Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Gestagen-præparater og risiko for tromboemboli

Print

Gestagen-præparater og risiko for tromboemboli


Konklusion

Orale gestagenpræparater og intrauterine gestagener indebærer ikke en øget risiko for venøs tromboemboli. Der er ikke statistisk signifikant øget risiko for venøs tromboemboli ved anvendelse af gestagen-implantat.

 

Der synes ikke at være øget risiko for arteriel tromboembolisk sygdom ved anvendelse af gestagenpræparater, inklusiv implantat og intrauterin antikonception. Datamængden er for flere af undergrupperne dog sparsom.

Sygehistorie

En patient har fået anbefalet lavdosis kombinations p-piller fremfor orale kontraceptiva kun indeholdende gestagen. Argumentet, ifølge patienten, skulle være, at risikoen for tromboembolisk sygdom herved ville være mindre.

Baggrund

Nyere studier har vist, at risikoen for venøs tromboemboli i forbindelse med anvendelse af orale kontraceptiva indeholdende østrogen og gestagen bliver mindre jo lavere østrogendosis. Resultaterne for, hvilken betydning gestagenindholdet har i denne sammenhæng, har dog været divergerende 1,2.

 

På baggrund heraf har det Europæiske Medicin Agentur (EMA) bedt Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik om at gennemgå de danske registerdata indsamlet fra et nationalt kohorte-studie af alle danske kvinder i alderen 15-49 år fra 1995-2009.

 

Disse data inkluderer 1.296.120 kvinder i den statistiske analyse, hvoraf 4307 kvinder havde førstegangs tilfælde med venøs tromboembolisk sygdom. Resultaterne blev publiceret i 20113.

 

Sammenlignet med ikke-brugere af orale kontraceptiva fandtes den laveste relative risiko, 2.19 (95 % CI 1.74-2.75), ved anvendelse af kombinations p-piller med 30 mikrogram østrogen og 2. generations gestagen (levonorgestrel). Kombinationen med et 3. generations gestagen havde en relativ risiko på 4.21 (3.63-4.87) og 4.23 (3.87-4.63) for desogestrel og gestoden henholdsvis. Kombinationen østrogen og drospirenon (4. generation) viste den højeste relative risiko på 4.47 (3.91-5.11)3.

 

Kontraceptiva uden østrogen, enten i form af norethisteron tabletter (1. generation), desogestrel tabletter eller hormonfrigivende intrauterin formulering har ikke vist øget risiko for venøs tromboemboli sammenlignet med ikke-brugere af hormonale kontraceptiva3.

 

Et kohortestudie fra 2001-2010 fulgte alle danske ikke-gravide kvinder, i alderen 15-49 år, uden tidligere trombotisk sygdom eller cancer (n=1.626158). I denne periode blev der rapporteret om 5287 førstegangstilfælde af venøs trombose4. Fem af disse tilfælde opstod hos kvinder, der brugte subkutant implantat med gestagen, svarende til en incidens på 1.7/10.000 pr. år og en relativ risiko på 1.4 (0.6-3.4) sammenlignet med ikke-brugere.4

 

Baseret på de samme data fandt man ikke signifikant øget risiko for arterielle tromber ved anvendelse af rene gestagenpræparater (både tabletter, implantat og intrauterin antikonception)5. Datamængden er for flere af undergrupperne dog sparsom.

Referencer

  1. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2890. doi: 10.1136/bmj.b2890.
  2. van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP, Doggen CJ, Rosendaal FR. The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen dose  and progestogen type: results of the MEGA case-control study. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2921. doi: 10.1136/bmj.b2921.
  3. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW, Skjeldestad FE, Løkkegaard E. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. BMJ. 2011 Oct 25;343:d6423. doi: 10.1136/bmj.d6423.
  4. Lidegaard O, Nielsen LH, Skovlund CW, Løkkegaard E. Venous thrombosis in users of non-oral hormonal contraception: follow-up study, Denmark 2001-10. BMJ. 2012 May 10;344:e2990. doi: 10.1136/bmj.e2990.
  5. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A, Skovlund CW, Keiding N. Thrombotic strokeand myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med. 2012 Jun 14;366(24):2257-66. doi: 10.1056/NEJMoa1111840.

 


 

Siden sidst opdateret: 23. september 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top