Du er her: IRF Kurser og konferencer Stormøde 2017

Print

Stormøde 2017


Ældre og medicin – vigtige forhold og forbehold 
Ved vi nok om virkningen af medicin til ældre mennesker?

 

IRF i Sundhedsstyrelsen afholdt Stormøde den 8. februar 2017, hvor spørgsmålet, ”Ved vi nok om virkningen af medicin til ældre mennesker?”, blev debatteret.


Vi har opsummeret højdepunkter fra Stormødet, og du kan finde præsentationer, deltagerlister og en opsummering fra mødet her på siden.

 

 

 

 

Kort om Stormødet

Der var omkring 375 tilmeldte til Stormødet, heriblandt læger, sygeplejersker, farmaceuter, social- og sundhedsassistenter og ansatte i kommuner, regioner, myndigheder og lægemiddelindustri.


Til Stormødet deltog følgende oplægsholdere, som alle bidrog med forskellige perspektiver i oplæg og debat om emnet:

 • Mirjana Saabye
  Chefkonsulent, Ældre Sagen
 • Rudi G. J. Westendorp
  Professor, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
 • Jens-Ulrik Rosholm
  Klinisk lektor, speciallæge i klinisk farmakologi og geriatri, Odense Universitetshospital
 • Eckart Pressel
  Specialeansvarlig overlæge, speciallæge i almen medicin og geriatri, klinisk lektor, geriatrisk team, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Jens Peter Nørgaard
  Dr.med., professor, Executive Director, Global Medical Affairs Urology, Ferring International

 

Budskaber fra Stormødet

Mange ældre har flere sygdomme og får derfor flere forskellige lægemidler. De lange medicinlister hos den ældre borger er dog en udfordring, fordi mange lægemidler sammen giver større risiko for bivirkninger og hospitalsindlæggelser.


Samtidig er der begrænset viden om virkningen af medicin til ældre, da størstedelen af de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelse og anbefalinger, bliver lavet på yngre mennesker med kun én sygdom.

 • Ældre mennesker er en heterogen gruppe med forskellige behov
 • Ældre og medicin er et komplekst emne, og det kan være vanskeligt at finde enkle løsninger på udfordringerne
 • Vi mangler viden om virkningen af medicin til ældre, og hvordan ældre med flere samtidige sygdomme bør behandles
 • Ældres skrøbelighed og ikke kun patientens alder bør være styrende for den medicinske behandling
 • De sundhedsprofessionelle bør blive bedre til at følge de ældres behov
 • Inddragelse af den ældre i beslutninger om egen behandling er væsentlig
 • En løsning på den manglende viden om virkningen af medicin til ældre kan være studier, hvor ældre med eksempelvis flere sygdomme deltager
 • Der er behov for en kulturændring med blandt andet et større fokus på, hvornår medicin skal udtrappes for at stoppe unødvendig polyfarmaci.

Program

pdf program_stormoedet_2017.pdf (156.7 KB)

 

Opsummering

pdf opsummering_for_stormoedet.pdf (246 KB)

Præsentationer

pdf mirjana_saabye.pdf (1.3 MB)

 

pdf rudi_g_j_westendorp.pdf (3.1 MB)

 

pdf jensulrik_rosholm.pdf (713.2 KB)

 

 pdf eckart_pressel.pdf (567.9 KB)

 

pdf jens_peter_noergaard.pdf (1.9 MB)

 

 

 Deltagerliste

pdf deltagerliste_for_irfs_stormoede_2017.pdf (686.8 KB)

 

 

 

 

 

 


 

Siden sidst opdateret: 22. februar 2017 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top