Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen

Print

Interaktion mellen lamotrigin og p-piller med østrogen


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense

 

En klinisk relevant farmakokinetisk interaktion kan forventes, hvis p-piller med østrogen (kombinations-p-piller) adderes til lamotriginbehandling. Plasmakoncentrationen af lamotrigin falder med 50-60 % ved samtidig administration med p-piller, og i den "p-pille-fri" periode må forventes en gradvis, midlertidig stigning (med en faktor to) i plasmakoncentrationen.

 

Selvom resultaterne ikke er konsistente, tyder den bedste evidens på, at der ikke er en interaktion mellem lamotrigin og mini-piller, som kun indeholder gestagen.

 

For at undgå fluktuationer i lamotriginkoncentrationen anbefales det at undgå kombinations-p-piller og i stedet anvende en gestagen p-pille. Plasmakoncentrationen af lamotrigen skal monitoreres nøje og lamotrigindosis justeres om nødvendigt. Kvinden bør informeres om den øgede risiko for graviditet ved brug af minipiller frem for de kombinerede p-piller.

Publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense

 

En klinisk relevant farmakokinetisk interaktion kan forventes, hvis p-piller med østrogen (kombinations-p-piller) adderes til lamotriginbehandling. Plasmakoncentrationen af lamotrigin falder med 50-60 % ved samtidig administration med p-piller, og i den "p-pille-fri" periode må forventes en gradvis, midlertidig stigning (med en faktor to) i plasmakoncentrationen.

 

Selvom resultaterne ikke er konsistente, tyder den bedste evidens på, at der ikke er en interaktion mellem lamotrigin og mini-piller, som kun indeholder gestagen.

 

For at undgå fluktuationer i lamotriginkoncentrationen anbefales det at undgå kombinations-p-piller og i stedet anvende en gestagen p-pille. Plasmakoncentrationen af lamotrigen skal monitoreres nøje og lamotrigindosis justeres om nødvendigt. Kvinden bør informeres om den øgede risiko for graviditet ved brug af minipiller frem for de kombinerede p-piller.

Spørgsmål

Ændres plasmakoncentrationen af lamotrigin under kombinations-p-pillers ”pillefrie periode”? Kan kombinationen anvendes?

 

Er der risiko for interaktion mellem lamotrigin og peorale antikonceptiva som kun indeholder gestagen (minipiller)?

Case beskrivelse

En 18-årig kvinde behandles med lamotrigin og ønsker at påbegynde peroral antikonception. Lægen er bekendt med den reducerende effekt af lamotrigin i kombination med perorale antikonceptiva, og spørger om, hvordan plasmakoncentrationen påvirkes under den pillefrie periode. Endvidere ønskes besvaret om minipiller kan anvendes i stedet.

Baggrundsinformation

Et spørgsmål om interaktion mellem lamotrigin og perorale antikonceptiva har tidligere været beskrevet (1). Baseret på en case-serie (2) blev det konkluderet at en klinisk relevant farmakokinetisk interaktion bør forventes, idet perorale antikonceptiva reducerer plasma koncentrationen af lamotrigin (LTG) med mere en 50 %. Der er derfor behov for grundig monitorering og justering af lamotrigin dosis, hvis perorale antikonceptiva gives samtidig. Siden er ovennævnte blevet bekræftet af et retrospektivt studie (3) samt to prospektive studier (4,5).

 

I det retrospektive studie blev middelplasmakoncentrationen af LTG fundet ca. 60 % lavere hos 22 kvinder i behandling med både LTG og et antikonceptivum, i forhold til plasmakoncentrationen hos 20 kvinder behandlet med LTG alene (3).

