Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Behandling af akne i graviditeten

Print

Behandling af akne i graviditeten


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Med udgangspunkt i spørgsmål fra læger svarer den klinisk farmakologiske enhed ved Odense Universitetshospital på et spørgsmål om behandling af akne i graviditeten.

 

Konklusion

I beslutning om, hvorvidt akne skal behandles under graviditeten, bør indgå overvejelser om sværhedsgraden af aknen, den mulige risiko for fosteret og graviditetens eventuelle påvirkning af aknen. Lokalbehandling med clindamycin, benzoylperoxid og azelainsyre kan anvendes under hele graviditeten til behandling af akne. I anden og tredie trimester kan systemisk behandling med erythromycin og clindamycin anvendes. Lokal og systemisk behandling med retinoider, p-piller og tetracycliner er kontraindiceret under hele graviditeten.

 

Sygehistorie:

En 24-årig kvinde lider af akne og behandles med erythromycin. Hun har tidlig aborteret men planlægger nu at blive gravid igen. Hendes praktiserende læge har fundet divergerende oplysninger om anvendelse af erythromycin i graviditeten og spørger nu hvilken aknebehandling, der kan anvendes til patienten.

 

Baggrund

Til systemisk behandling af svær akne, hvor der er stor risiko for cikatricer (ar), anvendes isotretinoin. Ved moderat til svær inflammatorisk akne anvendes antibiotika (tetracyklin, clindamycin eller et makrolid) eller p-piller som indeholder gestagener med antiandrogen eller lav-androgen effekt.

 

Anvendelse af p-piller er kontraindiceret under graviditet, hvilket også er gældende for isotretinoin, som er et højteratogent lægemiddel med en misdannelsesrate på 20-25 %. Isotretinoin har en lang halveringstid og sikker antikonception skal derfor fortsættes i mindst 1 måned efter seponering af behandlingen. Der er dog ikke evidens for, at anvendelse i denne periode indebærer en risiko for misdannelser.

 

Det er veldokumenteret, at tetracykliner ved anvendelse i 2. og 3. trimester indbygges i tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. Eksponering i første trimester udgør ikke en væsentligt øget risiko for misdannelser, men pga. risikoen, for at tetracyclin ikke seponeres i tide, bør tetracyclin undgås i hele graviditeten.

 

Hidtil har erythromycin, som det eneste makrolid, været betragtet som sikkert at anvende i graviditeten, idet data for flere tusinde eksponerede børn ikke har vist en overhyppighed af misdannelser. Et nyt epidemiologisk studie indikerer dog en mulig lille teratogen risiko, idet risikoen for hjertemisdannelser var øget fra 1 % til ca. 2 % ved anvendelse af erythromycin i tidlig graviditet.

 

Erythromycin bør derfor ikke anvendes i 1. trimester på indikationen akne, men kan anvendes uden risiko i 2. og 3. trimester.  For lokalbehandling med clindamycin er der data for 1300 eksponerede børn uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Mængden af data tillader ikke at vurdere antallet af systemisk eksponerede gravide og denne behandling bør derfor undlades i 1. trimester.

 

Lokal behandling med retinoider (adapalen, isotretinoin) har en komedolytisk og let antiinflammatorisk effekt og anvendes til let til moderat acne. Som alternativ lokal behandling anvendes benzoylperioxid (Basiron) og/eller clindamycin (Dalacin) som overvejende har antibakteriel effekt. Azelainsyre (Skinoren) er mindre effektiv og giver ofte tørhed og irritation af huden, men anvendes som tillægsbehandling eller når andre midler ikke tolereres.

 

Den systemiske absorption af de lokale retinoider er ringe. En del kasuistikker har rapporteret om misdannelser efter lokal behandling, hvor misdannelserne svarer til dem som ses efter peroral behandling med isotretinoin. Mængden af data fra epidemiologiske studier er dog stigende og betryggende. I disse studier er der data for 550 børn eksponeret for lokal behandling i første trimester uden tegn på teratogen effekt. Selvom den teratogene effekt ved lokal behandling synes begrænset bør behandlingen undgås indtil data foreligger, der mere definitivt kan afvise teratogenicitet.

 

Som nævnt ovenfor er lokal behandling med clinidamycin sikkert i graviditeten. Humane data for benzoylperioxid og azeleinsyre er sparsomme. Risikoen vurderes at være lille da den systemiske absorption af begge stoffer er ringe og da der er i dyrestudier ikke er fundet evidens for teratogenicitet.

 

Både forværring og forbedring af akne har været meddelt under graviditeten. Emnet er sparsom undersøgt, en oversigtsartikel refererer en ældre undersøgelse hvor 58 % af 400 kvinder med akne oplevede en forbedring under graviditeten. Efter fødslen rapporterede 75 % af kvinderne om forbedringer og 12% om forværring af akne. Under graviditeten øges sebum udskillelsen i panden og forbliver høj postpartum hos ammende kvinder. Om dette korrelerer med forværring af akne er uvis. 

 

Konklusion

I beslutning om hvorvidt akne skal behandles under graviditeten bør indgå overvejelser om sværhedsgraden af aknen, den mulige risiko for fosteret og graviditetens eventuelle påvirkning af aknen. Lokalbehandling med clindamycin, benzoylperoxid og azelainsyre kan anvendes under hele graviditeten til behandling af akne. I anden og tredie trimester kan systemisk behandling med erythromycin og clindamycin anvendes. Lokal og systemisk behandling med retinoider, p-piller og tetracycliner er kontraindiceret under hele graviditeten.

 

Referencer

 • Midler mod acne. www.medicin.dk
 • Acne vulgaris. Gotto A (Ed): DISEASEDEX - General Medicine (electronic version).
  Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at:
  http://www.thomsonhc.com (Cited 07-09-17).
 • Benzoyl peroxide. TERIS in Klasco RK (Ed): REPRORISK(R) System (electronic
  version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at:
  http://www.thomsonhc.com (Cited 07-09-17).
 • Schaefer, Peters, Miller, editors. Drugs during pregnancy and lactation. 2nd Ed.
  Amsterdam : Elsevier; 2007:445-55.
 • Sladden MJ, Harman KE. What is the chance of a normal pregnancy in a woman whose fetus has been exposed to isotretinoin? Arch Dermatol. 2007 Sep;143(9):1187-8
 • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 2203 (2007)
 • Tetracycliner og tigecyclin. www.medicin.dk
 • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 684
  (2001)
 • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 1890
  (2006)
 • Drugline no: 22901 (year 2005).
 • Kallen BA, Otterblad Olausson P, Danielsson BR. Is erythromycin therapy
  teratogenic in humans?. Reprod Toxicol. 2005;20:209-14.
 • LIWEB database. The Drug Information Center, Odense. Denmark. Case no 2109
  (2007).
 • Topical retinoids during pregnancy (continued). Prescrire Int. 2005;14(77):1-00-1.
 • Loureiro KD, Kao KK, Jones KL, Alvarado S, Chavez C, Dick L et al. Minor
  malformations characteristic of the retinoic acid embryopathy and other birth
  outcomes in children of women exposed to topical tretinoin during early pregnancy.
  Am J Med Genet A. 2005;136(2):117-21.
 • Nussbaum R, Benedetto AV. Cosmetic aspects of pregnancy.
  Clin Dermatol. 2006 Mar-Apr;24(2):133-41

Læs andre spørgsmål og svar fra De Kliniske Farmakologiske Enheder her.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top