af - og erstatning for - behandling med Somadril

Print

Nedtrapning af - og erstatning for - behandling med Somadril


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Lægemidlet carisoprodol (Somadril) er for nyligt udgået. Behandling med carisoprodol kan medføre afhængighed, og hvis behandlingen seponeres brat kan der opstå abstinenssymptomer. Intensiteten af abstinenssymptomer er dosisafhængig. Ved brug af carisoprodol i terapeutiske doser kan patienten opleve minimale eller slet ingen symptomer. Patienter, som får akutte abstinensreaktioner, kan have nytte af en kortvarig behandling med benzodiazepiner.

 

Et alternativt muskelrelaksans ved rygsmerter kan være klorzoxazon, som ikke har været forbundet med afhængighed og abstinenssymptomer.

 

Spørgsmål

Kan carisoprodol seponering medføre abstinenser?

Alternativ behandling af lændesmerter?

 

Sygehistorie

En kvinde har gennem flere år været behandlet med carisoprodol (Somadril) 350 x 2 mg mod lændesmerter. Præparatet er blevet taget af markedet, og patienten er løbet tør for tabletter. Den praktiserende læge er bekymret for, at patienten får abstinenser ved ophør af behandlingen og søger råd om en anden behandling af patientens lændesmerter.

 

Baggrund

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har vurderet at risk/benefit forholdet for carisoprodol er ufordelagtigt, og Lægemiddelstyrelsen har derfor taget præparater med carisoprodol af markedet den 2. juni 2008 (1).

 

Carisoprodol kan forårsage afhængighed, og hvis behandlingen seponeres brat, kan der opstå abstinenser. Dog er afhængighed mere udtalt hos patienter, der tidligere har haft et stofmisbrug (2).

 

Graden af abstinenser er dosisafhængig, og patienter, der tager høje doser anbefales en langsom nedtrapning inden behandlingen stoppes (3,4). Hos patienter, der udvikler abstinenser, kan symptomerne, for en kort periode (1-2 uger), behandles med benzodiazepiner (4).

 

I et studie med 5 patienter, der havde taget 2100 mg carisoprodol per dag i mere end et år, blev patienterne nøje overvåget under seponeringen af carisoprodol. To patienter havde få klager og ingen klinisk tegn på abstinenser. De 3 andre havde tegn på abstinenser (hovedpine, rygsmerter, søvnløshed, irritabilitet og angst) fra dag 2 efter seponeringen. Symptomerne var på deres højeste på fjerde- og femtedagen. På ottendedagen havde ingen af patienterne nogen klager. Patienterne fik ingen anden behandling (5).

 

Klorzoxazon er et muligt andet muskelrelaksans til at behandle patienter med rygsmerter. Dog er  effekten af klorzoxazon (og carisoprodol) omdiskuteret (6). I et sammenlignende studie med 24 patienter var 250 mg klorzoxazon (kombineret med 300 mg paracetamol) mere effektiv til at bedre smerter, spasmer og andre symptomer end 200 mg carisoprodol (kombineret med 160 mg fenacetin og 32 mg caffein) (7). I litteraturen er der ikke beskrevet afhængighed og abstinenser i forbindelse med behandling med klorzoxazon.

 

Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her

 

Referencer

  1. Somadril. Medicin.dk (Cited 08-06-17)
  2. LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 1751(2005)
  3. Rohatgi G, Rissmiller DJ, Gorman JM. Treatment of carisoprodol dependence: a case report. J Psychiatr Pract. 2005 Sep;11(5):347-52.
  4. Buajordet I, Madsen S. Somadril trekkes i Norge. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 May 17;127(10):1397.
  5. Reeves RR, Parker JD. Somatic dysfunction during carisoprodol cessation: evidence for a carisoprodol withdrawal syndrome. J Am Osteopath Assoc. 2003;103:75-80.
  6. Midler mod andre muskulo-skeletale lidelser. Medicin.dk (Cited 08-06-17)
  7. Carisoprodol. Klasco RK (Ed): DRUGDEX(R) System (electronic version). Thomson Micromedex,
    Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 08-06-17).

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top