Du er her: IRF Lægemiddelspørgsmål ADHD præparater og medicinsk rygeophør

Print

ADHD præparater og medicinsk rygeophør


Bemærk at indholdet på denne side er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Spørgsmål:

Interagerer bupropion eller vareniclin med modafinil og atomoxetin?

 

Sygehistorie:

En 34-årig mand behandles med modafinil og atomoxetin for ADHD. Patienten ønsker at stoppe med rygning og behøver medicinsk behandling til dette.

 

Baggrundsinformation:

Rygeophør, gennemført med eller uden farmakoterapi, har resulteret i exacerbation af underliggende psykiatrisk lidelse (f.eks. depression). Forsigtighed tilrådes derfor ved psykiatriske lidelser i anamnesen (1).

Vareniclin anvendes ved rygeophør. Det bindes med høj affinitet og selektivitet til α4 β2 neuronale nicotin-acetylcholin receptorer. Her virker det som en partiel agonist, det vil sige en forbindelse, der både viser agonist-virkning, men som er mindre virkningsfuld end nicotin, og som har antagonist-virkning ved tilstedeværelse af nicotin. Vareniclins absorption fra mave-tarmkanalen er fuldstændig og påvirkes ikke af fødeindtagelse. Maximum plasmakoncentration nås i løbet af 3-4 timer og steady state-plasmakoncentration nås inden for 4 dage. Vareniclin metaboliseres minimalt idet hovedparten af stoffet (92%) udskilles uomdannet i urinen via glomerulær filtration og aktiv tubulær sekretion via organiske kation transportere. Vareniclins halveringstid er ca. 24 timer (1).  I in vitro-forsøg ændrer vareniclin ikke farmakokinetikken for stoffer, der primært metaboliseres af cytochrom P450-enzymer. Vurderet på baggrund af dette, samt den hidtidige kliniske erfaring, har vareniclin ingen lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning (1,2).

Bupropion er oprindeligt et antidepressivum, der i Danmark er registreret til anvendelse ved rygeophør. Virkningsmekanismen er ikke endelig afklaret, men bupropion hæmmer overvejende neuronal genoptagelse af noradrenalin og dopamin fra synapserne i det limbiske system. Bupropion absorberes fra mave-tarm kanalen og metaboliseres i leveren, primært via CYP2B6, til hydroxybupropion samt flere andre farmakologisk aktive metabolitter. Metabolitterne udskilles primært i urinen. Bupropion er en kraftig hæmmer af CYP2D6 (3,4).

Atomoxetin er en noradrenalingenoptagshæmmer der anvendes i behandlingen af ADHD. Atomoxetin absorberes fra mave-tarmkanalen og metaboliseres primært via CYP2D6 til den aktive metabolit 4-hydroxyatomoxetin. Det udskilles i urinen primært som glucuronid metabolitter og en lille del som uomdannet stof. Mindre end 17% af en dosis udskilles i fæces (5,6).

 

Ud fra teoretiske overvejelser er en farmakokinetisk interaktion mellem bupropion og atomoxetin sandsynlig da bupropion hæmmer CYP2D6 som atomoxetin omsættes af. Dette vil resultere i øget atmoxetin koncentration med deraf følgende risiko for bivirkninger, specielt QT-forlængelse og nedsat krampetærskel. En farmakodynamisk interaktion mellem bupropion og atomoxetin er også sandsynlig idet begge stoffer virker som noradrenalin genoptagshæmmere (7,8,9).

Modafinil anvendes i behandlingen af narkolepsi samt ADHD. Virkningsmekanismen er ikke endelig afklaret men synes delvist at være forbundet med specifik stimulering af alfa-1 adrenerg aktivitet i hjernen. Der er ikke iagttaget nogen perifer adrenerg virkning, hverken på hjerte-kar systemet, nyrerne eller fordøjelseskanalen. Modafinil absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og metaboliseres i leveren, delvist via CYP3A4 og CYP3A5, til inaktive metabolitter. Udskilles overvejende gennem nyrerne. Mindre end 10% udskilles uomdannet (10,11). I litteraturen er der ingen meddelelser om interaktion mellem modafinil og bupropion og lægemidlernes famakokinetiske og farmakodynamiske karakteristika indikerer heller ikke en øget risiko for interaktion.

 

Konklusion

Både farmakokinetisk og farmakodynamisk interaktion mellem bupropion og atomoxetin er sandsynlig. Dette kan føre til nedsat krampetærskel og mulighed for QT-interval forlængelse, ligesom det vil føre til en potensering af atomoxetins virkning. Hvis medicinsk rygeafvænning er indiceret frarådes bupropion. I stedet kan vareniclin anvendes.

 

Referencer:

 1. Champix. Produktresume.The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (Cited 10-08-24) www.europa.eu/index/indexh1.htm
 2. Potts LA, Garwood CL. Varenicline: the newest agent for smoking cessation. Am J Health Syst Pharm. 2007 Jul 1;64(13):1381-4. Review.
 3. Zyban. Medicin.dk (Citeret 10-03-30) http://www.medicin.dk/
 4. Zyban. Produktresume. Lægemiddelstyrelsen (Citeret 10-03-31) http://www.produktresume.dk
 5. Strattera. Produktresume. Lægemiddelstyrelsen (Citeret 10-03-31) http://www.produktresume.dk
 6. Atomoxetin. In: Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Citeret 10-04-08).
 7. Atomoxetine + Miscellaneous. Baxter K (ed), Stockleys Drug interactions (electronic version). (Cited 10-09-02) http://www.medicinescomplete.com
 8. Atomoxetine + CYP2D6 inhibitors. Baxter K (ed), Stockleys Drug interactions (electronic version). (Cited 10-09-02) http://www.medicinescomplete.com
 9. Bupropion + Miscellaneous. Baxter K (ed), Stockleys Drug interactions (electronic version). (Cited 10-09-02) http://www.medicinescomplete.com
 10. Modiodal. Produktresume. Lægemiddelstyrelsen (Citeret 10-03-31) http://www.produktresume.dk
 11. Modafinil. Klasco RK (Ed): DRUGDEX(R) System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Cited 10-09-02).

Institut for Rationel Farmakoterapi 07-09-2010


 

Siden sidst opdateret: 28. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top