Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål Administrationsveje for Stesolid ved akutte psykoser

Print

Administrationsveje for Stesolid ved akutte psykoser


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål og svar er publiceret efter aftale med Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.  

 

Konklusion

Stesolid kan gives som intramuskulær emulsion ved akutte psykoser uden risiko for vævsnekrose. Emulsionen anbefales dog frem for den vandige opløsning, da det er mindre smertefuldt for patienten.

 

Sygehistorie og spørgsmål

En 14-årig kvinde med skizofreni, og akut forværret psykose gennem de seneste dage. Er tvangstilbageholdt og aktuelt i tvangsbehandling. Har fået Serenase (haloperidol) i.m, og Zypreza (olanzapin) i.m, og der er givet Zypreza (olanzapin) i alt 12.5 mg i.m de sidste 3 døgn.  Ønsker ikke at give yderligere Zypreza (olanzapin). Kan Stesolid (diazepam) administreres i.m. uden risiko for vævsnekroser? 

 

Baggrund

Stesolid (diazepam) emulsion er godkendt til såvel i.v. som i.m. administration i Danmark (1;2). Administreret intramuskulært bruges emulsionen i behandlingen af psykiatriske patienter som beroligende middel ved akutte psykoser i kombination med et antipsykotikum. Stesolid (diazepam) findes dels som vandig  injektionsvæske og som emulsion,  suppositorier og rektalvæske til brug ved samme indikation.

 

Stesolid emulsionen kan med stor fordel bruges til i.m injektion, idet det er mindre smertefuldt for patienten (firma, personlig kommunikation) sammenlignet med den vandige injektionsvæske. I.m. administration anvendes fortrinsvis, såfremt anden administrationsvej ikke er mulig.

 

Risikoen for vævsnekrose efter i.m injektion af forskellige lægemidler og deres vehikler, herunder diazepam som vandig injektionsvæske, er undersøgt i dyre- og human eksperimentelle studier (4-7). Efter i.m injektion af diazepam er der ved post mortem biopsier hos både kaniner og grise vist vævsnekroser (8). Størrelsen af vævsnekrosen kun påvist hos dyr er afhængig af den injicerede mængde af diazepam. Hos mennesker blev der påvist en ubetydelig stigning i kreatinin-fosfokinase (CK) (4;5). Stigning i CK er dog også afhængig af mange andre faktorer som race, alder, fysisk aktivitet (9).

 

Der er rapporteret to tilfælde af ‎vævsnekrose efter i.m administration siden markedsføring, hvor præparatet fejlagtigt var kommet intraarterielt (firma, personlig kommunikation, 10). Der findes ingen rapporter, hvor diazepam administreret i.m. korrekt har givet vævsnekroser hos mennesker.

 

Andre spørgsmål og svar fra de Kliniske Farmakologiske Enheder

 

Referencer

  1. Stesolid.www.medicin.dk 
  2. Produktresuméer for Stesolid injektionsvæske, Stesolid Emulsionsvæske, rektalopløsning og suppositorier.  www.produktresumé.dk 
  3. Diazepam. Klasco RK (Ed):DRUGDEX (R) System (electronic version).  Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at:http://www.thomsonhc.com.(Cited 08-09-30).
  4. Svendsen O, Rasmussen F, Nielsen P , Steiness E. The loss of creatine phosphokinase (CK) from intramuscular injection sites in rabbits. A predictive tool for local toxicity. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh). 1979; 44: 324-8.
  5. Steiness E, Rasmussen F, Svendsen O, Nielsen P.  A comparative study of serum creatine phosphokinase (CPK) activity in rabbits, pigs and humans after intramuscular injection of local damaging drugs. Acta Pharmacol Toxicol  1978; 42: 357-64.
  6. Steiness E, Rasmussen F, Svendsen O. [Local necrosis following intramuscular injection]. Ugeskr Laeger 1976; 138: 3039-41.
  7. Steiness E, Svendsen O, Rasmussen F , Nielsen P. Prediction of Local Damage after Intramuscular Injection. In: Bundgaard H, Juul P, Kofod H, editors. Drug Design and  Adverse Reactions. Copenhagen, New York, Nancodo, Tokyo: Munksgaard; 1977. p. 110-7.
  8. Rasmussen F. Tissue damage at the injection site after intramuscular injection of drugs. Vet Sci Commun 1978; 2: 173-82.
  9. Meltzer HY. Factors affecting serum creatine phosphokinase levels in the general population: the role    .........of race, activity and age. Clin Chim Acta 1971; 33: 165-72.
  10. Rüddel H, Wang JK, Schmidt RE, Horn HP, Rohner HG. Acute arterial Occlusions due to Accidential.Intra-arterial Injection of Diazepam. Klin Wochenschr 1985; 63:93-94.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top