Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Atorvastatin og pankreatitis

Print

Atorvastatin og pankreatitis


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål:

Kan atorvastatin behandling inducere akut pankreatit?

 

Sygehistorie:

En 70-årig mand, der lider af type-2 diabetes, har udviklet svær pankreatitis. Patienten har pga. hypercholesterolæmi tidligere været i behandling med simvastatin. Denne behandling blev dog, på grund af myalgi, ændret til atorvastatin, som patienten har taget i de sidste 2 måneder. Patienten har ikke noget højt alkoholforbrug.

 

Baggrundsinformation:

Akut pankreatitis er en alvorlig sygdom med en betydelig dødelighed. Galdesten og alkohol er de væsentligste risikofaktorer for udvikling af pankreatitis. Andre risikofaktorer omfatter hyperlipidæmi, hypercalcæmi samt traumer. I 10-25% af patienterne er der dog ikke fundet nogen umiddelbare risikofaktorer (1).

Et systematisk review af observationelle studier samt kasuistikker om statiner og pankreatitis lokaliserede to case-kontrol studier og data herfra blev samlet i en meta-analyse (2). Dette gav en odds ratio på 1,41 for risikoen for akut pankreatitis hos patienter, der har indtaget statiner i det seneste år. Ud fra denne odds ratio estimeredes en number-needed-to-harm på ca. 300.000 patienter pr. år. Man fandt ingen signifikant sammenhæng hos patienter der havde påbegyndt, eller indløst recept på, statiner mindre end 90 dage før diagnosen på akut pankreatitis.

Et andet europæisk case-control studie, der undersøgte sammenhængen mellem lægemidler og akut pankreatitis, fandt at statiner ikke var forbundet med en øget risiko for akut pankreatitis. Derimod var fibrater, som også anvendes i behandlingen af hyperlipidæmi, forbundet med en 3,5 gange øget risiko for pankreatit (1).

Disse case-kontrol studier kan dog være påvirkede af confounding by indication, da hyperlipidæmi i sig selv kan være en risikofaktor for pankreatitis. Kun ét af studierne justerede for dette, hvorfor hyperlipidæmi ikke kan udelukkes som en mulig årsag til den observerede sammenhæng. 
 
Det systematiske review omtalte også 20 publicerede kasuistikker samt 33 indberetninger fra en canadisk bivirkningsdatabase (2). Pankreatitis er rapporteret for alle statiner og i flere rapporter er beskrevet tilbagevendende pankreatitis ved genoptaget statinbehandling. Tilbagevendende pankreatitis efter skift til et andet statin er også beskrevet. Statin-induceret pankreatitis kan forekomme når som helst omend det synes at forekomme oftere efter flere måneders behandling. Forekomsten er ikke dosisafhængig og der er ikke fundet nogen effekt i forhold til kumulativ dosis. Alder synes heller ikke at være en væsentlig risikofaktor.

Den biologiske mekanisme bag statin-induceret pankreatitis er ikke klarlagt men kunne omfatte et immun-medieret inflammatorisk respons, en metabolisk effekt eller direkte cellulær toksicitet (2).

Produktresumeet for atorvastatin angiver at pancreatitis er en ikke-almindelig bivirkning, der forekommer i 0,1 til 1% af behandlede patienter (3).

 

Konklusion

Pankreatitis synes at være en sjælden bivirkning, som kan forekomme for alle statiner og forekommer oftest ved længere tids eksponering.

Epidemiologiske studier af statin-induceret pankreatitis har ikke vist entydige resultater og taler imod at statinbehandling er en stærkt betydende faktor for risikoen for akut pankreatitis. Incidencen synes at være meget lav. I en meta-analyse blev det estimeret at der, ved behandling af 300.000 patienter i 1 år, ville forekomme 1 tilfælde af statin-induceret pankreatitis.Det bør bemærkes at hyperlipidæmi i sig selv er en risikofaktor for pankreatitis.
 

Referencer:

  1. Eland IA for the EDIP study group. Acute pancreatitis associated with the use of fibrates: The
    European case-control study on drug-induced acute pancreatitis. In: Drug induced acute pancreatitis. Dissertation Erasmus University, Rotterdam 2002:150-159
  2. Singh S, Loke YK. Statins and pancreatitis: a systematic review of observational studies and
    spontaneous case reports. Drug Saf. 2006;29(12):1123-32
  3. Lipitor. Produktresume. Lægemiddelstyrelsen (Citeret 10-03-25) http://www.produktresume.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 07-09-2010

 


 

Siden sidst opdateret: 11. februar 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top