Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Carbamazepin og mandlig infertilitet

Print

Carbamazepin og mandlig infertilitet


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Center for Klinisk Farmakologi i Odense.

 

Konklusion

Epidemiologiske og kliniske data tyder på, at patienter med epilepsi har påvirket reproduktion. Både i form af påvirket sædkvalitet og nedsat fødselsrate. Det kan ikke entydigt afgøres, om det skyldes sygdommen, behandlingen eller en kombination.

 

I praksis er undersøgelse af sædkvalitet velindiceret ved svigtende fertilitet. Såfremt der påvises nedsat sædkvalitet, og der findes et behandlingsalternativ, kan dette forsøges - men der er intet i litteraturen, der direkte understøtter det rationelle i en sådan fremgangsmåde.

 

Spørgsmål

Kan epilepsimedicinen carbamazepin forårsage mandlig infertilitet?

 

Baggrund

Seksuel dysfunktion i relation til antiepileptika blev beskrevet første gang i 1975 i et dansk studie hvor dysfunktion blevet beskrevet hos 33 ud af 98 patienter efter at antiepileptisk behandling blev begyndt (1). Årsagen er muligvis et øget niveau af det sexhormon bindende globulin (SHBG), der fører til nedsatte niveauer af testosteron (2-4).

 

In vivo studier har vist nedsat bevægelighed og reduceret aktivitet af sædceller hos patienter som var i fast antiepileptisk behandling (5). Spermatogenesen var derimod ikke påvirket, da antallet af sædceller var indenfor normalområdet i de fleste tilfælde (1,5). Den nedsatte motilitet kan muligvis skyldes en direkte effekt af epilepsimidlet på germinalceller og/eller spermatozoer (5).

 

Et studie inkluderede 36 mænd med epilepsi: 16 fik valproat monoterapi og 20 fik carbamazepin monoterapi. Målet med studiet var at undersøge lægemiddelspecifik påvirkning af sædkvaliteten. Der fandtes ingen signifikant forskel i sædkvalitet mellem de to grupper men de 36 patienter samlet havde hyppigere dysmorfe sædceller og nedsat sædcelle-motilitet sammenlignet med 90 kontrol-personer. Frekvensen af graviditeter blandt mændenes partnere i de to grupper blev ikke rapporteret (6).

 

Et studie fra 2006 sammenlignede fødselsrater mellem to kohorter i et registerstudie. Den eksponerede kohorte bestod af patienter med epilepsi identificeret ved at have et registreret tilgodehavende i form af refusion af udgift til antiepileptika og derfor mulig bruger. Kontrolgruppen var patienter uden epilepsi. Undersøgelsen viste, at fødselsraten var lavere for mænd i carbamazepin monoterapi end for kontrollerne (Relativ risiko (RR) 0.44; 95% KI 0.35-0.55). Når hele gruppen af patienter med epilepsi blev sammenlignet med kontrolgruppen var der ikke statistisk signifikant forskel (RR 0.79 ( 95% KI 0.59-1.06). Forfatterne konkluderer at det er uklart, i hvilket omfang de observerede forskelle skyldes sociale eller biologiske faktorer (7).


Se tidligere spørgsmål fra læger til Klinisk Farmakologiske Afdelinger her.

 

Referencer

1. Christiansen P et al. Potens, fertilitet og kønshormonudskillelse hos yngre mandlige epilepsilidende. Ugeskr Læg 1975; 137: 2402-5.
2. Toone BK et al. Sex hormones, sexual activity and plasma anticonvulsant levels in male epileptics. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983; 46: 824-6.
3. Isojärvi JIT et al. Carbamazepine, phenytoin, sex hormones, and sexual function in men with epilepsy. Epilepsia 1995; 36: 366-70.
4. Brunet M et al. Effects of long-term antiepileptic therapy on the catabolism of testosterone. Pharmacol Toxicol 1995; 76: 371-5.
5. Chen S-S et al. Effects of antiepileptic drugs on sperm motility of normal controls and epileptic patients with long-term therapy. Epilepsia 1992; 33: 149-53.
6. Røste LS, Taubøll E, Haugen TB, Bjørnenak T, Saetre ER, Gjerstad L. Alterations in semen parameters in men with epilepsy treated with valproate or carbamazepine monotherapy. Eur J Neurol. 2003 Sep;10(5):501-6
7. Artama M, Isojärvi JI, Auvinen A. Antiepileptic drug use and birth rate in patients with epilepsy-a population-based cohort study in Finland. Hum Reprod. 2006 Sep;21(9):2290-5.


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top