Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Hvordan behandles astma under graviditet?

Print

Hvordan behandles astma under graviditet?


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Udvalgte spørgsmål og svar fra praktiserende læger er publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense
 

Konklusion

Optimal astmakontrol er associeret med bedre neonatalt udfald og er vigtig under graviditet.

 

Patienten bør behandles med budesonid inhalation som antiinflammatorisk, forebyggende behandling. Steroider kan virke supprimerende på barnets binyrefunktion, hvorfor den lavest mulige dosis bør anvendes, især sent i graviditeten. Ved symptomer bør patienten anvende en beta 2-agonist: terbutalin eller salbutamol. Pga. de mere begrænsede data for langtidsvirkende beta 2-agonister, bør de ikke være førstevalg under graviditeten. Er patienten imidlertid velbehandlet på budesonid/formoterol (Symbicort), kan behandlingen fortsættes ved graviditet.

 

De hidtidige dyrestudier og humane data for montelukast (Singulair) tyder ikke på en teratogen risiko, men pga det begrænsede antal humane eksponeringer kan en øget risiko for misdannelser ikke udelukkes. Idag rekommanderes, at behandling med montelukast kan fortsættes hos gravide patienter med resistent astma, som har haft god respons på behandlingen inden graviditeten. Hvis montelukast anvendes under første trimester, bør en detaljeret føtal skanning tilbydes.

 

Spørgsmål

Hvordan behandles astma under graviditet?

 

Sygehistorier

1.

En 29-årig kvinde planlægger graviditet. Hun har astma, som er velkontrolleret med budesonid/formoterol (Symbicort Forte). Hun har tidligere oplevet en spontan abort og er nu bekymret for astmabehandlingen, når hun bliver gravid igen. Lægen har skiftet behandlingen til højdosis inhalationssteroid alene pga. den planlagte graviditet, men planlægger at skifte tilbage til kombinationsbehandling efter første trimester for så igen at skifte til steroidinhalation alene umiddelbart forud for fødslen. Han spørger nu, om dette er den optimale behandling under graviditet.

 

2.

En 36-årig kvinde med astma ønsker at blive gravid. Hun behandles med montelukast (Singulair) og kombinationen budesonid/formoterol inhalation (Symbicort Forte).

 

Baggrund

Prævalensen af astma hos kvinder i den fertile alder er nylig opgjort til cirka 8 %. Lægemiddelinformationen modtager en del spørgsmål vedrørende astmabehandling og graviditet.

 

Maternel astma er en risikofaktor for graviditetsforløbet, ligesom astma per se kan påvirkes af graviditet. Ukontrolleret astma under graviditet øger risikoen for perinatale komplikationer såsom præeklampsi, hyperemesis gravidarum, præmaturitet, lav fødselsvægt, perinatal mortalitet, og neonatal hypoxi. Overordnet følger astmabehandling hos gravide de samme retningslinier som hos andre patientgrupper med astma.

 

Evidens

Budesonid er det bedst undersøgte steroid. I det svenske fødselsregister er der registreret 11.371 kvinder, som har været disponeret for budesonid under tidlige graviditet. Misdannelsesfrekvensen for brug af budesonid under graviditet er 3,5 %, hvilket er sammenligneligt med baggrundsbefolkningen. Nitten børn havde orofacial kløft, hvilket er fire mere end forventet.

 

Antallet af formoterol-eksponeringer i det svenske register er 1645. Misdannelsesfrekvensen er 4.1 %. 861 kvinder blev behandlet med kombinationen budesonid/formoterol og 38 børn (4.6 %) blev født med misdannelse, hvilket er lidt mere end dét, der ses i baggrundsbefolkningen. Der blev ikke observeret noget specifikt mønster i misdannelserne.

 

Der er ingen studier, der specifikt har undersøgt anvendelsen af langtidsvirkende beta2-agonister, såsom formoterol eller salmeterol enten alene eller i kombination med inhalationssteroid. Både formoterol og salmeterol medfører føtal risiko i dyremodeller med forsinket føtal ossifikation og andre bivirkninger ved høje doser.

 

Blandt de korttidsvirkende beta 2-agonister er der flest data for terbutalin og salbutamol, og disse bør være førstevalg, blandt beta 2-agonisterne, hos gravide. I det svenske fødselsregister er der 18.271 eksponeringer for terbutalin i tidlig graviditet, med en misdannelsesfrekvens på 3,8 %. Antallet af eksponeringer for salbutamol er 5.803 med en misdannelsesfrekvens på 3,9 %.

 

Montelukast (Singulair) er en leukotrien receptorantagonist. Der er ikke observeret teratogenecitet hos rotter ved orale doser op til 400 mg/kg/dag eller hos kaniner op til 300 mg/kg/dag. Producenten fører et graviditetsregister over anvendelsen af montelukast under gestationen. Af 151 prospektive rapporter i denne database (116 inkluderende eksponering i første trimester) fandtes anomalier ved seks fødsler, der indbefattede én ekstremitetsdefekt, hypospadier, triploidi (69XXY) og høretab.

 

I det svenske fødselsregister er der 163 indberetninger om kvinder eksponeret for montelukast under graviditeten, og heriblandt blev der observeret fem misdannelser (3,1 %). Det er uklart, i hvilket omfang de to registre overlapper hinanden. Et observationelt studie med 2205 gravide kvinder, heraf 873 med astma, hvoraf ni tog leukotrien antagonister. Der blev ikke meldt om øget forekomst af præterm fødsel eller intrauterin væksthæmning blandt disse tilfælde.

 

Referencer

 1. Skadhauge LR, Baelum J, Siersted HC, Sherson DL, Dahl S, Thomsen GF, Omland
  O, Taudorf E, Sigsgaard TI. Forekomst af astma hos yngre voksne. Ugeskr Laeger. 2005 Feb 7;167(6):648-51
 2. Murphy VE, Gibson PG, Smith R, Clifton VL. Asthma during pregnancy: mechanisms and treatment implications. Eur Respir J. 2005;25:731-50.
 3. LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 1334 (2004).
 4. Janus. Läkemedel och fosterskada. (Cited 07-03-12) http://www.janusinfo.se.
 5. Medicin til gravide og ammende - del 2. Institut for Rationel Farmakoterapi. 2005-03-03. www.irf.dk.
 6. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam : Elsevier; 2001: 33-6.
 7. Bricanyl. Summary of Product Characteristics. The Danish Medicines Agency (Cited 06-06-22) http:// www.dkma.dk.
 8. Ventoline. Summary of Product Characteristics. The Danish Medicines Agency (Cited 06-06-22) http:// www.dkma.dk.
 9. Gluck JC, Gluck PA. Asthma controller therapy during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2005;192:369-80.

Oversigt over andre lægemiddelspørgsmål

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 27. marts 2007

 

Spørgsmål til Lægemiddelinformationen ved Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik Odense Universitetshospital, Odense.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. februar 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top