Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Erytromycin: Brug til gravide i 1. trimester og senere?

Print

Erytromycin: Brug til gravide i 1. trimester og senere?


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense

 

Erytromycin øger muligvis risikoen for medfødte hjertefejl fra omkring 1 % til omkring 2 % ved anvendelse i 1. trimester. Denne sammenhæng er dog noget usikker og skal bekræftes i andre undersøgelser. Den samlede risiko for medfødte misdannelser øges ikke.

 

I praksis kan erytromycin anvendes uden forbehold i 2. og 3. trimester. Ved behandlingskrævende infektion i første trimester hos en penicillinallergiker, vil indikationen oftest opveje den mulige risiko, men patienten skal altid informeres om den foreliggende usikkerhed.

 

Publiceret i samarbejde med Center for Klinisk Farmakologi i Odense

 

Erytromycin øger muligvis risikoen for medfødte hjertefejl fra omkring 1 % til omkring 2 % ved anvendelse i 1. trimester. Denne sammenhæng er dog noget usikker og skal bekræftes i andre undersøgelser. Den samlede risiko for medfødte misdannelser øges ikke.

 

I praksis kan erytromycin anvendes uden forbehold i 2. og 3. trimester. Ved behandlingskrævende infektion i første trimester hos en penicillinallergiker, vil indikationen oftest opveje den mulige risiko, men patienten skal altid informeres om den foreliggende usikkerhed.

 

Spørgsmål

Kan erythromycin anvendes til behandling af gravide?

 

Sygehistorier

En 25-årig kvinde er gravid i uge 8. Hun henvender sig i lægevagtens konsultation med en behandlingskrævende pneumoni. Hun er penicillinallergiker.

 

En 26-årig kvinde er gravid i uge 27. På grund af mulig infektion i amnionvæsken er der indikation for antibiotisk behandling. Patienten er penicillinallergiker.

 

Baggrund

Erytromycin har i praksis været anbefalet til behandling af gravide som et velegnet og dokumenteret sikkert alternativ til penicillin ved penicillinallergi. Der har indtil for nyligt været bred enighed om, at erythromycin kunne anvendes på alle tidspunkter af graviditeten. Et nyt svensk studie har sået nogen tvivl om anvendelsen, særligt i første trimester.

 

På baggrund heraf har den danske Lægemiddelstyrelse ændret godkendelsen for lægemidler indeholdende erytromycin. Hvor disse før var godkendt til brug under graviditet, anbefales det nu, at de så vidt muligt ikke anvendes under graviditet. IRF har også tidligere beskrevet den nye undersøgelse. 

 

Evidens

Ved hjælp af kobling af data fra svangrejournaler, fødselsregister og misdannelsesregister, identificeredes 1844 gravide som blev behandlet med erytromycin i 1. trimester, og 1831 gravide som blev behandlet med erytromycin efter 1. trimester (1).

 

Risikoen for medfødte misdannelser blev sammenlignet med hyppigheden i baggrundsbefolkningen for samme tidsperiode. Justeret for alder, paritet og rygning var den samlede odds-ratio for medfødte misdannelser 1.24 (95 % konfidensinterval: 1.01 - 1.51) blandt børn som havde været eksponeret for erytromycin i 1. trimester.

 

Der var 34 børn som blev født med en hjertefejl. Sammenlignet med baggrundshyppigheden svarer dette til en justeret odds-ratio på 1.92 (95 % konfidensinterval: 1.37 - 2.68); dette svarer til en risiko på knap 2 % sammenlignet med en baggrundsrisiko på omkring 1 %.

 

I materialet syntes erythromycin også at være forbundet med en overrisiko for pylorusstenose, men dette fund baseredes på blot 6 tilfælde og kan næppe tillægges reel betydning.

 

Data fra de 1831 gravide, som blev behandlet med erythromycin senere i graviditeten, er ikke beskrevet i artiklen.

 

I det aktuelle studie er det vanskeligt at undgå det såkaldte confounding by indication bias. Dette begreb dækker over, at en observeret risiko kan skyldes indikationen for behandlingen snarere end behandlingen selv. Ydermere var der ikke opstillet en a priori hypotese for studiet, hvilket øger risikoen for, at den tilsyneladende sammenhæng blot er et tilfældigt statistisk fund. Disse nye svenske data skal derfor fortolkes med forsigtighed, og sammenhængen kan ikke med rimelighed betragtes som sikker, før disse data er konfirmeret i andre undersøgelser.

 

I værste fald er risikoen for medfødte kardiovaskulære misdannelser i absolutte tal fortsat beskeden, og den samlede risiko for medfødte misdannelser er, om overhovedet, kun marginalt øget.

 

Der findes flere store og gode epidemiologiske undersøgelser for anvendelsen af erytromycin under graviditet, som ikke har kunnet påvise en øget risiko for medfødte misdannelser, hverken generelt eller specifikt for hjertemisdannelser (2,3).

 

Et andet alternativ til penicillin under graviditet er cefalosporinet cefuroxim. Imidlertid er der en ikke negligeabel risiko for allergisk krydsreaktion mellem penicillin og cefalosporiner (4). Denne problemstilling understreger vigtigheden af at sikre en regelret udredning ved mistanke om penicillinallergi, før man som læge giver patienten påtegnelsen "CAVE penicillin".

 

Konklusion

Erytromycin øger muligvis risikoen for medfødte hjertefejl fra omkring 1 % til omkring 2 % ved anvendelse i 1. trimester. Denne sammenhæng er dog noget usikker og skal bekræftes i andre undersøgelser. Den samlede risiko for medfødte misdannelser øges ikke.

 

I praksis kan erythromycin anvendes uden forbehold i 2. og 3. trimester. Ved behandlingskrævende infektion i første trimester hos en penicillinallergiker, vil indikationen oftest opveje den mulige risiko, men patienten skal altid informeres om den foreliggende usikkerhed.

 

Artiklen har været bragt i "Syddanske Læger" maj 2006.

 

Referencer

  • Källén BA, Otterblad Olausson P, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans? Reprod Toxicol 2005;20:209-214.
  • Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins; 2005: 588-589.
  • Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT, Olsen J. A populationbased case–control teratologic study of oral erythromycin treatment during pregnancy. Reprod Toxicol 1999;13:531–6.
  • Cefalosporiner. Lægemiddelkataloget (Citeret 02-06-2006 http://www.lmk.dk/.

Oversigt over andre lægemiddelspørgsmål

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 7. juni 2006


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top