 

I et prospektivt studie med 16 deltagere faldt plasmakoncentrationen af LTG (gennemsnitligt 39 % for Cmax og 52 % for AUC) ved samtidig administration af kombinations p-piller (4). Under den pillefri uge steg koncentrationen i et hurtigt og lineært forløb, og i slutningen af ugen var plasmakoncentrationen to gange højere end inden den pillefri periode. Under den samtidige administration faldt AUC for gestagenet med ca. 19 %. Der var dog ingen hormonel evidens for ovaluation.

 

Det andet prospektive studie var et tre-armet ublindet studie (5). Her blev plasmakoncentrationen for LTG analyseret  i kvindelige patienter, som enten fik kombinations-p-piller (CC) (n=11), gestagen p-piller (GG) (n=16) eller ingen antikonceptiva (kontrolgruppe)(n=18). GG-gruppen inkluderede forskellige administrationsveje og forskellige gestagener. Forholdet mellem plasmakoncentrationen af LTG og dosis (plasma concentration to dose ratio, CDR) gav en reduktion på 50 % i CC-gruppen sammenlignet med kontrolgruppen og GG-gruppen. CDR i GG-gruppen var ikke signifikant forskellig fra kontrolgruppen. Det blev konkluderet, at østrogenkomponenten i perorale antikonceptiva var årsagen til interaktionen.

 

I modsætning til dette studie indikerer to kasuistikker, at gestagen p-piller kan reducere LTG koncentrationen (2,6)

Endelig rapporterer et abstrakt om en modsat effekt, hvor en gestagen p-pille indeholdende desogestrel øgede LTG serum koncentrationen med 20-100 % i syv ud af to patienter. Effekten varierede betydeligt (7).

Konklusion

En klinisk relevant farmakokinetisk interaktion kan forventes, hvis p-piller med østrogen (kombinations-p-piller) adderes til lamotriginbehandling. Plasmakoncentrationen falder med 50-60 % ved samtidig administration med p-piller, og i den "p-pille-fri" periode må forventes en gradvis, midlertidig stigning (med en faktor to) i plasmakoncentrationen.

 

Selvom resultaterne ikke er konsistente, tyder den bedste evidens på, at der ikke er en interaktion mellem lamotrigin og mini-piller, som kun indeholder gestagen.

 

For at undgå fluktuationer i lamotriginkoncentrationen anbefales det at undgå kombinations-p-piller og i stedet anvende en gestagen p-pille. Plasmakoncentrationen af lamotrigen skal monitoreres nøje og lamotrigindosis justeres om nødvendigt. Kvinden bør informeres om den øgede risiko for graviditet ved brug af minipiller frem for de kombinerede p-piller.

 

Click here for English version

Referencer

  1. Drugline no: 21227 (year 2003)- Se tidligere svar fra IRF.
  2. Sabers A, Buchholt JM, Uldall P, Hansen EJ. Lamotrigene plasma levels reduced by oral contraceptives. Epilepsy Research 2001;47:151-4.
  3. Sabers A, Ohman I, Christensen J, Tomson T. Oral contraceptives reduce lamotrigine plasma levels. Neurology. 2003;61(4):570-1.
  4. Sidhu J, Job S, Singh S, Philipson R. The pharmacokinetic and pharmacodynamic consequences of the co-administration of lamotrigine and a combined oral contraceptive in healthy female subjects. Br J Clin Pharmacol. 2006;61(2):191-9.
  5. Reimers A, Helde G, Brodtkorb E. Ethinyl estradiol, not progestogens, reduces lamotrigine serum concentrations. Epilepsia. 2005;46(9):1414-7.
  6. P-piller päverker effekten av det antiepileptiske medlet Lamictal (lamotrigin). Medical Product Agency homepage. (Cited 2004-11-05) www.lakemedelsverket.se.
  7. Scwenkhagen AM, Stodieck SR. Interaction between lamotrigine and a progestin-only contraceptive pill containing desogestrel 75 ug (Cerazette). Epilepsia 2004;45 (suppl 7):144. Abstract.

Oversigt over andre lægemiddelspørgsmål

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 29. juni 2006


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top