Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål ASA til forbyggelse af blodpropper

Print

ASA til forbyggelse af blodpropper


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


 

Spørgsmål fra et apotek

Vi har jævnligt forespørgsler i skranken, om hvorvidt der er nødvendigt og/eller fordelagtigt at anvende acetylsalicylsyre (ASA) til forbyggelse af blodpropper i for eksempel forbindelse med flyrejser, hvor kunden vil sidde stille i længere tid. Findes der nogle undersøgelser/kilder om, hvorvidt der er belæg for en sådan behandling?


Svar fra IRF

Det har været genstand for mange overvejelser, om der er en øget risiko for tromboembolier – blodpropper - ved lange flyrejser. En enkelt undersøgelse har vist, at flyrejser på mere end 5.000 km indebærer en øget risiko for tromboembolier.

 

Det er derfor interessant at få afklaret, om der bør gives forebyggende antitrombotisk behandling. WHO har taget initiativ til at iværksætte en sådan undersøgelse. Læs den på WHO´s netsted www.who.int (den engelske version under pressemeddelelser fra 2001) på adressen http://www.who.int/inf-pr-2001/en/pr2001-38.html

 

Det, der frygtes, er dybe venøse tromber i underekstremiteterne, der indebærer en øget risiko for lungeemboli. De dybe venetromboser (DVT) er en sjælden tilstand, der i normalbefolkningen forekommer i størrelsen 20 per 100.000 personer om året, eller én gang pr. 50.000 personer.

 

Farmakologisk forebyggelse består i lavdosis heparinbehandling eller peroral AK-behandling med K-vitaminantagonister. Marevan og lignende anvendes til personer med øget risiko for tromboembolier. Det vil sige patienter med tidligere lungeemboli/dybe tromber i underekstremiterne i 3-12 måneder og livsvarigt til personer med atrieflimren/flagren, der har en væsentlig øget risiko for cerebrale tromboembolier. ASA forebygger primært tromber i det arterielle system. Derfor anvendes ASA primært sekundærprofylaktisk hos personer med arteriosklerotisk hjerte-karsygdom.

 

Fra estimater, man har lavet, over den forebyggende effekt af antikoagulantia hos flypassagerer mod DVT, er det vist, at mange tusinde mennesker skal behandles for at undgå ét tilfælde. NNT er mindst 17.000 hos raske, ved behandling med ASA, for at undgå ét tilfælde. Og man kender end ikke den korrekte dosis, eller hvor længe, man i så fald skulle bruge medicinen. Desuden er der bivirkninger – bl.a. øget risiko for blødninger – ved anvendelse af de nævnte farmaka, og det er ikke dokumenteret, at en evt. forebyggende effekt opvejer den øgede risiko for bivirkninger.

 

Det anbefales derfor ikke generelt at bruge ASA eller andre lægemidler med virkning på koagulationssystemet i forbindelse med flyrejser til raske.

 

Patienter med tidligere tromboemboliske episoder, hjerte-karsygdom eller som i øvrigt har dårligt kredsløb bør vejledes af deres læge inden evt. længere flyrejse. Det samme gælder cancerpatienter, overvægtige (BMI> 30) samt personer med ukontrolleret højt blodtryk.

 

Generelt anbefales følgende forholdsregler ved flyrejser, hvilket flyselskaberne også informerer om på oversøiske ruter:

  • Drik rigeligt med væske (ikke alkohol).
  • Gå en tur i gangene med nogle timers mellemrum.
  • Spænd og slap lægmusklerne med regelmæssige mellemrum 5 – 10 gange, for at øge blodcirkulationen i benene (venepumpeøvelser)
  • Overvej brug af støttestrømpe.

 

IRF vil fremover holde sig orienteret om eventuelle resultater af WHO’s undersøgelse, og melde ud, hvis der sker ændringer.


Referencer

  1. YK Loke, S Derry. Air travel and venous thrombosis: how much help might an aspirin be? Medscape General Medicine 2002;4 (3) ( www.medscape.com).
  2. Bandolier (Evidence based thinking about healthcare) http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/band110/b110-2.html.

Institut for Rationel Farmakoterapi, 21. oktober 2005


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top