Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Methotrexat og graviditet

Print

Methotrexat og graviditet


Konklusion

Tilgængelige data tyder ikke på en øget risiko for uønskede føtale effekter ved graviditet efter afsluttet methotrexat behandling. Mængden af data tillader dog ikke at udelukke en lille øget risiko.

 

Det er ikke muligt at fastlægge, hvor lang tid efter methotrexat behandling, graviditet bør undlades. Som en pragmatisk foranstaltning bør producenternes anbefaling på 3-6 måneder efterleves under skyldig hensyntagen til administrationsform og dosis.

Folinsyretilskud efter almindelige retningslinjer anbefales.

Sygehistorie

Case 1: En kvinde har modtaget en enkelt dosis methotrexat 75 mg im på grund af extrauterin graviditet. Tre måneder senere bliver kvinden gravid igen. Ifølge pro.medicin skal graviditet undgås mindst 6 mdr. efter methotrexat behandling og der spørges nu til risikoen for teratogen effekt.


Case 2: En kvinde med psoriasis artritis har været i behandling med methotrexat 20 mg ugentligt. Da kvinden ønsker at blive gravid, er behandlingen seponeret. Hun spørger nu, hvor længe hun skal fortsætte med at anvende antikonception.

Baggrund

Methotrexat (MTX) er en folsyre antagonist der anvendes ved et bredt spektrum af maligne lidelser, svær psoriasis og reumatoid artritis og andre immuninflammatoriske sygdomme. MTX hæmmer DNA syntesen og cellens reproduktion, primært i celler i aktiv cellecyklus såsom maligne celler, trofoblast celler og fosterceller (1).


MTX har teratogen virkning. Typiske malformationer der er set, er kranielle, kardiovaskulære og ekstremitetsrelaterede. Mental retardation og væksthæmning er også set (2). Risikoen for misdannelser er dosisafhængig og derfor lavere ved behandling af immuninflammatoriske sygdomme, som psoriasis og reumatoid artritis, end ved behandling af maligne sygdomme. Der er dog rapporteret misdannede børn, også efter lav-dosis behandling (2,3).


Et review har estimeret den dosis, som er nødvendig for at inducere malformationer, til at være mere end 10 mg pr uge, med den kritiske periode imellem 6-8 uger efter konceptionen. Givet det begrænsede antal case reports, samt mangelfulde data med hensyn til det præcise tidspunkt for eksponering må et sådant estimat dog betragtes som tentativt (2).


Bekymringen over effekten af MTX på efterfølgende graviditeter skyldes hovedsageligt stoffets virkningsmekanisme, samt at MTX er fundet i lever og nyrer uger, og endda måneder, efter seponering. MTX har en plasmahalveringstid på 8-15 timer men har alligevel kunnet detekteres i leveren op til 116 dage efter seponering (4).


Producenterne af methotrexat tabletter (Emthexate, Methotrexat Sandoz) anbefaler at både mænd og kvinder, som er seksuelt aktive, skal anvende sikker antikonception under og mindst 3 måneder efter behandlingen, hvorimod der for injektionsvæsker (Ebetrex, Metex ) anbefales en pause på 6 måneder (uanset indikationen) (5,6,7,8).


I en klinisk case-serie, der omfattede mere end 1100 børn af mødre, der havde været behandlet med MTX før graviditeten, så man ingen øget hyppighed af medfødte misdannelser (9). Disse studier omfattede også kvinder behandlet for maligne sygdomme.


Der er ikke publiceret nogen studier, der har fastlagt, hvor længe man bør undgå graviditet efter MTX behandling for extrauterin graviditet. Et retrospektivt studie fandt ingen forskel i hyppigheden af børn med medfødte misdannelser eller andre uønskede hændelser (aborter, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt) hos kvinder, der blev gravide mindre end 6 måneder efter MTX behandling for extrauterin graviditet (n=45), sammenlignet med kvinder der blev gravide mere end 6 måneder efter behandlingen (n=80). Forfatterne konkluderede at graviditet indenfor 6 måneder efter MTX behandling synes at være sikkert(10).


For patienter i MTX lavdosis-behandling for psoriasis, psoriasis artrit og reumatoid artrit har man anbefalet at afvente graviditet til 3 måneder efter seponering. Dette er baseret på konsensus da der kun er sparsomme data (11, 12). Den svenske lægemiddelinformation Janus anbefaler at man afventer graviditet til en normal folinsyrekoncentration er opnået (3).

Referencer

 1. Methotrexate treatment of tubal and interstitial ectopic pregnancy. Up To Date (Cited 00-00-00) http:www.utdol.com/utd/index.do
 2. Methotrexate. REPROTOX(R) in Klasco RK (Ed): REPRORISK(R) System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 13-01-24).
 3. Metotrexat Janus. Lakemedel och fosterskada. (Cited 13-01-25) http://www.janusinfo.se
 4. Hackmon R, Sakaguchi S, Koren G. Effect of methotrexate treatment of ectopic pregnancy on subsequent pregnancy. Can Fam Physician. 2011 Jan;57(1):37-9.
 5. Emthexate. Produktresumeer.Lægemiddelstyrelsen (Cited 13-01-24) http:// www.produktresume.dk 
 6. Methotrexat Sandoz. Produktresumeer.Lægemiddelstyrelsen (Cited 13-01-24) http:// www.produktresume.dk 
 7. Ebetrex. Produktresumeer.Lægemiddelstyrelsen (Cited 13-01-24) http:// www.produktresume.dk 
 8. Metex. Produktresumeer.Lægemiddelstyrelsen (Cited 13-01-24) http:// www.produktresume.dk
 9. Methotrexate. TERIS in Klasco RK (Ed): REPRORISK(R) System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 13-01-25).
 10. Svirsky R, Rozovski U, Vaknin Z, Pansky M, Schneider D, Halperin R. The safety of conception occurring shortly after methotrexate treatment of an ectopic pregnancy. Reprod Toxicol. 2009 Jan;27(1):85-7.
 11. Taylor WJ, Korendowych E, Nash P, Helliwell PS, Choy E, Krueger GG, Soriano ER, McHugh NJ, Rosen CF. Drug use and toxicity in psoriatic disease: focus on methotrexate. J Rheumatol. 2008 Jul;35(7):1454-7.
 12. Makol A, Wright K, Amin S. Rheumatoid arthritis and pregnancy: safety considerations in pharmacological management. Drugs. 2011 Oct 22;71(15):1973-87.

 

Siden sidst opdateret: 4. september 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top