Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Stormøde forår 2013

Print

Stormøde forår 2013


IRF afholdt d. 5. februar 2013 et offentligt stormøde med titlen: ”Modediagnoser og indikationsskred - smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov?”.

 

Mødet blev holdt på Scandic Hotel Copenhagen, og havde omkring 180 deltagere.

 

I Danmark er det ikke tilladt at markedsføre receptpligtige lægemidler direkte overfor forbrugerne (såkaldt ”Direct-to-consumer advertising”). Til gengæld er det tilladt at markedsføre sygdomme via selvhjælpsmateriale og informationskampagner. I udlandet tales om ’disease mongering’, og der har i den forbindelse været rejst kritik af både myndigheder, fagfolk, lægemiddelindustri og patientforeninger. Men hvem har ansvaret, og hvad forklarer denne udvikling? Er der tale om oversete behandlingsbehov, eller er konsekvensen overbehandling? Hvordan sikrer vi rationel farmakoterapi?

 

Søren Brostrøm, chef for IRF, satte scenen på mødet med udtalelsen ”If you can’t sell the pill - sell the ill” – hvis du ikke kan sælge medicinen, så sælg sygdommen. Konklusionen fra hans oplæg var, at lægemiddelindustrien bestemt har en rolle, men at de ordinerende læger også bærer et stort ansvar. Fokus skal tilbage på rationel klinik, og rational farmakoterapi vil fremover i højere grad handle om behandling vs. ingen behandling frem for substitution mellem forskellige behandlinger.

 

Med udgangspunkt i ADHD som case, gennemgik Lisbeth Kortegaard, ph.d., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, udviklingen gennem en klinikers øjne. Antallet af personer diagnosticeret og behandlet for ADHD er eksploderet de sidste 10 år. Vi ved ikke om denne udvikling er udtryk for en rationel behandlingstilgang eller medicinering af hverdagsproblemer. Klinikeren bør se ADHD diagnosen som en sygdomsafgrænsning frem for en forklaring, og at give diagnosen er ikke altid det bedste kliniske valg. 

 

Til spørgsmålet om medicinalindustrien tænker i modediagnoser, var svaret: Nej! Ifølge Michael Lange, Head of Public Affairs Scandinavia, Novartis er udviklingen af nye lægemidler en så ressource- og omkostningskrævende proces, at medicinalindustrien i stedet betragter det som at tage et ansvar i forhold til samfundets behov for nye behandlinger. Industrien hjælper både læger og patienter til uddannelse, værktøjer og information om behandlingstilbud.

 

Sine Jensen, Seniorrådgiver i Forbrugerrådet, mente at forbrugerne har brug for hjælp, idet oplysninger om sundhed skal komme fra uvildige kilder og uvildige sundhedsprofessionelle. Der skal strammes op på reklamelovgivningen både i Danmark og i EU, og myndighederne skal gives bedre sanktionsmuligheder. 

 

John Brodersen, speciallæge i almen medicin og lektor ved Københavns Universitet, diskuterede diagnoseværktøjernes rolle i balancen mellem kurativ og forbyggende behandling. Diagnoseværktøjer har en testusikkerhed, og opsporings- og screeningsindsatser kan derfor lede til overdiagnosticering og overbehandling.

 

Søren Ilsøe Moreno, ph.d., farmaceut på IRF, fokuserede på IRFs rolle. Udfordringerne for rational farmakoteratpi er mange, og mulige løsninger kan være begrænsninger i ”den frie ordinationsret” eller skærpede reklameregler. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er et problem at løse, eller om udviklingen faktisk er til gavn for patienterne?

 

Mødet blev afsluttet med en paneldiskussion, hvor foredragsholderne tog imod spørgsmål fra salen.

 

 

Program

 program_stormoede_foraar_2013.pdf (247.5 KB)

 

Præsentationer fra foredragsholderne

 soeren_brostroem.pdf (608.2 KB)

 

 michael_lange.pdf (821.4 KB)

 

 lisbeth_kortegaard.pdf (542.7 KB)

 

 sine_jensen.pdf (725.3 KB)

 

 john_brodersen.pdf (481.9 KB)

 

 soeren_ilsoee_moreno.pdf (729.4 KB)

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 14. februar 2013.

 


 

Siden sidst opdateret: 14. februar 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top