Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Herpes - behandling under graviditet

Print

Herpes - behandling under graviditet


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Konklusion

Hverken systemisk valaciclovir eller aciclovir behandling synes forbundet med en væsentlig øget risiko for medfødte misdannelser ved anvendelse under graviditet. Erfaringsgrundlaget for aciclovir er imidlertid væsentligt bedre og bør derfor indtil videre foretrækkes.

 

Det er konklusionen på det seneste spørgsmål fra praktiserende læger til en klinisk farmakologisk enhed i Danmark. Læs hele artiklen herunder.


Spørgsmål

Herpes er meget udbredt i Danmark. Ca 80 % af befolkningen har antistoffer mod HSV-1 (primært øjen- og læbeaffektion), medens ca 30 % har antistoffer mod HSV-2 (primært genital affektion). Lægemiddelinformationen modtager løbende en del spørgsmål vedrørende behandling af herpes under graviditet. Herpes zoster forekommer lejlighedsvist under graviditet og har ligeledes givet anledning til spørgsmål.

Sygehistorie 1

Et yngre par planlægger graviditet. De lider begge af recidiverende genital herpes og har i 5 måneder været i behandling med valaciclovir (Zelitrex®) 500 mg daglig. Deres praktiserende læge søger råd om valaciclovir behandling under graviditeten.

Sygehistorie 2

En 32-årig kvinde er gravid i 6. uge. Hun har nu et udbrud af herpes zoster, og hendes læge ønsker at behandle med aciclovir (Zovir®) 200 mg x 5 dgl i 5 dage. Han spørger nu, om det er tilrådeligt under hensyn til graviditeten.

Svar

Valaciclovir har ikke vist sig teratogent hos forsøgsrotter eller – kaniner i doser op til 10 gange det humane plasmaniveau. Producenten har registreret 111 graviditeter, hvor kvinden var eksponeret for valaciclovir (29 var eksponeret i 1. trimester). Der var i dette lille materiale ikke noget holdepunkt for en øget risiko for medfødte misdannelser.

 

Der foreligger ét prospektivt, dobbelt-blindt studie: 20 kvinder med en anamnese med recidiverende herpes genitalis og to positive resultater af herpes simplex serologiske undersøgelser blev ved 36 ugers gestationsalder randomiseret til behandling med enten valaciclovir (500 mg to gange daglig) eller aciclovir (400 mg tre gange daglig). Maternel valaciclovir behandling resulterede i signifikant højere plasmakoncentration af aciclovir end aciclovir behandling (valaciclovir er et prodrug, der i leveren metaboliseres til aciclovir). Aciclovir var koncentreret i fostervandet, men der var ikke holdepunkt for føtal akkumulation af lægemidlet (den gennemsnitlige maternelle/umbilicalvene plasma ratio var 1,7 for valaciclovir og 1,3 for aciclovir). Valaciclovir var veltolereret og der blev ikke fundet signifikant laboratorie- eller klinisk evidens for toksicitet.

 

Med hensyn til systemisk behandling med aciclovir har producenten et register, hvor et stort antal eksponerede graviditeter blev fulgt prospektivt i perioden 1984-99. Den neonatale misdannelsesrate var 3,2 % blandt 596 levendefødte børn, der var eksponeret for aciclovir i første trimester. I yderligere 485 tilfælde var fosteret eksponeret i 2. og 3. trimester. Heller ikke her fandtes øget forekomst af misdannelser.

 

Det Svenske fødselsregister indeholder oplysninger om 397 børn eksponerede for aciclovir i den tidlige graviditet. Misdannelsesraten var 3,5 % (14 børn), hvilket er sammenligneligt med baggrundspopulationen. Der sås ikke noget mønster i misdannelserne. Et registerkoblingsstudie fandt ikke en øget forekomst af misdannelser hos 72 børn hvis mødre i første trimester havde indløst en recept på systemisk aciclovir behandling

Konklusion

Hverken systemisk valaciclovir eller aciclovir behandling synes forbundet med en væsentlig øget risiko for medfødte misdannelser. Erfaringsgrundlaget for aciclovir er imidlertid væsentligt bedre og bør derfor indtil videre foretrækkes under graviditet.

Kommentar

Generelt medfører primær herpes genitalis tæt på fødselstidspunktet stor risiko for neonatal smitte, hvorimod recidiverende herpesudbrud kun udgør en meget lille smitterisiko for den nyfødte.

 

Genital herpes under graviditet bør behandles ved udbrud. Hos patienter med recidiverende herpes genitalis kan profylaktisk behandling 2 uger før fødsel komme i betragtning.

 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har udarbejdet guidelines vedr. herpes simplex og graviditet (www.dsog.dk). Ved primært eller non-primært herpesudbrud (førstegangsudbrud af herpes type 1 eller 2 med antistoffer mod den anden herpestype) eller mistanke om dette (titer foreligger endnu ikke) behandles med aciclovir 200 mg x 6 i 5 dage. Ved udbrud efter 34. graviditetsuge overvejes elektivt sectio, som dog kan undlades. Ved recidiverende herpes overvejes profylaktisk behandling med aciclovir 400 mg x 2 fra 3-4 uger før termin.

 

Ved overvejelser om systemisk aciclovir behandling ved ukompliceret herpes zoster hos den immunkompetente patient bør det erindres, at behandlingen udelukkende reducerer varigheden af zoster associerede smerter med ca 50% i forhold til placebo.

 

 

Flere artikler fra kliniske farmakologiske afdelinger

 

Artikel fra IRF’s månedsblad om aciclovir eller valacuclovir til behandling af herpes zoster

Referencer

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002:1441-2.
  2. Kimberlin DF, Weller S, Whitley RJ, Andrews WW, Hauth JC, Lakeman F, Miller G. Pharmacokinetics of oral valacyclovir and acyclovir in late pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1998;179(4):846-51.
  3. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD, Cordero JF, Brown Z, Alexander ER, Andrews EB: Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: conclusions from the international Acyclovir Pregnancy Registry, 1984-1999. Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2004;70(4):201-207.
  4. Janus. Läkemedel och fosterskada; http://www.janusinfo.se.
  5. Ratanajamit C, Skriver MV, Jepsen P, Chongsuvivatwong V, Olsen J, Sorensen HT. Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: a population based observational study. Scand J Infect Dis 2003;35:255-9.
  6. Weber T, Lebech M, Møller M et al. Herpes simplex og graviditet. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 2001; http://www.dsog.dk/.

Institut for Rationel Farmakoterapi, 20. december 2005


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top