Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Klonidin: Ikke-hormonel lindring af hedestigninger med moderat effekt

Print

Klonidin: Ikke-hormonel lindring af hedestigninger med moderat effekt


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense

Konklusion

Kliniske undersøgelser af klonidins effekt på postmenopausale hedestigninger har vist divergerende resultater. I studier med positivt resultat har effekten været moderat i de anvendte doser (op til 150-200 mikrogram). Effekten synes at være dosisafhængig, men højere doser er forbundet med flere bivirkninger, hvilket begrænser anvendelsen.

 

Venlafaxin, paroxetin, fluoxetin og gabapentin har i mindre kliniske studier haft effekt på hedestigninger i patienter med en brystcancerhistorie, og disse lægemidler kan være en anden ikke-hormonel behandlingsmulighed, på linie med klonidin.

Spørgsmål

Er der evidens for at behandle patienter med postmenopausale hedestigninger med klonidin?

Case beskrivelse

Spørgsmålet blev stillet ved et møde for onkologer, radiologer og kirurger i et mammografiscreeningscenter, hvor brystkræft og hormonterapi blev diskuteret.

Bagrundsinformation

Klonidin er en central og perifert virkende alpha-2 adrenoceptor agonist, som primært bruges i behandlingen af migræne og hypertension. I Danmark er præparatet også godkendt til behandling af postmenopausale hedestigninger (1). Flere studier har evalueret effekten mod hedestigninger efter kirurgisk induceret eller naturlig menopause. Et nyt systematisk review af disse studier viste divergerende resultater samt tvivlsom klinisk signifikans og konkluderede, at perorale og transdermale formuleringer indeholdende klonidin har en moderat effekt i reduktionen af hedestigninger (2).

 

Et andet systematisk review konkluderede, at klonidin ikke kunne anbefales mod hedestigninger på grund af de divergerende resultater omkring effekten (3).

 

Fire randomiserede studier viste, at klonidin i perorale daglige doser op til 200 mikrogram havde en signifikant bedre effekt end placebo målt på antal hedestigninger og reducerede antallet med 50 % (4-7). Effekten synes at være dosis-afhængig, men den optimale dosering er svær at fastsætte ud fra studierne. Østrogener er imidlertid mere effektive end klonidin (8).

 

Tre randomiserede kontrollerede studier fandt ingen reduktion med hensyn til hedestigninger (9-11). Manglende effekt af klonidin mod symptomerne kan skyldes brug af for lav dosis, idet studier med 0,1 mg generelt ikke har vist effekt. Et klinisk studie med klonidin plastre 0,1 mg daglig har rapporteret om symptomatisk lindring (12), men denne formulering er ikke tilgængelig i Danmark.

 

Klonidin er endvidere evalueret i to kliniske studier om hedestigninger hos kvinder i behandling med tamoxifen. Effekten af klonidin var beskeden, og nogle patienter fik bivirkninger (13,14).

 

Bivirkninger ved klonidin er dosis-afhængige. I de kliniske studier var bivirkninger ved behandlingen af hedestigninger minimale og adskilte sig i de fleste tilfælde ikke signifikant fra placebogruppen.

 

Bivirkninger inkluder udslæt, kvalme, gastrointestimale forstyrrelser, sløvhed og tør mund og er forbundet med en dosis på 0,1 mg og højere (2). Bivirkninger hos normotensive kvinder omfatter ortostatisk hypotension og kan derfor betyde, at klonidin bør forbeholdes hypertensive kvinder (15).

 

Foruden klonidin kan venlafaxin, paroxetin, fluoxetin and gabapentin være andre ikke-hormonelle muligheder for lindring af hedestigninger. Små og få randomiserede kontrollerede studier tyder på en større reduktion i frekvens og grad af hedestigninger ved venlafaxin, paroxetin og gabapentin end for klonidin (16-19). Der er dog ikke direkte sammenlignelige studier af klonidin og de nævnte lægemidler. De fleste kvinder i studierne var tidligere brystkræft patienter, og mange var samtidig i behandling med tamoxifen.

Konklusion

Kliniske undersøgelser af klonidins effekt på postmenopausale hedestigninger har vist divergerende resultater. I studier med positivt resultat har effekten været moderat i de anvendte doser (op til 150-200 mikrogram). Effekten synes at være dosisafhængig, men højere doser er forbundet med flere bivirkninger, hvilket begrænser anvendelsen.

