Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Må overvægtige anvende kombinations-p-piller?

Print

Må overvægtige anvende kombinations-p-piller?


Konklusion

Risikoen for venøs trombose stiger med graden af overvægt. I produktresumeerne for flere p-piller anbefales forsigtighed ved ordination af p-piller til kvinder med BMI på 30 kg/ m2 og derover. Det er ikke specificeret yderligere, hvordan denne forsigtighed skal efterleves i praksis. På baggrund af ovennævnte evidens anbefaler IRF, at kvinder med BMI > 30 kg/ m2 anvender rene gestagen- præparater eller andre former for prævention i stedet for østrogen-holdig kontraception.

Trombose- risiko hos overvægtige kvinder i forbindelse med hormonel kontraception

Venøs trombose forekommer hos omkring 1- 2 per 1000 individer per år (1,2). Incidensen er højere hos overvægtige (BMI 25- 30 kg/ m2) og svært overvægtige individer (BMI > 30 kg/ m2) i forhold til slanke individer. selv efter justering for alder, køn og race holder associationen mellem BMI og venøs tromboemboli. (3) Mekanismen er ikke sikker, men en hypotese er, at øget BMI medfører et øget faktor VIII- niveau og dermed øget resistens over for aktiveret protein C (4). Andre mulige mekanismer kan være ændret niveau af blandt andet interleukin-6 og tumor nekrosis factor-α,der produceres i øget mængde af forstørrede fedtceller. (5) Fedme, særligt central og abdominal fedme, er associeret med nedsat fibrinolyse. (6,7).

Incidensen af venøs trombose øges ligeledes under anvendelse af kombinations-p-piller, specielt det første år af behandlingen (8). Det er således vist i et nested cases-control studie med 384 cases fra perioden 1992- 1997 (metaanalyse af data fra to studier), at brugere af kombinerede hormonelle kontraceptiva med BMI > 35 kg/ m2 havde 3,1 gange øget risiko for venøs tromboemboli i forhold til brugere med BMI 20-24,9 kg/ m2. BMI 25-34,9 kg/ m2 var forbundet med en 1,8 gange øget risiko i forhold til normalvægtige brugere. 10) Et case-control studie med 454 cases viste, at BMI > 25 kg/m2 og anvendelse af kombinations-p-piller er forbundet med en 10-fold risikoforøgelse for verificeret, førstegangs-trombose i forhold til normalvægtige, der ikke anvender kombinations-p-piller. Studiet omfattede cases fra 1988- 1992. (11) Desværre er typen af kombinations-hormonel kontraception ikke oplyst i nogen af studierne. Man må antage, at p-pillerne i det ældste studie generelt havde højere østrogen- indhold.

Overvægt og svær overvægt er forbundet med 2-3 gange højere risiko for at pådrage sig førstegangs- venøs trombose sammenlignet med normal vægt. (12,13,14).

 

Tabel: Hazard ratios (HR) for førstegangs- venøs tromboemboli. Justeret for alder, race og køn

 

BMI (kg/ m2)

Uprovokeret + provokeret*(95 % CI)

Uprovokeret (95 % CI)

Provokeret*(95 % CI)

<25

1,00

1,00

1,00

25- 29

1,58 (1,20-2,09)

1,90 (1,16-3,11)

1,45 (1,04-2,03)

30-34

2,10 (1,57-2,82)

2,99 (1,80-4,95)

1,75 (1,22-2,52)

>35

3,09 (2,26-4,23)

3,95 (2,29-6,81)

2,77 (1,89-4,06)

 

*Opstået i løbet af 90 dage efter større traume, kirurgi, hospitalisering eller længerevarende immobilisering eller aktiv cancer / kemoterapi. Ref: 14)

Data fra ARIC studiet, cohorte omfattende 15.792 voksne i alderen 45-64 år.

 

Andelen af svært overvægtige i Europa og USA er cirka 30 % (14) og fedme er et stigende problem i den vestlige verden.  Diabetes, hyperkolesterolæmi og hypertension optræder hyppigere blandt overvægtige personer end blandt normalvægtige, og overvægtige er ofte lidet fysisk aktive, så der er god grund til at fokusere på den tromboemboliske risiko, også når overvægtige kvinder vejledes vedrørende kontraception (10, 15).

 

Størstedelen af den forskning, der er udført på hormonel kontraception ekskluderer kvinder, hvis vægt er over 130 % af idealvægten og der er ingen safety information for brug af kombinations-p-piller til kvinder med BMI > 40 kg/ m2 (15).

