Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Ingen entydig sammenhæng mellem betareceptorblokerende lægemidler og psoriasis

Print

Ingen entydig sammenhæng mellem betareceptorblokerende lægemidler og psoriasis


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Forværring af allerede eksisterende psoriasis er en forholdsvis hyppigt beskrevet bivirkning til behandling med β-blokerende lægemidler, både for de non-selektive og selektive stoffer. Ud fra de publicerede, overvejende små, associationsstudier er den kausale sammenhæng, specielt for induktion af førstegangs psoriasis, ikke entydig. Såfremt sammenhængen er reel, er det teoretisk plausibelt, at der vil være en krydsreaktion mellem de forskellige β-blokerende lægemidler, således at man får samme bivirkning med en anden betablokker. Anden relevant behandling kan derfor overvejes. I den aktuelle sygehistorie anbefalede den Klinisk Farmakologiske Afdeling, at kvinden blev henvist til en kardiolog for at vurdere risikostatus og for fastlæggelse af en optimal kardiologisk behandling under hensyntagen til patientens psoriasis.

 

Sygehistorie

En kvinde blev for et par år siden ramt af et akut myokardieinfarkt (AMI). Efterfølgende begyndte hun i behandling med metoprolol. Kvinden var i forvejen plaget af psoriasis som blussede op under behandlingen. Lægemiddelinformationen blev spurgt om kvinden kunne skifte til en anden β-blokker og derved undgå denne bivirkning.

 

Baggrund

β-receptorblokkere inddeles efter deres mere eller mindre udtalte selektive virkning på henholdsvis β 1- og β2-receptorerne. β1-receptorer findes hovedsageligt i hjertet mens β2-receptorer primært findes i arterier og skeletmuskulaturens arterioler samt i bronchiernes glatte muskelceller. I huden dominerer β2-receptorerne (1). Dansk cardiologisk selskab anbefaler β-blokkerbehandling i højeste tolerable dosis, i minimum 2 år og livslangt til højrisikopatienter som en del af efterbehandlingen af AMI (2).

 

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, karakteriseret ved T-lymfocytaktivering og hyperproliferation af keratinocytter i epidermis. Sygdommen ses i varierende sværhedsgrader hos 2-3% af befolkningen (3).

 

Et case-kontrolstudie fra 2008 undersøgte 30702 patienter med psoriasis som førstegangsdiagnose og 31241 kontroller for at vurdere sammenhængen mellem udvikling af førstegangs psoriasis i forbindelse med β-blokkerbehandling. Patienter i kortvarig (1-4 udleverede recepter) behandling havde en OR på 0,93 (95 % CI 0,76-1,13) mens langtidsbehandlede (≥20 udleverede recepter) havde en OR på 1,10 (95 % CI 1,01-1,20). Patienter, der tidligere havde været i behandling med β-blokkere havde alle en OR som inkluderede 1. Dette ret store studie underbygger ikke hypotesen om en kausal sammenhæng (4).

 

I et lille prospektivt kohortestudie fra 2007 fulgte man 5 patienter med erkendt psoriasis, der opstartede β-blokkerbehandling. Kun en af disse patienter fik opblussen i sin psoriasis, efter 42 dage, og stoppede behandlingen, hvorefter symptomerne bedredes. Denne patient havde, som den eneste, en CYP 2D6 poor metabolizer genotype, hvilket var årsag til en høj plasmakoncentration af metoprolol (5).

 

I et studie fra 2005 brugte man en kombination af case-kontrol- og case-crossoverstudie, for at undersøge sammenhængen mellem β-blokkerbehandling og opblussen af psoriasis hos patienter indlagt med psoriasis. Man fandt en statistisk signifikant sammenhæng i case-crossoverstudiet (OR 9,9 [95 % CI 1,0-47,6] ), men ikke i case-kontrolstudiet. Der var ingen forklaring på denne forskel (6).

 

Et retrospektivt studie uden kontrolgruppe fra 1988 evaluerede 26 psoriasispatienter i behandling med β-blokker i et år. 72,4 % af patienterne oplevede psoriasisforværring i perioden og omfattede både selektive og non-selektive β-blokkere. En patient oplevede forbedring af sin psoriasis. Dette observationelle studie er forbundet med stor mulighed for bias (7).

 

I et kontrolleret studie fra 1984 blev 23 patienter med psoriasis i β-blokkerbehandling sammenlignet med 23 psoriasispatienter uden β-blokkerbehandling. 7 ud af de 23 i β-blokkerbehandling oplevede en forværring af sin psoriasis efter behandlingsopstart med β-blokker. 3 ud af de 4, der stoppede β-blokkerbehandlingen oplevede derefter en forbedring af symptomerne (8).

 

Der findes i litteraturen flere kasuistikker hvor β-blokkerbehandling, både de selektive og non-selektive, har givet anledning til forværring af allerede eksisterende psoriasis og udbrud af førstegangs psoriasis. Der er beskrevet vellykkede og ikke-vellykkede skift til anden β-blokkerbehandling, men der findes ikke egentlige studier af krydsreaktioner mellem forskellige β-blokkere i forbindelse med forværring af psoriasis (9,10,11).

 

Artiklen har været bragt i Syddanske Læger i december 2008.

 

Se de rekommanderede beta-receptorblokerende midler på Den Nationale Rekommandationsliste her

 

Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her

 

Referencer

 1. β -receptorblokerende midler; www.medicin.dk (5/11-2008)
 2. Akut koronart syndrom; www.cardio.dk (5/11-2008) http://cardio.synkron.com/graphics/toimport/cardio/user_graphics/AKS_2004.pdf
 3. Psoriasis; www.medicin.dk (5/11-2008)
 4. Brauchli YB, Jick SS, Curtin F, Meier CR. Association between beta-blockers, other antihypertensive drugs and psoriasis: population-based case-control study. Br J Dermatol. 2008 Jun;158(6):1299-307Y.
 5. Fux R, Mörike K, Pröhmer AM, Delabar U, Schaeffeler E, Gleiter CH, Schwab M. Psoriasis aggravation and metoprolol treatment -- a prospective observational case study. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007 Dec;45(12):659-61
 6. Cohen AD, Bonneh DY, Reuveni H, Vardy DA, Naggan L, Halevy S. Drug exposure and psoriasis vulgaris: case-control and case-crossover studies. Acta Derm Venereol. 2005;85(4):299-303 
 7. Gold MH, Holy AK, Roenigk HH Jr. Beta-blocking drugs and psoriasis. A review of cutaneous side effects and retrospective analysis of their effects on psoriasis. J Am Acad Dermatol. 1988 Nov;19(5 Pt 1):837-41.
 8. Arntzen N, Kavli G, Volden G. Psoriasis provoked by beta-blocking agents. Acta Derm Venereol. 1984;64(4):346-8. Abstract.
 9. Beta blocker exacerbation of psoriasis.(Drug Consult). In: Klasco RK (Ed): DRUGDEX(R) System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 07-08-03).
 10. O'Brien M, Koo J. The mechanism of lithium and beta-blocking agents in inducing and exacerbating psoriasis. J Drugs Dermatol. 2006 May;5(5):426-32.
 11. Yilmaz MB, Turhan H, Akin Y, Kisacik HL, Korkmaz S. Beta-blocker-induced psoriasis: a rare side effect, a case report. Angiology. 2002 Nov-Dec;53(6):737-9.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top