Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Temadag om lægemiddeløkonomi

Print

Temadag om lægemiddeløkonomi


INVITATION

 

LÆGEMIDDELØKONOMI – EN TEMADAG

Torsdag 28. januar 2010, kl. 10 – 17 på Comwell Rebild Bakker
(Rebildvej 36, 9520 Skørping)

 

 

Sundhedsøkonomi får en stadig mere fremtrædende rolle, og håndtering af udgif-terne til medicin er mere aktuel end nogensinde før. Udgifterne til medicin skal be-grænses; men hvad koster det reelt at behandle – og hvad må det koste? Hvordan vurderes den samlede pris? Hvad siger loven, medicinalindustrien og Lægemiddelstyrelsen? Og frem for alt – hvordan kommer vi videre?

Vi har sammensat et spændende program med meget kvalificerede foredrags-holdere, der vil belyse emnet fra forskellige vinkler.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

 

 Pris for deltagelse

Ansatte i det offentlige

750 kr
Ansatte i det private 1.500 kr

 

For tilmelding udfyld venligst vedhæftede blanket og mail denne til sekretær Lissi Bach på lib@farm.au.dk eller fax til 86 12 88 04. Husk at oplyse EAN-nr. og/eller ar-bejdsadresse, hvortil faktura på deltagerbeløbet skal sendes.

Er der spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte sekre-tær Lissi Bach på tlf.nr. 89 42 17 06 eller e-mail lib@farm.au.dk.

 

Hent tilmeldingsblanket

 

Program

09-30 - 10.00 Registrering og kaffe
10.00 - 10.05

Velkomst

Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling

10.05 - 11-05

Lægemidlernes betydning i sundhedsøkonomien.

Hvordan vurderes omkostninger ved behandling, og hvad koster et

leveår?

Jakob Kjellberg, seniorprojektleder, DSI

11.05 - 12.00

Hvordan bruges analyserne i Lægemiddelstyrelsen?
Hvad er biosimilære lægemidler, og hvordan skal de bruges?

Jens Ersbøll, overlæge, Lægemiddelstyrelsen

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.45

Prissammenligninger og prisfastsættelse i medicinal­industrien

Jørgen Clausen, cheføkonom, LIF

13.45 - 14.30

Formidling af viden – mediernes syn på farmakoøkonomi

Kristian Lund, ansvarshavende redaktør, Dagens Medicin

14.30 - 15.00

Kaffe

15.00 - 15.45

Hvordan foretages udbud i Amgros – og hvordan overholdes det?

Ulla Ege Johansen, cand.pharm., HD, Amgros I/S

15.45  -16.45

Barrierer for implementering og brug af viden.

Kan det overhovedet forventes, at bl.a. læger tænker på lægemiddel­økonomi?

Hvad kan forventes i fremtiden?

Jes Søgaard, direktør, DSI

16.45 - 17.00

Spørgsmål og afrunding

Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling


 

Siden sidst opdateret: 18. december 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top