 

Venlafaxin, paroxetin, fluoxetin og gabapentin har i mindre kliniske studier haft effekt på hedestigninger i patienter med en brystcancerhistorie, og disse lægemidler kan være en anden ikke-hormonel behandlingsmulighed, på linie med klonidin.

References

 1. Catapresan, overtrukne tabletter. Summary of Product Characteristics.The Danish Medicines Agency (Cited 06-02-06) http:// www.dkma.dk.
 2. Sicat BL, Brokaw DK. Nonhormonal alternatives for the treatment of hot flashes. Pharmacotherapy. 2004;24(1):79-93.
 3. Fugate SE, Church CO. Nonestrogen treatment modalities for vasomotor symptoms associated with menopause. Ann Pharmacother. 2004;38(9):1482-99.
 4. 4. Clayden JR, Bell JW, Pollard P. Menopausal flushing: double-blind trial of a non-hormonal medication. Br Med J. 1974 Mar 9;1(905):409-12. No abstract available.
 5. Bolli P, Simpson FO. Clonidine in menopausal flushing: a double-blind trial. N Z Med J. 1975 Sep 24;82(548):196-7.
 6. Edington RF, Chagnon JP, Steinberg WM. Clonidine (Dixarit) for menopausal flushing. Can Med Assoc J. 1980 Jul 5;123(1):23-6.
 7. Laufer LR, Erlik Y, Meldrum DR, Judd HL. Effect of clonidine on hot flashes in postmenopausal women. Obstet Gynecol. 1982 Nov;60(5):583-6.
 8. Clonidine. Drug evaluation monographs. Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 06/03).
 9. Lindsay R, Hart DM. Failure of response of menopausal vasomotor symptoms to clonidine. Maturitas. 1978 Jun;1(1):21-5.
 10. Salmi T, Punnonen R. Clonidine in the treatment of menopausal symptoms. Int J Gynaecol Obstet. 1979 Mar-Apr;16(5):422-6.
 11. Wren BG, Brown LB. A double-blind trial with clonidine and a placebo to treat hot flushes. Med J Aust. 1986 Mar 31;144(7):369-70.
 12. Nagamani M, Kelver ME, Smith ER. Treatment of menopausal hot flashes with transdermal administration of clonidine. Am J Obstet Gynecol. 1987 Mar;156(3):561-5.
 13. Goldberg RM, Loprinzi CL, O'Fallon JR, Veeder MH, Miser AW, Mailliard JA, Michalak JC, Dose AM, Rowland KM Jr, Burnham NL. Transdermal clonidine for ameliorating tamoxifen-induced hot flashes. J Clin Oncol. 1994 Jan;12(1):155-8. Erratum in: J Clin Oncol 1996 Aug;14(8):2411.
 14. Pandya KJ, Raubertas RF, Flynn PJ, Hynes HE, Rosenbluth RJ, Kirshner JJ, Pierce HI, Dragalin V, Morrow GR. Oral clonidine in postmenopausal patients with breast cancer experiencing tamoxifen-induced hot flashes: a University of Rochester Cancer Center Community Clinical Oncology Program study. Ann Intern Med. 2000 May 16;132(10):788-93.
 15. Clonidine In: MARTINDALE - The Complete Drug Reference Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 06/03).
 16. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, Mailliard JA, LaVasseur BI, Barton DL, Novotny PJ, Dakhil SR, Rodger K, Rummans TA, Christensen BJ. Venlafaxine in management of hot flashes in survivors of breast cancer: a randomised controlled trial. Lancet. 2000 Dec 16;356(9247):2059-63.
 17. Stearns V, Beebe KL, Iyengar M, Dube E. Paroxetine controlled release in the treatment of menopausal hot flashes: a randomized controlled trial. JAMA. 2003 Jun 4;289(21):2827-34. PMID: 12783913 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 18. Loprinzi CL, Sloan JA, Perez EA, Quella SK, Stella PJ, Mailliard JA, Halyard MY, Pruthi S, Novotny PJ, Rummans TA. Phase III evaluation of fluoxetine for treatment of hot flashes. J Clin Oncol. 2002 Mar 15;20(6):1578-83.
 19. Guttuso T Jr, Kurlan R, McDermott MP, Kieburtz K. Gabapentin's effects on hot flashes in postmenopausal women: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2003 Feb;101(2):337-45.

Institut for Rationel Farmakoterapi 22. juni 2006


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top