Effekt af hormonel kontraception til overvægtige

I tillæg til den øgede tromboemboliske risiko bør det medtages i overvejelserne, at der er fundet en let øget risiko for kontraceptivt svigt af hormonelle kontraceptiva, der administreres non-oralt (p-stave og p-plastre)(16,17). For orale hormonelle kontraceptiva er forskningsresultaterne ikke entydige. Nogle studier har vist, at overvægt ikke påvirker den kontraceptive effekt af p-piller, mens andre studier har vist en øget risiko for metodesvigt. (18,19,20) Årsagen til, at overvægt eller svær overvægt kan øge risikoen for svigt af hormonel kontraception, er ikke fuldt belyst.

  

Kontakt: Lisa Bürgel Pedersen lbp@dkma.dk

 

Se også IRF´s spørgsmål og svar om P-piller

 

Referencer

 1. Naess IA et al. Incidence and mortality of venous thrombosis: a population-based study. J Thromb Haemost 2007: 692- 699
 2. Nordström M et al. A prospective study of the incidence of deep-vein thrombosis within a defined urban population. J Intern Med 1992: 155- 160
 3. Ageno Walter et al. Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism A metaanalysis. Circulation 2008: 93- 102
 4. Severinse et al. Anthopometry, body fat and venous thromboembolism ADanish follow-up study. Circulation 2009: 1850- 1857
 5. Christiansen SC et al. The relationship between body mass index, activated protein C resistance and risk of venous thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2012: 1761- 1767
 6. Sundell B et al. Fibrinolytic variables are related to age, sex, blod pressure and bodybuild measurements: a cross-sectional study in Norsjö, Sweden. J Clin Epidemiol 1989: 719-723
 7. Landin K et al. Abdominal obesity is associated with an impared fibrinolytic activity and elevated plasminogen activator inhibitor-1. Metabolism 1990: 1044- 1048
 8. Øjvind Lidegaard. Rationel Farmakoterapi 2012 nr.7
 9. Quist Paulsen P et al. Arterial cardiovascular risk factors and venous thrombosis: results from a population-based, prospective study (the HUNT 2). Haematologica 2010. 119-125
 10. Nightingale A.I. et al. The effects of age, body mass index, smoking and general health on the risk of venous thromboembolism in users of combined oral contraceptives. The European Journal of Contraceptive and Reproductive Health Care 2000: 265- 274
 11. Abdollahi M et al. Obesity: risk of venous thrombosis and the interaction with coagulation factor levels and oral contraceptive use. Thromb Haemost 2003: 493- 498
 12. Pomp ER et al. Risk of venous thrombosis: Obesity and its joint effect with oral contraceptive use and prothrombotic mutations. Br J Haematol 2007. 289- 296
 13. Huerta C et al. Risk factors and short-term mortality of venous thromboembolism diagnosed in the primary care setting in the United Kingdom. Arch Intern Med 2007: 935- 943
 14. Wattanakit K et al. Association between cardiovascular disease risk factors and occurrence of venous thromboembolism. A time dependent analysis. Thrombosis and Haemostasis 2012: 108.3: 508-515
 15. Edelman A. Contraceptive considerations in obese Women. Clinical guidelines. Contraception 2009: 583- 590
 16. Singh K. et al. Evaluating the safety and efficacy of BMI-based preoperative administration of low-molecular-weight heparin in morbidly obese patients undergoing Roux-en-Y gastric bypass surgery. Obes surg 2012: 47-51
 17. Gu S et al. Effectiveness of Norplan implants through seven years: A large scale study in China. Contraception 1995: 99- 103
 18. Zieman M et al. Contraceptive efficacy and cycle control with the Ortho Evra/ Evra transdermal system: The analysis of pooled data. Fertil steril 2002; 77: S13-18
 19. Huber Larissa R Brunner et al. Body mass index and risk of Oral contraceptive failure: A case-cohort study in South Carolina. Ann epidemiol 2006: 637- 643
 20. Westhoff Carolyn L. Bodyweight does not impact pregnancy rates during use of a low-dose extended-regimen 91-day oral contraceptive. Contraception 2012: 235- 239
 21. Hirsch D R et al. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis during pregnancy or oral contraception use: Prevalence of factor V Leiden. American Heart Journal 1996: 1145- 1148.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 15. marts 2013.


 

Siden sidst opdateret: 21. marts 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top